Probuď v sobě kreativce

Zobrazit: Probuď v sobě kreativce

Hlavním cílem projektu „Probuď v sobě kreativce“ je zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání ve městě Ostrava. Naplňování tohoto cíle je dosahováno prostřednictvím implementace zážitkové pedagogiky. Ta při učení využívá různé kreativní techniky. Vychází přitom z poznatku, že zážitkové vzdělávání je založené na vyšší schopnosti lidské paměti zpracovávat a ukládat ty informace, které jsou provázeny intenzivní emocí.

Projekt Probuď v sobě kreativce podporuje spolupráci mezi třídními kolektivy, umělci a lektory z oblasti kreativního průmyslu v rámci procesu zážitkového vzdělávání. Výsledkem projektu je propojení subjektů vzdělávacího systému s dalšími aktéry mimo školního prostoru, kteří disponují inovativními přístupy k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků.

Ve školním roce 2023/2024 byly do projektu zapojeny tři ostravské organizace a podpořené byly čtyři mateřské školy a šest základních škol.

Zaměření aktivit v projektu

Dramatická výchova v mateřských a základních školách 

Pedagogové se na workshopech naučí, jak uplatňovat metody dramatické výchovy v různých předmětech. Nejzajímavější je propojení vlastivědy, dějepisu, českého jazyka a literatury, přírodopisu a dalších. Tuto část projektu realizuje statutární město Ostrava ve spolupráci s THeatr ludem, z.s.

Metodické lekce ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou se zaměřují na využití digitálních didaktických pomůcek ve výuce. Pedagogům jsou nabídnuty návody a inspirace pro tvůrčí aktivity v oblasti výtvarného umění. Tyto aktivity lze provádět s pomocí digitálních nástrojů, jako jsou tablety a výukoví roboti. Další lekce se zaměří na rozvoj mediální gramotnosti, kritického a kreativního myšlení u dětí a žáků.

Tato část projektu je určena pro pedagogy II. stupně základních škol a je realizována ve spolupráci s projektovým partnerem Galerie PLATO Ostrava. Do výuky jsou zapojeny celkem tři umělkyně. Aktivity této části projektu vedou ke zvyšování motivace žáků k učení, rozvoji tvořivosti a komunikačních dovedností, k rozvoji týmové spolupráce a interdisciplinární umělecké práce.

Aktivity v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“ naplňují vybrané cíle Strategie vzdělávání města Ostravy 2030.

Všechny aktivity v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“ jsou realizovány za finanční podpory Evropské unie.

Lidé za projektem

Mgr. Monika Bjelončíková Ph.D.

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail:
Tel.: +420 599 442 431

Zobrazit: Včelí kolektiv Základní školy Bulharská
Jednou z výzev současnosti je zážitkové vzdělávání. To může mít různé podoby a nemusíte tomuto umění vládnout. Existují organizace a spolky, které vám s tím rády pomůžou. Ostravský spolek THeatr ludem nabízí ...
Zobrazit: Vzorová lekce kreativní výuky s Galerií PLATO, p.o.
Projekt „Probuď v sobě kreativce“ propojuje umělce, pedagogy a děti v procesu tvůrčího vzdělávání. Vzdělávání kreativními způsoby může mít různé podoby a odehrávat se může kdekoliv. Rozvíjení kreativity u dětí je ...
Zobrazit: Metodický interaktivní workshop s THeatr ludem, z.s.
V současnosti se v českých školách stále více setkáváme s zážitkovou pedagogikou, nebo alespoň s jejími prvky. Zážitkové vzdělávání je učení se prostřednictvím vlastního zážitku a jeho aktivního prožívání. Toto ...