Šachy do škol

Zobrazit: Šachy do škol

Dne 26. února 2020 bylo na Magistrátě města Ostravy podepsáno čtyřstranné memorandum o spolupráci na projektu „Šachy do škol“, které podepsali představitelé statutárního města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Společným cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách v Ostravě.

Projekt Šachy do škol od roku 2017 organizačně zajišťuje Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách. Zájmové útvary šachové hry fungují přímo v Korunce, ale také ve vybraných mateřských a základních školách. Vše probíhá hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti. Středisko navíc pořádá pro děti šachové turnaje.

V současné době je do projektu zapojeno 15 ZŠ, cca 21 MŠ a 1 SVČ.

V níže uvedeném odkaze naleznete informace k jednotlivým aktivitám a podpoře v rámci projektu Šachy do škol:
Bližší informace k šachovým aktivitám a možné podpoře

Spolupráce města, SVČ Korunka a MAP ORP Ostrava II:

ŠACHY PRO NEJMENŠÍ

 • Více o projektu Šachy pro nejmenší – aktualizace 12/2020
 • Poslední prezenční lekce šachů pro nejmenší se uskutečnila 4. března 2020, další lekce byly z důvodu nemoci lektorky a následného uzavření MŠ Hornická 43A, Ostrava (z důvodu koronavirové pandemie) zrušeny. Zbývající lekce proběhly po otevření MŠ od 4. června 2020, avšak bez přítomnosti pedagogů jiných škol/SVČ. Tyto lekce byly natáčeny na videokameru. Na místě je poděkovat rodičům malých šachistů, kteří přiváděli děti do MŠ na lekce šachů přesto, že jinak jejich děti do MŠ nechodily. Záznamy z jednotlivých lekcí byly předány pedagogům v srpnu a září 2020.
 • V současné době probíhají lekce dalšího ročníku Šachů pro nejmenší s ohledem na opatření proti šíření koronaviru bez přítomnosti pedagogů z jiných škol/SVČ. Z lekcí jsou pořizovány videozáznamy a vznikne tak ucelený blok metodických videí, který bude poskytnut dalším přihlášeným mateřským školám se zájmem o zahájení výuky šachů v jejich mateřských školách k samostudiu.

  ŠACHY DO ŠKOL

Aktuální informace:

 • Aktuálně probíhá on-line vzdělávání pedagogů SVČ Korunka – trenér 4. třídy, které organizuje Šachový svaz České republiky
 • Tři pedagogové Střediska volného času Korunka, kteří učí šachy v mateřských školách, absolvovali úspěšně kurz šachového trenéra 4. třídy. Tento kurz mohou absolvovat také pedagogové ze škol nebo zájemci o vedení šachového kroužku. Podrobnosti najdete na https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodicka-komise/online-skoleni-treneru-4-tridy/.
 • Středisko volného času Korunka připravuje turnaj „O šachovou Korunku“, který by se měl uskutečnit v květnu 2021 a je určen dětem z mateřských škol
 • V průběhu uzavření škol z důvodu pandemie nemoci COVID-19 je stále možnost hrát šachy na šachovém portále https://sachy.cz/.
 • Středisko volného času Korunka pořádá pro děti z mateřských škol příměstský tábor s šachovou tématikou – bližší informace k táboru-leták
 • Na stránkách https://learningchess.net/cz/ jsou k dispozici šachové kurzy a lekce pro další zdokonalování se v šachové hře
 • Zájemci mají stále možné se zapojit do projektu – viz níže

Pokud mají školy zájem se do projektu zapojit, zde naleznou návod, jak postupovat:
• oznámí svůj záměr se zapojit do projektu na adresu: jana.secova@svc-korunka.cz s uvedením názvu školy, jménem a kontaktem na případného vyučujícího šachů nebo vedoucího šachového kroužku nebo jiné kontaktní osoby pro tento projekt
přihlásí se dále prostřednictvím uvedeného odkazu do projektu šachy do škol, který zastřešuje ŠS odkaz: https://www.chess.cz/sachy-do-skol/jak-se-zapojit/

Jakou podporu mohou očekávat školy a studenti VŠ učitelských oborů v rámci projektu „Šachy do škol“:

• školy zapojené do projektu získají zdarma přístup do výukového šachového portálu a cvičebnice,
učitelé budou mít možnost zdarma absolvovat online školení trenérů IV. třídy – poplatky za vzdělávání trenéra 4. třídy dle možností a celkové výše nákladů uhradí MAP ORP Ostrava II., studenti vysokých škol učitelských oborů absolvují vzdělávání trenéra 4. třídy zdarma
• účastnit se metodických schůzek a workshopů, volně ke stažení budou podpůrné materiály,
• zapůjčení šachového materiálu ,
• pozvání na odborné semináře, které budou realizovány zdarma,
v případě, že nemáte lektora výuky šachů a přesto se chcete do projektu zapojit, oznamte, prosím, tuto skutečnost na: jana.secova@svc-korunka.cz
• pozvání na žákovské šachové turnaje zejména pro děti do 10 let.

Kontakt:

Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka e-mail: jana.secova@svc-korunka.cz Mobil: 775 104 422

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová
Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

E-mail: rkarabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418

 

Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 49
709 12 Ostrava – Mariánské Hory

E-mail: jana.secova@svc-korunka.cz
Tel.: +420 775 104 422

 

Zobrazit: LETNÍ ŠACHOVÁ POHÁDKA
Středisko volného času Korunka, Ostrava Mariánské Hory, příspěvková organizace, pořádá ve dnech 23. 8. – 27. 8. 2021 příměstský tábor pro děti z mateřských škol. Bližší informace naleznete na:Letní tábory pro ...
Zobrazit: MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI                v rámci projektu        Šachy do škol
Memorandum o spolupráci na projektu Šachy do škol podepsali dne 26.2.2020 představitelé města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Společným cílem projektu je zvyšování ...