Europe Goes Local 2020

Statutární město Ostrava (dále jen SMO) se zapojilo do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local 2020 ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, které je zároveň i koordinátorem Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.
Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Tento projekt je projektem strategického partnerství 24 Národních agentur ERASMUS+. Délka trvání projektu od 1/2020 – 12/2020.

Výstupem spolupráce bude:

  • vytvoření/aktualizace   strategických  dokumentů  v  oblasti  práce  s mládeží  v  zapojených samosprávách
  • příklady   dobré    praxe,    které  budou  propagovat  Národní  agentury   Erasmus+  Mládež


Další informace naleznete na https://www.europegoeslocal.eu/


samosprávy

Kontaktní údaje

Název instituce
Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 49,
709 12 Ostrava – Mar. Hory

Tel.:+420 599 524 873
E-mail:jana.secova@svc-korunka.cz

Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava

Tel.: +420 599 443 418
E-mail: rkarabinova@ostrava.cz