Europe Goes Local 2020-2024

Statutární město Ostrava (dále jen SMO) je zapojeno od roku 2020 do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local. Projekt podporuje práci s mládeží na krajské, městské a obecní úrovni a usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou.

Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace (koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy) a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv.

Europe Goes Local 2023/2024 – IV.

Délka trvání projektu 11/2023-11/2024

Projekt synergicky navazuje na projekt Europe Goes Local 2022/2023

V rámci EGL probíhají konkrétně práce na projektech:
Pokračování rozjetých projektů ze strany PDMMO
-V loňském roce vznikly parlamenty mládeže v městských obvodech a jeden z těchto parlamentů byl zařazen do projektu EGL
Vzdělávání mladých leaderů mládežnických parlamentů z Ostravy – projektový den, který se bude zaměřovat na rozvoj kompetencí členů, kteří stojí v čele organizací
Spolupráce s Dětským domovem – dobrovolnická aktivita, příprava programu pro dětský domov
Eurovolby – debata kandidátů a osvětová kampaň
Potřeby mladých lidí – aktualizace analýzy, sbírka podnětů od mladých lidí v ulicích, na setkáních se školami, na festivalech
Rozšiřování spolupráce s organizacemi v Ostravě – propojení s neziskovým sektorem, příspěvkovými organizacemi, mezigenerační dialog
Středoškolská platforma obdobná BO NÁM TO NENÍ JEDNO! – prostor pro studenty SŠ participovat se na veřejném životě
Galavečer mládežnických parlamentů Moravskoslezského kraje – prostor pro setkání a ocenění aktivních parlamentů v MSK. Rádi bychom navázali v této akci i spolupráci napříč týmy EGL z MSK.

Europe Goes Local 2022/2023 – III.

Délka trvání projektu 11/2022-11/2023

Projekt Europe Goes Local 2022 (dále EGL) synergicky navazuje na projekt Europe Goes Local 2021/2022

Výstupem projektu byl vznik obvodních parlamentů, konference, realizace a vyhodnocení participativních rozpočtů žákovských parlamentů škol.

Europe Goes Local 2021/2022 – II.

Délka trvání projektu 11/2021–11/2022.

Projekt Europe Goes Local 2021/2022 (dále EGL) je pokračujícím projektem Europe Goes Local 2020/2021, v rámci kterého byla realizována –Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15-30 let ve městě Ostrava

Výstupy pokračujícího projektu EGL 2021 je:

  • realizace projektu ,,Bo nám to není jedno!!!“
  • schválení projektu v rámci Erasmus + na výměny mládeže
  • přenos dobré praxe a zahájení spolupráce se zřizovateli základních škol
  • realizace první Středoškolské konference aj.

Europe Goes Local 2020/2021 – I.

Délka trvání projektu od 1/2020 – 12/2021.

Cílem projektu bylo postupné vytváření lepších životních podmínek pro mladé obyvatele města.

Výstupy projektu:

  • v roce 2021 bylo realizováno dotazníkového šetření, které bylo směrováno na mladé lidi do cca 30 let. Dotazník byl připravován ve spolupráci všech zúčastněných stran a Ostravské univerzity; výsledkem je dokument Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15-30 let ve městě Ostrava. Na základě této analýzy pokračuje spolupráce města Ostravy a mladých obyvatel našeho města, která povede k dalšímu zlepšování životních podmínek pro mladou generaci.
  • myšlenková mapa zpracovaná v průběhu realizace projektu v roce 2021
  • od roku 2022 podpora participativních rozpočtů žákovských parlamentů škol, včetně realizace Konference žákovských parlamentů; zahájení realizace projektu v rámci Erasmus+
  • v roce 2023 zahájena realizace projektu „Bo nám to není jedno“
  • od roku 2023 – zapojení mladých lidí do pracovních skupin města ke Strategickému plánu města Ostravy
  • příklady   dobré    praxe,    které  budou  propagovat  Národní  agentury   Erasmus+  Mládež

Další informace naleznete na https://www.europegoeslocal.eu/


samosprávy

Kontaktní údaje

Název instituce
Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 49,
709 12 Ostrava – Mar. Hory

Tel.:+420 599 524 873
E-mail:jana.secova@svc-korunka.cz

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Tel.: +420 599 443 418
E-mail: rkarabinova@ostrava.cz

Zobrazit: Simulované jednání Evropského parlamentu
Dne 5. června 2024 proběhla v prostorách ostravské radnice simulace jednání Evropského parlamentu. Žáci ostravských základních škol si mohli během programu, který pro ně připravilo Středisko volného času Korunka v ...
Zobrazit: Na kafe s Andreou Hoffmannovou
Vážené školy, milí žáci a studenti, dovolujeme si Vás pozvat na poslední společnou akci v tomto školním roce. Tou akcí je setkání Na kafe s…. Tuto sérii rozhovorů zahájíme s ...