Střediska volného času

Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace

Ředitel: Bc. David Střelák
Kontakt: 596 746 063
E-mail: david.strelak@svczabreh.cz

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh je samostatnou příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy, zřízenou pro volný čas dětí, mládeže i dospělých v městské části Ostrava – Jih. Veškerou činnost na profesionální úrovni připravuje kolektiv pedagogů volného času a tato činnost probíhá na třech budovách. SVČ nabízí širokou škálu zájmového vzdělávání v kroužcích, kurzech, příležitostných akcích, spontánní činnost v otevřených klubech a bohatou prázdninovou činnost a to jak na příměstských tak pobytových táborech.

SVČ organizuje také výukové programy pro školní kolektivy a to v oblasti výtvarné, environmentální a nově také technické. Silnou stránkou jsou programy pro základní školy zaměřené na adaptaci dětí do školního kolektivu a prevenční programy ve spolupráci s Poradnou pro primární prevenci Ostrava z.s.. Podílí se také na organizaci celorepublikových projektů jako je Běh naděje, Festival IQ Play a projektů Fotbal pro rozvoj, který přesahuje rámec ČR a dokonce i rámec Evropy. Od roku 2019 je teprve druhým střediskem zapojeným v síti: Škola podporující zdraví v ČR.

Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Jana Secová
Kontakt: 599 524 873
E-mail: jana.secova@svc-korunka.cz

Středisko volného času Korunka působí ve třech střediscích – na ul.Korunní v Ostravě-Mariánských Horách, v Ostravě – Porubě se na ul.Čkalovova nachází Středisko přírodovědců a na u.B.Martinů Středisko turistiky.

Činnost středisek je zaměřena na přírodní vědy, výtvarné umění včetně keramiky, působí u nás taneční kluby, jsme zaměřeni také na sport, různé druhy cvičení, na multimediální výchovu, robotiku a na mnoho dalších aktivit, které najdete na www.svc-korunka.cz. Součástí SVČ Korunka je Informační centrum pro mládež a Parlament dětí a mládeže města Ostravy.

Jsme nositeli projektu „Šachy do škol“ pro Ostravu. Věnujeme se práci s talentovanými a nadanými dětmi a mladými lidmi v oblasti výtvarného umění, kdy připravujeme děti a mladé lidi na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením, s přírodovědným zaměřením a mladým šachistům.

Středisko volného času,  Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Milada Božeková
Kontakt:  596 127 976
E-mail: mbozekova@svcoo.cz

Středisko volného času Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace je školským zařízením s mnohaletou tradicí, sídlící v samotném centru města Ostravy. Vznik SVČ se datuje rokem 1959, přičemž na ulici Ostrčilova sídlí od roku 1980. SVČ poskytuje zájmové vzdělávání ve velmi různorodých oblastech pro děti, žáky, studenty i ostatní klienty. Naším specifikem je bohatá vlastní publikační činnost, práce s nadanými a talentovanými dětmi i žáky, rozsáhlá nabídka odborných i zážitkových výukových programů pro školy a celoroční cyklus všeobecně i speciálně zaměřených příměstských programů.

Z pověření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje jsme od roku 2005 hlavním organizátorem okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných MŠMT. Od roku 2014 je SVČ fakultní institucí Ostravské Univerzity v Ostravě, zajišťuje četné pedagogické praxe i reciproční aktivity vysokoškolských studentů.  Středisko disponuje kvalitními výukovými prostory, včetně divadelního sálu a moderní zrekonstruované tělocvičny, které jsou velmi dobře odborně,  technicky i funkčně vybaveny.

Součástí SVČ je vlastní venkovní areál volnočasové zóny – zahrady, bohatě využívané jak pro vzdělávací činnost, tak i jako zázemí pro pořádané akce. SVČ spravuje taktéž vlastní táborovou základnu v Klokočůvku, s kapacitou ubytování 127 míst, která se nachází  cca 60 km od Ostravy, v krásném přírodním prostředí Oderských Vrchů. Středisko je organizací  s přátelským a pozitivním vnitřním klimatem a profesionálním kolektivem zaměstnanců.

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Ředitelka: Mgr. Kateřina Hořejší
Kontakt:  596 953 661
E-mail: reditel@ddmporuba.cz

Dům dětí a mládeže, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace poskytuje zájmové vzdělávání ve třech střediscích – Ostrava Poruba – ul. M. Majerové 23/1722, ul. Polská 1624/4 a v Plesné ul. Karla Svobody 237.

Naše zařízení je talentencentren zařazené do sítě SIPON a Krajské sítě podpory nadání.  Poskytujeme odborné aktivity v oblasti robotiky, 3D tisku a virtuální reality, které  jsou zaměřené na děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ s cílem vyhledat a systematicky pracovat s talenty v oblasti polytechniky. Jedná se o ucelenou nabídku výukových programů, workshopů a zájmových útvarů a spolupráci se školami v této oblasti. Součástí naší činnosti je i účast na celorepublikových robotických soutěžích.

Nabízíme pravidelné zájmové kroužky, workshopy, kulturně společenské akce, sportovní akce, soutěže MŠMT (Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Chemická olympiáda, Soutěž v recitace, Soutěž v programování), sportovní soutěže AŠSK, pobytové a příměstské tábory.

Na všech střediscích nabízíme všechny činnosti – sportovní (horolezení, střelba ze vzduchovky, inline bruslení, parkour, lukostřelba, gymnastika, florbal, badminton, rope skipping), hudební (výuka hry na klavír, flétnu, kytaru, ukulele a djembo), výtvarné (keramika, výtvarné dílničky a kreativní hrátky), taneční (zumba, country tanec) a další.

Zobrazit: Simulované jednání Evropského parlamentu
Dne 5. června 2024 proběhla v prostorách ostravské radnice simulace jednání Evropského parlamentu. Žáci ostravských základních škol si mohli během programu, který pro ně připravilo Středisko volného času Korunka v ...