Šachy do škol

Zobrazit: Šachy do škol

Dne 26. února 2020 bylo na Magistrátě města Ostravy podepsáno čtyřstranné memorandum o spolupráci na projektu „Šachy do škol“, které podepsali představitelé statutárního města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Společným cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a mateřských školách v Ostravě.

Projekt Šachy do škol od roku 2017 organizačně zajišťuje Středisko volného času Korunka v Ostravě – Mariánských Horách. Zájmové útvary šachové hry fungují přímo v Korunce, ale také ve vybraných mateřských a základních školách. Vše probíhá hravou formou, která je zvláště vhodná pro malé děti. Středisko navíc pořádá pro děti šachové turnaje.

V současné době je do projektu zapojeno 15 ZŠ

Aktuální informace:

 • aktuálně probíhá on-line vzdělávání pedagogů SVČ Korunka – trenér 4. třídy, které organizuje Šachový svaz České republiky
 • Středisko volného času Korunka připravuje turnaj „O šachovou Korunku“, který by se měl uskutečnit v květnu 2021 a je určen dětem z mateřských škol
 • na stránkách https://learningchess.net/cz/ jsou k dispozici šachové kurzy a lekce pro další zdokonalování se v šachové hře
 • zájemci mají stále možné se zapojit do projektu – viz níže

Pokud mají školy zájem se do projektu zapojit, zde naleznou návod, jak postupovat:
• oznámí svůj záměr se zapojit do projektu na adresu: jana.secova@svc-korunka.cz s uvedením názvu školy, jménem a kontaktem na případného vyučujícího šachů nebo vedoucího šachového kroužku nebo jiné kontaktní osoby pro tento projekt
přihlásí se dále prostřednictvím uvedeného odkazu do projektu šachy do škol, který zastřešuje ŠS odkaz: https://www.chess.cz/sachy-do-skol/jak-se-zapojit/

Jakou podporu mohou očekávat školy v rámci projektu „Šachy do škol“:

• školy zapojené do projektu získají zdarma přístup do výukového šachového portálu a cvičebnice,
• učitelé budou mít možnost zdarma absolvovat online školení trenérů IV. třídy – poplatky za vzdělávání trenéra 4. třídy dle možností a celkové výše nákladů uhradí MAP ORP Ostrava II.,
• účastnit se metodických schůzek a workshopů, volně ke stažení budou podpůrné materiály,
• zapůjčení šachového materiálu ,
• pozvání na odborné semináře, které budou realizovány zdarma,
v případě, že nemáte lektora výuky šachů a přesto se chcete do projektu zapojit, oznamte, prosím, tuto skutečnost na: jana.secova@svc-korunka.cz
• pozvání na žákovské šachové turnaje zejména pro děti do 10 let.

Kontakt:

Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka e-mail: jana.secova@svc-korunka.cz Mobil: 775 104 422

Kontaktní údaje

Název instituce
Číslo kanceláře a osoby
První řádek adresy 21
Město 115 00

E-mail: info@nazevprojektu.cz
Tel.: +420 123 456 789
Mob.: +420 123 456 789

Zobrazit: MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI                v rámci projektu        Šachy do škol
Memorandum o spolupráci na projektu Šachy do škol podepsali dne 26.2.2020 představitelé města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Společným cílem projektu je zvyšování ...