a a a

2. ročník Ostravské sportovní hry – motivační video k 1. splněné výzvě – běh

Ostravské sportovní hry je společný projekt statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. 2. ročník Ostravských sportovních her probíhá distančně formou ...

Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2022

Město již tradičně oceňuje vynikající pedagogy, kteří působí ve školách a školských zařízeních zřízených městskými obvody města, ve školách a školských zařízeních zřízených městem a mateřských a základních školách jiných zřizovatelů na území města u příležitosti Dne učitelů. Navrhovatelem může ...

Mentoring Davida Valíčka ve školní jídelně Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

Specialitu Davida Valíčka, připravenou pro pravidelné mentoringy ve školních jídelnách ostravských základních škol, uvařil dne 2.12.2021 skvěle naladěný a připravený tým školní jídelny Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace svým žákům a pedagogům. Specialita Davida Valíčka: ...

2. ročník Ostravských sportovních her – prodloužení termínu plnění II. výzvy šplh

Oznamujeme, že plnění II. výzvy – šplh (žáci 1. stupně ZŠ 3m, žáci 2. stupně ZŠ 4,5 m) v rámci společného projektu statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava je ...

Mentoring Davida Valíčka ve školní jídelně Základní školy F. Formana 45, Ostrava-Dubina, příspěvková organizace

Po absolvování mentoringu Davida Valíčka dne 18.11.2021 ve školní jídelně Základní školy F. Formana 45, Ostrava-Dubina, příspěvková organizace si ponese tato školní jídelna název „Fajne školní bistro“ . Fish and Chips, Kuřecí roláda, ratatouille, zapečené bramborové pyré, Panzanella salát – na ...

Seminář „Moderní kuchyně“ ve školní jídelně ZŠ A. Hrdličky 1638, O.-Poruba pro zaměstnance porubských školních jídelen mateřských a základních škol

Za přítomnosti Mgr. Martina Tomáška, Ph.D. , místostarosty městského obvodu Poruba proběhl dne 10. 11. 2021 seminář „Moderní kuchyně“, který pro pracovnice porubských školních jídelen mateřských a základních škol zorganizoval odbor školství, prevence kriminality a bezpečnosti. Všem přítomným odpoledne zpříjemnili ...

Mentoring Davida Valíčka ve školní jídelně Základní školy a mateřské školy MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Fish and Chips, Kuřecí roláda, ratatouille, zapečené bramborové pyré, Panzanella salát – toto menu si připravil David Valíček pro žáky výše uvedené školy dne 21.10.2021. Při přípravě pokrmu asistovali žáci Střední školy společného stravování, Krakovská ul 1095/33, O.- Hrabůvka, příspěvková ...

Literární soutěž pro žáky ostravských škol „Generace prarodičů“

Literární soutěže s cílem podpory mezigeneračních vztahů v rodinách se koná pod záštitou Komise pro rodinu a volný čas Rady města Ostravy a s finanční podporou Statutárního města Ostravy. Navštiv svoji babičku, dědečka, pratetičku, prastrýčka a zjisti, jak se jim ...

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz svým usn. č. 3509/RMOb1822/55/21 ze dne 4.10.2021 vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkové organizace. Termín pro podání přihlášky: 4. 11. 2021 Termín nástupu do ...

Ocenění školního týmu „Planeťáci“ ze Základní školy Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o.

Žáci školního týmu „Planeťáci“ ze Základní školy Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 – Tamara Elizabeta Adamová, Eva Filipcová, Ondřej Kocián, Adam Zlatner a Tobias Martin Menges byli dne 30.09.2021 oceněni náměstkyní primátora Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D. za úspěchy v rámci celoročního ...

Poděkování školským zaměstnancům, kteří odcházejí do důchodu

V radniční restauraci se uskutečnila společenská akce dne 21. 9. 2021 u příležitosti „Poděkování školským zaměstnancům, kteří odcházejí do důchodu“. Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., náměstkyně primátora společně s Ing. Sylvou Sládečkovou, vedoucí odboru školství a sportu a Mgr. Ivanou Střechovou, ...

Udělení titulu a ceny TALENT ROKU

Město považuje za velmi důležité podporovat vysokoškolské studenty, vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění a oceňovat jejich studijní a vědecké výsledky, a proto vznikl nový program, díky němuž mohou získat studenti „titul“ TALENT ROKU a „cenu“ až ...