Bilingva

Jazykové vzdělávání

Program na podporu cizojazyčného vzdělávání na území statutárního města Ostravy byl poprvé vyhlášen v roce 2012. Podpořeno bylo 220 projektů v celkové výši 80,4 mil. Kč.

Co program podporuje?

  • jazykové vzdělávání žáků v odborných předmětech (matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, informační technologie a další)
  • přípravu žáků na mezinárodní jazykové zkoušky a mezinárodní maturitní zkoušky
  • základy cizího jazyka dětí předškolního věku
  • jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vybavenost škol pomůckami pro jazykové vzdělávání

Jakými výsledky se můžeme pochlubit?

  • vyšší úrovní jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků
  • kvalitnější jazykovou vybaveností žáků umožňující lepší uplatnění na trhu práce
  • zlepšením úrovně jazykového vzdělávání prostřednictvím výuky rodilými mluvčími
  • vzrůstajícím počtem žáků s úspěšně vykonanými mezinárodními jazykovými zkouškami a mezinárodními maturitními zkouškami
  • lepší vybaveností škol jazykovými učebními pomůckami

Jak se přihlásit o podporu?

Program bývá vyhlašován na jaře. Obsah programu včetně lhůty pro podání žádostí je zveřejněn na stránkách města zde

Výše poskytnuté podpory po rozhodnutí orgánů města je zveřejněna na stránkách města

learn-2001847_960_720

Lidé za projektem

Ing. Taťána Luptáková

Kontaktní údaje

 

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

 

E-mail:

Tel: +420 599 443 203

Zobrazit: Čtvrťáci si rozšiřují obzory
Ve výtvarné výchově se čtvrťáci ZŠ Krestova zlepšují nejen ve výtvarných dovednostech, ale zároveň rozšiřují své znalosti z okolního světa. Nedávno se pustili do objevování polární záře. Zjistili nejen, kde se ...
Zobrazit: Muzikál Snow White

Muzikál Snow White

V Základní škole Krestova stále plují na muzikálové vlně. Na jaře žáci třetích a čtvrtých ročníků s rozšířenou výukou angličtiny a metodou CLIL připravili ekologický muzikál, kdy tučňák Eddie zachraňoval ...