a a a

Metodická příručka PRŮVODCE PRO ŘEDITELE ŠKOLY

Metodická příručka PRŮVODCE ŘEDITELE ŠKOLY při práci se školním poradenským pracovištěm vznikla jako přirozená tečka závěru projektu Rozvoj rovného přístupu ve vzdělávání ve městě Ostrava III, který realizuje Magistrát města Ostravy v období 2019–2022. Metodici projektu RRP OV III pro školní ...

Závěrečná konference projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 se blíží ke svému konci.  Projekt RRP OV je jedinečný pro školy města Ostravy svým obsahem, rozsahem pomoci a zaměřením. V době nesystémových opatření při zavádění inkluzivních ...

VZDĚLÁVÁNÍ CIRKUSEM

Zveme všechny školy na novocirkusové představení Just Try It s profesionálními akrobaty a ostravskou Circus teens academy. Představení má dětem přiblížit svět kultury, sportu, pohybu a umění. Kdy: 9. a 10. června 2022 V kolik: od 9:00 hod Kde: Slezskoostravský ...

Metodické setkání asistentů pedagoga

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se dne 16. května 2022 koná metodické setkání pro asistenty pedagoga. Obsahová část:• Úvod• Jak na adaptaci žáků s OMJ ve výuce• Spolupráce učitele a asistenta pedagoga• Metodická ...

Praktický seminář: Dítě s vývojovým traumatem v třídním kolektivu

Dne 23. května 2022 se uskuteční praktický seminář z názvem „Dítě s vývojovým traumatem v třídním kolektivu“,  lektorkou je psychoterapeutka  Mgr. et Mgr. Petra Feller Stanieková. Seminář je určen pro ředitele škol a školských zařízení, vyučující, asistenty pedagoga, školní psychology, ...

Metodické setkání školních speciálních pedagogů

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III proběhne dne 12. 5. 2022 metodické setkání určené pro školní speciální pedagogy. Obsahová část: Zahájení metodického setkání – Mgr. E. Sroková Podpora adaptace dětí z Ukrajiny, spolupráce s PF OU ...

Metodické setkání školních psychologů

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava se dne 5. 5. 2022 uskuteční metodické setkání pro školní psychology. Obsahová část: Zahájení metodického setkání – Mgr. E. Sroková Podpora adaptace dětí z Ukrajiny, spolupráce s PF OU – Ing. ...

Ostrava schválila plán vzdělávání pro rok 2022

Na akčním plánu vzdělávání pro rok 2022 se začalo pracovat neprodleně po schválení Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. Byly osloveny odbory magistrátu, byly finalizovány výstupy odborných pracovních skupin MAP ORP Ostrava II. Současně magistrát oslovil městské obchodní společnosti a příspěvkové ...

Metodické setkání školních asistentů a asistentů pedagoga

Dne 25. dubna 2022 se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční metodické setkání pro školní asistenty a asistenty pedagoga. Obsahová část setkání:• Úvod• Jak na adaptaci žáků s OMJ ve výuce• Metodická podpora ...

Praktický seminář: Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření

Cíl: Cílem semináře je seznámit účastníky s termíny stres, syndrom vyhoření, stres v učitelství, copingové strategie ve školství a jejich funkčnost v prevenci syndromu vyhoření. Seminář kombinuje teoretické vstupy se zážitkovými aktivitami. S sebou: podložku na cvičení (karimatka, jógamatka), pohodlné ...

Metodický seminář: Šikana a kyberšikana

Cíl: Seznámit pedagogy, žáky a rodiče s šikanou a fenoménem dnešní doby – kyberšikanou, jako s jednou z mnoha forem rizikového chování žáků. Objasnit, co všechno šikana a kyberšikana je, včetně právních aspektů a doporučených postupů při řešení problémů s důrazem ...

Metodický seminář: Komunikace s rodičem a problémovým rodičem

Cíl: Uvědomění si vlastní úrovně komunikace a získání nástrojů pro efektivní komunikaciProgram:• Teorie komunikace• Soulad verbální a neverbální komunikace,• Získání nástrojů pro efektivní komunikaci jak se žáky a rodiči, tak s kolegy ve škole i v běžném životě• Význam asertivity ...