Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava

Zobrazit: Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava

Statutární město Ostrava společně se Střediskem volného času Korunka a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy zadali výzkum, který zmapoval potřeby osob ve věku od 15 do 30 let žijících v Ostravě. Výzkum prováděla Ostravská univerzita.

Mladé lidi univerzita oslovila prostřednictvím online dotazníku. Respondenti pak hodnotili spokojenost s různými oblastmi života v Ostravě. Nejméně byli spokojení s bezpečností ve městě nebo s nedostatkem finančně dostupných bytů.

Výzkum nemapoval pouze nespokojenost, soustředil se i na to, co mladí lidé naopak oceňují. Velmi kladně hodnocena byla kultura, a to od zázemí po rozmanitost akcí, které se ve městě konají. Dobře je vnímána také městská hromadná doprava, možnosti vzdělávání či různorodost sportovišť a veřejných parků.

Co se týče celkové spokojenosti s životem ve městě Ostrava, většina dotazovaných se z pětistupňové škály (od „zcela spokojen/a do „zcela nespokojen/a) kloní k možnosti „spíše spokojen/a“. Procentuálně se jedná o 50,6 %. Zcela nespokojeny jsou 2,2 % ze všech dotazovaných a zcela spokojených je 9,7 %.

Statutární město Ostrava použije studii jako podklad pro to, čemu by mělo být do budoucna věnováno více pozornosti.

Výzkumnou zprávu naleznete ZDE

Více informací o projektu Europe Goes Local naleznete ZDE.