Bilingva

Jazykové vzdělávání

Program na podporu cizojazyčného vzdělávání na území statutárního města Ostravy byl poprvé vyhlášen v roce 2012. Podpořeno bylo 185 projektů v celkové výši 70,4 mil. Kč.

Co program podporuje?

  • jazykové vzdělávání žáků v odborných předmětech (matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, informační technologie a další)
  • přípravu žáků na mezinárodní jazykové zkoušky a mezinárodní maturitní zkoušky
  • základy cizího jazyka dětí předškolního věku
  • jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vybavenost škol pomůckami pro jazykové vzdělávání

Jakými výsledky se můžeme pochlubit?

  • vyšší úrovní jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků
  • kvalitnější jazykovou vybaveností žáků umožňující lepší uplatnění na trhu práce
  • zlepšením úrovně jazykového vzdělávání prostřednictvím výuky rodilými mluvčími
  • vzrůstajícím počtem žáků s úspěšně vykonanými mezinárodními jazykovými zkouškami a mezinárodními maturitními zkouškami
  • lepší vybaveností škol jazykovými učebními pomůckami

Jak se přihlásit o podporu?

Program bývá vyhlašován na jaře. Obsah programu včetně lhůty pro podání žádostí je zveřejněn na stránkách města zde

Výše poskytnuté podpory po rozhodnutí orgánů města je zveřejněna na stránkách města zde

learn-2001847_960_720

Lidé za projektem

Ing. Marta Chylová

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

 

E-mail: mchylova@ostrava.cz

Tel: +420 599 443 203

Zobrazit: Bilingvní výuka na Hello
Ve školním roce 2019/2020 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello zkvalitnila výuku z programu na podporu cizojazyčné výuky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava zajistila škola výuku prostřednictvím jazykově kompetentních ...
Zobrazit: Předškoláci se učí hravou angličtinu
Statutární město Ostrava finančně podpořilo systematickou výuku anglického jazyka v Univerzitní mateřské škole Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v období od 1. července 2019 do 30. června letošního roku. ...