Vernisáž žákovských děl v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“

Zobrazit: Vernisáž žákovských děl v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“

Dne 21. května 2024 proběhla v městské galerii PLATO v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“ poslední vernisáž žákovských děl. Tím byla symbolicky uzavřena etapa kreativního učení na ostravské Základní škole Ostrava – Vítkovice, Šalounova 56, p.o.

Tato část projektu byla určena pro pedagogy a žáky 7. tříd základní školy. Galerie PLATO zapojila umělkyni Moniku Pascoe Mikyškovou. Vernisáž zaštítila náměstkyně primátora města Ostravy pro vzdělávání, inovace a digitalizace Andrea Hoffmannová, a svou účastí akci podpořili také místostarostka Ostrava-Vítkovice Margareta Michopulu, ředitel Galerie PLATO pan Marek Pokorný a ředitel ZŠ Šalounova pan Jaromír Šedý.

V průběhu čtyř projektových dnů se žáci netradičním způsobem dozvídali o problematice deštného pralesa a tropické zahrady, o krajinné architektuře, o drobných živočiších, rostlinách a vzájemných vztazích. Monika Pascoe Mikyšková se při tvorbě konceptu pro cyklus setkání inspirovala svou uměleckou stáží v Organizaci pro tropická studia na Kostarice (Organization for Tropical Studies, Wilson Botanical Garden, Las Cruces, Costa Rica). Zkušenost s tropickým deštným pralesem, který výzkumné centrum obklopuje, ale také s botanickou zahradou manželů Wilsonových, ve které centrum sídlí a kterou z části navrhl brazilský zahradní architekt Roberto Burle Marx, se promítla do většiny projektových dní. Zaměření projektových dní se dařilo propojovat s tématy vztahujícími se k ekologii, přírodopisu, částečně zeměpisu, krajinné architektuře a k vizuálnímu umění.

Žáci navrhli zahradu

Žáci mohli vnímat exotičnost a jinakost vzdálené krajiny, ale zároveň podobnosti, které cizí krajina s tou naší mají. Při prvním setkání to bylo impulzem pro tvorbu nočních motýlů z keramické hlíny, kterými byla umělkyně v tropické krajině fascinována. Druhé setkání bylo v duchu zahrad Roberto Burle Marxe. Půdorys rekonstruované budovy galerie PLATO a bezprostředního okolí z ptačí perspektivy se stal platformou pro žákovské architektonické návrhy zahrady a pevných struktur pro užívání návštěvníky.  Žáci měli možnost vnímat důležitost toho, jak jsou různé parky, zahrady a jiná veřejná prostranství ve světě i v Ostravě navržena a jak silně to ovlivňuje naše vnímání a pocity. Takže kromě již zmíněných předmětů zde byla patrná linie také na předmět výchova k občanství. Třetí setkání bylo v Bělském lese, kde bylo cílem pozorování rostlin a zvuků ptactva. Studijní kresba rostlin a nahrávky ptactva se staly podkladem pro krátké animace při posledním setkání, které vyvrcholilo závěrečnou vernisáží.

Animace žáků 7. tříd ZŠ Šalounova

Fotogalerie

Foto: Adolf Horsinka, Iveta Horáková a další

Aktivity v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“ naplňují vybrané cíle Strategie vzdělávání města Ostravy 2030.

Všechny aktivity v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“ jsou realizovány za finanční podpory Evropské unie.

reg. č. projektu: 0313000031