Den učitelů 2024

Videozáznam ze slavnostního předávání ocenění 26. 3. 2024 – Komorní scéna Aréna.

Mimořádná pedagogická osobnost

Mgr. Marian Byrtus, Základní škola Ostrava-Poruba, Komenského 668, p. o., Mgr. Dagmar Škvárová, Základní škola Ostrava-Mariánksé Hory, Karasova 6, p. o., Mgr. Radka Palátová, Základní škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 1221/6, p. o.

Ocenění za celoživotní pedagogickou činnost

Mgr. Vlasta Krmášková, Základní škola a mateřská škola, B. Dvorského 1049/1, p. o., PaedDr. Yvona Lišková, Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, p. o., Drahoslava Šromová, Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, odl. prac. Ibsenova, p. o., Mgr. Anna Krasulová, Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p. o.

Ředitel školy

Mgr. Eva Paličková, Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, p. o., Mgr. Jaromír Šedý, MBA, DBA, Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, p. o., Alena Janíčková, Mateřská škola Ostrava-Poruba, O. Synka 1834/10, p. o.

Odborník školního poradenského pracoviště

PaedDr. et Mgr. Mária Topiarzová, Základní škola Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p. o., Mgr. Libuše Střelková, Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, p. o., Mgr. Michaela Kozelská, Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, p. o.

Ocenění je v souladu se Strategií vzdělávání města Ostravy 2030.

2023

Ocenění „Ředitel školy 2023“ proběhlo 4. 10. 2023 v rámci konference „Talent City“ v prostorách City Campus Ostrava.

Ocenění ředitelé škol: Mgr. Zuzana Škapová, ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Dětská 915/2, p. o.; RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc., ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p. o.; Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, p. o.

„Den učitelů 2023“ – fotografie ze slavnostního předávání ocenění pedagogům, které proběhlo 28. 3. 2023 v Galerii Plato, za přítomnosti manželky prezidenta republiky paní Evy Pavlové.

Ocenění pedagogové: PaedDr. Dana Schönová, ředitelka, učitelka MŠ Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, p. o.; Lenka Olšarová, učitelka i zástupkyně ředitelky MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o.; Mgr. Gabriela Šlechtová, učitelka ZŠ Ostrava-Poruba, Komenského 668, p. o.; Mgr. Pavlína Kempová, učitelka ZŠ Ostrava-Poruba, Dětská 915, p. o.; Bc. Jitka Dvorská, učitelka MŠ Ostrava-Slezská Ostrava, Zámostní 31, p. o.; Bc. Lenka Šebestíková, ředitelka MŠ Ostrava, Šafaříkova 9, p. o.; Mgr. Vendula Zapletalová, učitelka ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p. o.; Ing. Mgr. Jana Jedličková, učitelka, ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, p. o.

Videozáznam ze slavnostního předávání ocenění 28. 3. 2023 – Galerie Plato.

2022

„Ředitel školy 2022“ ocenění předala náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph. D. – PaedDr. Ivoně Klímové, MBA (ředitelka Gymnázia, základní školy a mateřské školy Hello s. r. o.), Mgr. Haně Petrové (ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Porubská 832, p. o.) a Mgr. Robertu Kecskésovi (ředitel Základní školy Ostrava-Výškovice, Srbská 2, p. o.).

Lidé za projektem

Bc. Miroslava Segar

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: miroslava.segar@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 284

Zobrazit: Den učitelů 2024

Den učitelů 2024

Zastupitelstvo města schválilo dne 18. 10. 2023 usn. č. 0490/ZM2226/11 „Pravidla pro ocenění pracovníků v oblasti školství u příležitosti Dne učitelů od roku 2024“ K ocenění u příležitosti Dne učitelů je ...
Zobrazit: Ocenění „Ředitel školy 2023“
Zastupitelstvo města rozhodlo na červnovém zasedání o ocenění těchto ředitelů škol. Mgr. Zuzana Škapová, ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Dětská 915/2, p. o. RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc., ...