Den učitelů a Ředitel školy

Statutární město Ostrava každoročně oceňuje u příležitosti Dne učitelů vynikající pedagogy za jejich mimořádnou pedagogickou práci: 1. kategorie „Mimořádná pedagogická osobnost“, 2. kategorie „Ocenění za celoživotní pedagogickou činnost“.

Stejně tak oceňuje i skvělé ředitele škol, manažery pedagogického procesu, úspěšně řešící tíživé situace ve vzdělávání dětí, působící na školách zřízených městem, městskými obvody statutárního města Ostravy a mateřských a základních škol jiných zřizovatelů na území města Ostravy.

Ocenění je v souladu se Strategií vzdělávání města Ostravy 2030„.

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo dne 21. 6. 2023 o ocenění těchto ředitelů škol:

Mgr. Zuzana Škapová, ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Dětská 915/2, p. o.

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc., ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p. o.

Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, p. o.

Ocenění „Ředitel školy 2023“ proběhne 4. 10. 2023 v rámci konference „Talent City“ v prostorách City Campus Ostrava.

Fotografie ze slavnostního předávání ocenění pedagogům u příležitosti Dne učitelů 28. 3. 2023 v Galerii Plato, které proběhlo za přítomnosti manželky prezidenta republiky paní Evy Pavlové.

Videozáznam ze slavnostního předávání ocenění 28. 3. 2023 – Galerie Plato.

Ocenění Ředitel školy 2022 předala náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph. D. – PaedDr. Ivoně Klímové, MBA (ředitelka Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello s. r. o.), Mgr. Haně Petrové (ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Porubská 832, p. o.) a Mgr. Robertu Kecskésovi (ředitel Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p. o.).

Lidé za projektem

Bc. Miroslava Segar

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: miroslava.segar@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 284

Zobrazit: Ocenění „Ředitel školy 2023“
Zastupitelstvo města rozhodlo na červnovém zasedání o ocenění těchto ředitelů škol. Mgr. Zuzana Škapová, ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Dětská 915/2, p. o. RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc., ...
Zobrazit: Ředitel školy 2022

Ředitel školy 2022

Nelehkou práci ředitelů a ředitelek ostravských škol ocenilo letos město premiérově udělením titulu Ředitel školy 2022 třem výjimečným osobnostem. Jejich doménou je zvládnutí manažerské funkce na skvělé úrovni za všech ...