Europe Goes Local 2020, 2021, 2022

Statutární město Ostrava (dále jen SMO) je zapojeno od roku 2020 do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local. Projekt podporuje práci s mládeží na krajské, městské a obecní úrovni a usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou.

Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace (koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy) a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv.

Europe Goes Local 2022 – III.

Délka trvání projektu 11/2022-11/2023

Projekt Europe Goes Local 2022 (dále EGL) synergicky navazuje na projekt Europe Goes Local 2021

Europe Goes Local 2021 – II.

Délka trvání projektu 11/2021–11/2022.

Projekt Europe Goes Local 2021 (dále EGL) je pokračujícím projektem Europe Goes Local 2020, v rámci kterého byla realizována –Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15-30 let ve městě Ostrava

Výstupy pokračujícího projektu EGL 2021 je:

  • realizace projektu ,,Bo nám to není jedno!!!“
  • schválení projektu v rámci Erasmus + na výměny mládeže
  • přenos dobré praxe a zahájení spolupráce se zřizovateli základních škol
  • realizace první Středoškolské konference aj.

Europe Goes Local 2020 – I.

Délka trvání projektu od 1/2020 – 12/2021.

Cílem projektu bylo postupné vytváření lepších životních podmínek pro mladé obyvatele města.

Výstupy projektu:

  • bylo realizováno dotazníkového šetření, které bylo směrováno na mladé lidi do cca 30 let. Dotazník byl připravován ve spolupráci všech zúčastněných stran a Ostravské univerzity; výsledkem je dokument Analýza potřeb mladých lidí ve věku 15-30 let ve městě Ostrava. Na základě jeho výstupů bude dále pokračovat spolupráce města Ostravy a mladých obyvatel našeho města, která povede k dalšímu zlepšování životních podmínek pro mladou generaci a bude navazovat na projekt Europe Goes Local 2021.
  • myšlenková mapa zpracovaná v průběhu realizace projektu 2/21;
  • příklady   dobré    praxe,    které  budou  propagovat  Národní  agentury   Erasmus+  Mládež

Další informace naleznete nahttps://www.europegoeslocal.eu/


samosprávy

Kontaktní údaje

Název instituce
Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 49,
709 12 Ostrava – Mar. Hory

Tel.:+420 599 524 873
E-mail:jana.secova@svc-korunka.cz

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Tel.: +420 599 443 418
E-mail: rkarabinova@ostrava.cz