Europe Goes Local 2020, 2021

Statutární město Ostrava (dále jen SMO) je zapojeno od roku 2020 do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local. Projekt podporuje práci s mládeží na krajské, městské a obecní úrovni a usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou. Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace (koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy) a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Tento projekt je projektem strategického partnerství 24 Národních agentur ERASMUS+.

Europe Goes Local 2021

Délka trvání projektu 11/2021–12/2022.

Projekt Europe Goes Local 2021 (dále EGL) je pokračujícím projektem Europe Goes Local 2020. Výstupem tohoto již realizovaného projektu je podrobné dotazníkové šetření, které zjišťuje potřeby mladých lidí ve věku 15-30 let ve vztahu ke SMO –Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15-30 let ve městě Ostrava

Závěrečným výstupem pokračujícího projektu EGL 2021 bude:

  • vytvoření/aktualizace dílčích strategických dokumentů v oblasti práce s mládeží v zapojených samosprávách
  • rozvíjet již existující projekt iniciativ a vytvořit nový projekt iniciativy mladých, připravený k podpoře a realizaci na zlepšení situace v území

Nedílnou součástí projektu Europe Goes Local, je realizace nového projektu ,,Bo nám to není jedno!!!“

Europe Goes Local 2020

Délka trvání projektu od 1/2020 – 12/2021.

Cílem projektu je postupné vytváření lepších životních podmínek pro mladé obyvatele města.

Výstupem spolupráce bude obecně:

  • vytvoření/aktualizace   výstupu v  oblasti  práce  s mládeží  v  zapojených samosprávách – zpracování dokumentu Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15-30 let ve městě Ostrava
  • příklady   dobré    praxe,    které  budou  propagovat  Národní  agentury   Erasmus+  Mládež

    Průběh realizace projektu a jeho výstupy:
  • realizace dotazníkového šetření, které bylo směrováno na mladé lidi do cca 30 let. Dotazník byl připravován ve spolupráci všech zúčastněných stran a Ostravské univerzity; výsledkem je dokument Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15-30 let ve městě Ostrava. Na základě jeho výstupů bude dále pokračovat spolupráce města Ostravy a mladých obyvatel našeho města, která povede k dalšímu zlepšování životních podmínek pro mladou generaci a bude navazovat na projekt Europe Goes Local 2021.
  • myšlenková mapa zpracovaná v průběhu realizace projektu 2/21;

Další informace naleznete nahttps://www.europegoeslocal.eu/


samosprávy

Kontaktní údaje

Název instituce
Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 49,
709 12 Ostrava – Mar. Hory

Tel.:+420 599 524 873
E-mail:jana.secova@svc-korunka.cz

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Tel.: +420 599 443 418
E-mail: rkarabinova@ostrava.cz

Zobrazit: Konference pro stakeholdery, DiscoverEU
Ve dnech 14.-15. září se uskutečnila v Praze konference pro stakeholdery, DiscoverEU. Hlavním tématem konference, kterou pořádal Dům zahraniční spolupráce, byla Práce s mládeží. Konference se zúčastnili zástupci MŠMT, regionálních ...
Zobrazit: Debata kandidátů na primátora města Ostravy
V pátek 9. 9. 2022 uspořádal Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) „Debatu kandidátů na primátora města Ostravy“. Akce se uskutečnila v budově Střediska volného času Korunka. Cílem této ...