Europe Goes Local 2020

Statutární město Ostrava (dále jen SMO) se zapojilo do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local 2020. Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace (koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy) a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Tento projekt je projektem strategického partnerství 24 Národních agentur ERASMUS+. Délka trvání projektu od 1/2020 – 12/2021.

Cílem projektu je postupné vytváření lepších životních podmínek pro mladé obyvatele města.

Výstupem spolupráce bude obecně:

  • vytvoření/aktualizace   výstupu v  oblasti  práce  s mládeží  v  zapojených samosprávách
  • příklady   dobré    praxe,    které  budou  propagovat  Národní  agentury   Erasmus+  Mládež
    Průběh realizace projektu a jeho výstupy:
    • V současné době je na základě analýzy dostupných podkladů připravováno dotazníkové šetření, které bude směrováno na mladé lidi do cca 30 let. Dotazník je připravován ve spolupráci všech zúčastněných stran a mentora projektu; výsledky budou známy začátkem roku 2022. Na základě jeho výstupů bude dále pokračovat spolupráce města Ostravy a mladých obyvatel našeho města, která povede k dalšímu zlepšování životních podmínek pro mladou generaci.
    • Myšlenková mapa zpracovaná v průběhu realizace projektu 2/21;

Veškerá jednání s ostatními partnery probíhají v současné době online:

Další informace naleznete nahttps://www.europegoeslocal.eu/


samosprávy

Kontaktní údaje

Název instituce
Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 49,
709 12 Ostrava – Mar. Hory

Tel.:+420 599 524 873
E-mail:jana.secova@svc-korunka.cz

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Tel.: +420 599 443 418
E-mail: rkarabinova@ostrava.cz

Zobrazit: ŘEKNĚTE DOTAZNÍKEM, JAK JSTE S MĚSTEM SPOKOJENÍ
Jste ve věku 15 až 30 let? Bydlíte v Ostravě? Chcete zlepšit budoucnost města? Vyplňte dotazník o potřebách a spokojenosti mladých lidí.  Dotazníkový výzkum provádí Statutární město Ostrava, Středisko volného času ...