Stipendia města

Z důvodu nákazy COVID-19 a s tím spojenou ekonomickou zátěží zastupitelstvo města rozhodlo dne 20.5.2020 o zrušení výběrového řízení na poskytnutí stipendia města Ostravy v akademickém roce 2020/2021.

Ve foyer Nové radnice proběhla výstava stipendistů v akademickém roce 2019/2020, realizovaná ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, Filozoficko-přírodovědeckou fakultou, Ústavem filmové, televizní a rozhlasové tvorby.

Fotografie z vernisáže 16.6.2020

16.6.2020 foyer Nové radnice, vernisáž
16.6.2020 foyer Nové radnice, vernisáž

Stipendisté akademického roku 2019/2020

stipen

Lidé za projektem

Bc. Miroslava Segar

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: msegar@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 284