Mezinárodní projekty

Zobrazit: Mezinárodní projekty

Akreditace pro program Erasmus+ (2021-2027)

Statutární město Ostrava podalo žádost o akreditaci v programu Erasmus+ pro školní vzdělávání.
Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit. 
Cílem akreditace je zjednodušit administrativní proces. Organizace mohou žádat o individuální akreditaci, nebo o akreditaci pro koordinátory konsorcií. 
Statutární město Ostrava zažádala o akreditaci jako koordinátor konsorcia základních škol. Hlavním cílem je umožnit pedagogům těchto škol rozvoj jazykových kompetencí díky studijním pobytům v zahraničí.
Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant

Informace o programu Erasmus+ jsou dostupné zde: https://www.naerasmusplus.cz/

Mezinárodní visegradský fond (IVF)

Při podání žádosti o dotaci IVF Statutární město Ostrava navázalo na spolupráci s partnerskými městy V4, kterými jsou Košice, Katowice a Miskolc. Projekt je zaměřen na rozvoj a posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi zemí Visegrádské skupiny na úrovni základních škol s důrazem na bilingvní a cizojazyčnou výuku. Má také za cíl posilování vztahů mezi městy těchto regionů. Sdílení příkladů dobré praxe přispěje k rozvoji vzdělávacích procesů. Základní myšlenka projektu navazuje na Strategický plán města, prioritní osa III. „Být centrem prvotřídního vzdělávání“, která podporuje bilingvní a cizojazyčnou výuku na všech stupních škol.

Informace o IVF naleznete na https://www.visegradfund.org/

Lidé za projektem

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: sekretariát odboru – dlacinova@ostrava.cz
Tel.:

Zobrazit: Visegrad 4 Ukrajina – mimořádná výzva pro malé granty
Informace o vyhlášení mimořádné výzvy k předkládání žádostí o malé granty – pomoc zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny pobývající v zemích V4, posílení kapacit místních úřadů, veřejných ...