TALENT CITY 2022

Zobrazit: TALENT CITY 2022

Konference Talent City 2022 bude realizována v kontextu zapojení statutárního města Ostravy do mezinárodní iniciativy Global Startup Cities. Cílem iniciativy Global Startup Cities je tvorba nových pracovních míst, nových mezinárodních pracovních příležitostí, podnikatelské spolupráce a podpora propojování inovačních ekosystémů na evropské úrovni.

Dne 24. listopadu 2021 se v Malaze konal Summit, jehož se zúčastnili také zástupci Ostravy, aby prezentovali výjimečné projekty vzdělávání i program přívětivý pro zahraniční odborníky. Prezentace na této mezinárodní úrovni umožnila městu Ostrava představit se jako město inovací, podpory podnikání i talentů a pomohla šířit pozitivní image města v evropském měřítku.

Důvodem mezinárodní konference je také skutečnost, že Česká republika se 1. července 2022 ujme svého historicky druhého předsednictví v Radě EU. Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Předsednická země určuje agendu a priority Rady, proto je předsednictví považováno za jeden z nejdůležitějších nástrojů k posílení prestiže, ale i schopnosti prosazovat zájmy jednotlivých členských států.

Vzhledem ke skutečnosti, že město Ostrava dlouhodobě podporuje talentované děti, žáky a studenty a věnuje se systematické podpoře nadání, chce prostřednictvím této konference podpořit důležitost subvence v oblasti talentmanagementu.

Cílem konference Talent City 2022, která se bude konat 15.9.2022 na více místech v centru Ostravy, je podpora a rozvoj talentů ve více oblastech. Rádi bychom se inspirovali od místních organizací, ale také od zahraničních hostů a zároveň chceme představit, jak umí rozvíjet talent město Ostrava a jak se v podpoře talentů město zdokonaluje. Některé vstupy konference budou probíhat v anglickém jazyce.

Připravovaná konference bude platformou pro vzájemnou inspiraci, sdílení dobré praxe a rozvoj partnerství mezi veřejnosti, odborníky a subjekty z oblasti podnikání, vzdělávání a kreativity.

Konference je určena především pro odbornou veřejnost, zejména pracovníky mateřských
a základních škol, ale mohou se jí zúčastnit všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají.  

Každá oblast talentu bude pod záštitou jednotlivé organizace, která bude pořádat samostatné vstupy konference.

Ostravská univerzita představí blok talent a vzdělávání. V rámci tohoto bloku se zapojí jednotlivé fakulty, např. filozofická, pedagogická, přírodovědecká a fakulta sociálních studií. Můžete se těšit na přednášky, panelovou diskusi, řízené debaty a workshopy se zajímavými hosty z oblasti podpory talentů a vzdělávání.

Nositelem dalšího bloku bude Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, které se zaměří na talent a podnikání. V rámci prezentace budou představeny zajímavé projekty v oblasti start-upů, v rámci panelových diskuzí budeme hovořit mimo jiné o talent attraction managementu.

Blok zaměřený na talent a kreativitu ukáže návštěvníkům možnosti zapojení kreativity nejen do vzdělávání. Nositelem této oblasti bude statutární město Ostrava a další partneři. Přednášky a workshopy budou realizovány odborníky z oblasti umění, kreativity a vzdělávání.

Součástí konference budou také tematické workshopy pro školy, které budou realizovány pod záštitou Expat centra a organizací MAPPA.

Detailní program konference, harmonogram a pozvánka je v současné době v přípravné fázi. Postupně budeme program konference uveřejňovat v rámci jednotlivých aktualit.

Lidé za projektem

Ing. Sylva Sládečková, MBA
Ing. Dominika Vozňáková
Bc. Nikola Korytářová
Mgr. Izabela Riessová

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava