Střediska volného času

Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace

Ředitel: Bc. David Střelák
Kontakt: 596 746 063
E-mail: david.strelak@svczabreh.cz

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh je samostatnou příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v městské části Ostrava – Jih. Veškerou činnost na profesionální úrovni připravuje kolektiv pedagogů volného času a tato činnost probíhá na třech budovách. SVČ nabízí širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, příležitostných akcích, spontánní činnost v otevřených klubech a bohatou prázdninovou činnost a to jak na příměstských tak pobytových táborech.

SVČ organizuje také výukové programy pro školní kolektivy a to v oblasti výtvarné, environmentální a nově také technické. Silnou stránkou jsou programy pro základní školy zaměřené na adaptaci dětí do školního kolektivu a prevenční programy ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci Ostrava z.s.. Podílí se také na organizaci celorepublikových projektů jako je Běh naděje, Festival IQ Play a projektů Fotbal pro rozvoj, který přesahuje rámec ČR a dokonce i rámec Evropy. Od roku 2019 je teprve druhým střediskem zapojeným v síti: Škola podporující zdraví v ČR.

Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Jana Secová
Kontakt: 599 524 873
E-mail: jana.secova@svc-korunka.cz

Středisko volného času Korunka působí ve třech střediscích – na ul.Korunní v Ostravě-Mariánských Horách, v Ostravě – Porubě se na ul.Čkalovova nachází Středisko přírodovědců a na u.B.Martinů Středisko turistiky.

Činnost středisek je zaměřena na přírodní vědy, výtvarné umění včetně keramiky, působí u nás taneční kluby, jsme zaměřeni také na sport, různé druhy cvičení, na multimediální výchovu, robotiku a na mnoho dalších aktivit, které najdete na www.svc-korunka.cz. Součástí SVČ Korunka je Informační centrum pro mládež a Parlament dětí a mládeže města Ostravy.

Jsme nositeli projektu „Šachy do škol“ pro Ostravu. Věnujeme se práci s talentovanými a nadanými dětmi a mladými lidmi v oblasti výtvarného umění, kdy připravujeme děti a mladé lidi na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením, s přírodovědným zaměřením a mladým šachistům.

Středisko volného času,  Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Milada Božeková
Kontakt:  596 127 976
E-mail: mbozekova@svcoo.cz

Středisko volného času Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace je školským zařízením s mnohaletou tradicí, sídlící v samotném centru města Ostravy. Vznik SVČ se datuje rokem 1959, přičemž na ulici Ostrčilova sídlí od roku 1980. SVČ poskytuje zájmové vzdělávání ve velmi různorodých oblastech pro děti, žáky, studenty i ostatní klienty. Naším specifikem je bohatá vlastní publikační činnost, práce s nadanými a talentovanými dětmi i žáky, rozsáhlá nabídka odborných i zážitkových výukových programů pro školy a celoroční cyklus všeobecně i speciálně zaměřených příměstských programů.

Z pověření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsme od roku 2005 hlavním organizátorem okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT. Od roku 2014 je SVČ fakultní institucí Ostravské Univerzity v Ostravě, zajišťuje četné pedagogické praxe i reciproční aktivity vysokoškolských studentů.  Středisko disponuje kvalitními výukovými prostory, včetně divadelního sálu a moderní zrekonstruované tělocvičny, které jsou velmi dobře odborně,  technicky i funkčně vybaveny.

Součástí SVČ je vlastní venkovní areál volnočasové zóny – zahrady, bohatě využívané jak pro vzdělávací činnost, tak i jako zázemí pro pořádané akce. SVČ spravuje taktéž vlastní táborovou základnu v Klokočůvku, s kapacitou ubytování 127 míst, která se nachází  cca 60 km od Ostravy, v krásném přírodním prostředí Oderských Vrchů. Středisko je organizací  s přátelským a pozitivním vnitřním klimatem a profesionálním kolektivem zaměstnanců.

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Kateřina Hořejší
Kontakt:  596 953 661
E-mail: reditel@ddmporuba.cz

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace poskytuje zájmové vzdělávání ve třech střediscích – Ostrava Poruba – ul. M. Majerové 23/1722, ul. Polská 1624/4 a v Plesné ul. Karla Svobody 237.

Naše zařízení je talentencentren zařazené do sítě SIPON a Krajské sítě podpory nadání.  Poskytujeme odborné aktivity v oblasti robotiky, 3D tisku a virtuální reality, které  jsou zaměřené na děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ s cílem vyhledat a systematicky pracovat s talenty v oblasti polytechniky. Jedná se o ucelenou nabídku výukových programů, workshopů a zájmových útvarů a spolupráci se školami v této oblasti. Součástí naší činnosti je i účast na celorepublikových robotických soutěžích.

Nabízíme pravidelné zájmové kroužky, workshopy, kulturně společenské akce, sportovní akce, soutěže MŠMT (Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Chemická olympiáda, Soutěž v recitace, Soutěž v programování), sportovní soutěže AŠSK, pobytové a příměstské tábory.

Na všech střediscích nabízíme všechny činnosti – sportovní (horolezení, střelba ze vzduchovky, inline bruslení, parkour, lukostřelba, gymnastika, florbal, badminton, rope skipping), hudební (výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, ukulele a djembo), výtvarné (keramika, výtvarné dílničky a kreativní hrátky), taneční (zumba, country tanec) a další.

Zobrazit: Konference žákovských parlamentů
Pozvání pro základní školy na Konferenci žákovských parlamentů. Konference se uskuteční pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. Cílem konference je prezentovat úspěšně zrealizované projekty žákovských parlamentů, které byly podpořeny z ...