a a a

Klub objevitelů na základní škole Krestova

Dne 26. září 2020 proběhlo první setkání Klubu objevitelů na ZŠ Krestova, který je financován statutárním městem Ostrava z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Odborník na chování včel, Luděk Klinkovský, seznámil děti s životem včel a s jejich praktickým využitím v lidské ...

Dotazníkový průzkum Fajne rodiny

Od 16. srpna do 19. září se v Ostravě konaly Dny Fajne rodiny, pětitýdenní přehlídka pestrého programu pro rodiny s dětmi. Do prvního ročníku akce se zapojilo přes 40 kulturních institucí, městských, ale i soukromých organizací a spolků, které připravily více než ...

Projekt Science Talent Ostrava pro aktivní studenty

Spolek PROXIMA podporuje již pátým rokem aktivní studenty v jejich seberozvoji a sebevzdělávání. Děje se tak díky projektu Science Talent Ostrava finančně podporovaného statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Díky těmto prostředkům byla dosud podpořena téměř stovka ...

Aktualizace strategického rámce projektu MAP ORP Ostrava II

V projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II realizovaném městem Ostrava dochází k aktualizaci tzv. Strategického rámce. Ten obsahuje investiční záměry zřizovatelů, škol a školských zařízení. Zařazení projektové fiche (záměru) do Strategického rámce, tzv. soulad s MAP, je ...

Bilingvní výuka na Hello

Ve školním roce 2019/2020 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello zkvalitnila výuku z programu na podporu cizojazyčné výuky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava zajistila škola výuku prostřednictvím jazykově kompetentních učitelů a rodilých mluvčích, nákup učebních pomůcek, školení pedagogů. Škola ...

Distanční vzdělávání s pomocí Office 365 je pro školy zdarma

V současné situaci související s šířením pandemie Covid-19 řeší mnoho ředitelů škol otázky týkající se připravenosti jejich školy na možné uzavření. V této souvislosti již MŠMT informovalo školy, že obdrží finanční podporu ve výši 20 tisíc Kč na pedagoga na nákup ...

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na podporu digitální výuky na rok 2020

Ostrava vyhlásila výběrové řízení na podporu distanční digitální výuky pro základní školy zřizované městskými obvody pro rok 2020. Příjem žádostí je stanoven do 18.9.2020. Výzva pomůže školám efektivně zvládnout on-line systémy. K dispozici je 4,17 milionu korun pro rok 2020 s tím, ...

Podání žádostí o dotace a příspěvky v programu na podporu školství a programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Termín pro podání žádostí do programu na podporu školství a podporu vzdělávání a talentmanagementu je stanoven na 05. – 16. 10. 2020. Program na podporu školství Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 je zaměřen na finanční ...

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava byla v létě otevřena dětem

Přes dvě stovky dětí strávily prázdninový týden na některém z táborů nebo letních škol VŠB-TUO, které se konaly převážně v prostorách porubského univerzitního kampusu. Letošní léto bylo i navzdory koronavirovým omezením dosud nejnaplněnějším táborovým ročníkem. Klasické technické tábory doplnil orchestrální tábor, ...

Seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Dne 27.08.2020 proběhl seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu. Na semináři se žadatelé dozvěděli novinky a změny v obou dotačních titulech oproti předcházejícímu období. Zásadní změnou je elektronizace způsobu podání žádostí o dotaci nebo ...

Prázdninový program v Dolní oblasti Vítkovice

Dolní oblast Vítkovice nabízí každý prázdninový víkend program ve Velkém i Malém Světě Techniky, díky kterému se budete cítit jako v cizí zemi. Červen byl ve znamení Itálie. Červenec patřil americkému stylu a měsíc srpen dovolí nahlédnout návštěvníkům do provoněné Francie. ...

Polytechnické vzdělávání v ostravských mateřských školách a na prvním stupni základních škol

V průběhu školního roku probíhaly lekce a projektové dny polytechnického vzdělávání programu Malá technická univerzita v několika ostravských mateřských školách. Vzdělávací program Malá technická univerzita Projekt Malá technická univerzita (MTU) má co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa ...