Erasmus+ – mezinárodní projekty

Zobrazit: Erasmus+ – mezinárodní projekty

Projekt Práce s nadanými žáky

V projektu „Práce s nadanými žáky“ navážeme spolupráci s partnery ze zahraničí a zaměříme se na jazykovou vybavenost pedagogů, kteří jsou současně zkušenými koordinátory nadání na základních školách města Ostravy.
Dále podpoříme zavádění nových metod práce s jazykově nadanými žáky. V projektu uplatníme dosavadní zkušenosti při práci s talentovanými žáky a v rámci mezinárodní spolupráce se budeme vzájemně inspirovat.

Aktivity projektu:

Společně se zahraničními partnery a zástupci ostravských základních škol vytvoříme mezinárodní síť spolupracujících měst/vzdělávacích institucí. V rámci této spolupráce dojde k zahraničním výjezdům českých pedagogů. Cílem těchto výjezdů je umožnit pedagogům zlepšit jejich jazykové dovednosti a zároveň přenést postupy dobré praxe při práci s nadanými žáky ze zahraničí.

Zaměříme se především na koordinátory nadání, kteří už v ostravských školách úspěšně působí a zajištují výuku nejen cizích jazyků, ale i dalších odborných předmětů.

Cílová skupina:

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, osoby zabývající se rozvojem nadání u žáků, a především koordinátoři nadání.

Předpokládaný počet účastníků projektu je 45 osob.

  • 10 účastníků jazykových kurzů
  • 35 účastníků zahraniční mobility

Zapojené školy:

  • ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh Březinova 52, p.o.
  • ZŠ Ostrava-Poruba K. Pokorného 1382, p.o.
  • ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
  • ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o.
  • ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, p.o.

Informace o projektu:

Název projektu CZ: Práce s nadanými žáky

Registrační číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000126983

Název programu: Erasmus+, oblast školní vzdělávání (Klíčová akce 1 – KA121-SCH, Výzva 2023)

Doba realizace: 06/2023 – 05/2024 (12 měsíců)


Akreditace pro program Erasmus+ (2021-2027)

Statutární město Ostrava získalo akreditaci v programu Erasmus+ pro školní vzdělávání.
Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit. 
Cílem akreditace je zjednodušit administrativní proces. Organizace mohou žádat o individuální akreditaci, nebo o akreditaci pro koordinátory konsorcií. 
Statutární město Ostrava vystupuje v rámci akreditace jako koordinátor konsorcia základních škol. Hlavním cílem je umožnit pedagogům těchto škol rozvoj jazykových kompetencí díky studijním pobytům v zahraničí.
Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: jana.jilkova@ostrava.cz
Tel.: 599 443 031