Europe Goes Local 2020

Zobrazit: Pozvánka na konferenci „Úspěšně do života II“  

Pozvánka na konferenci „Úspěšně do života II“  

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Úspěšně do života II., kterou pořádá Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s SVČ Korunka a pod záštitou primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA. Cílem konference je pomoci mladým lidem při startu do „dospělého ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže se zapojuje do nově vznikajícího mezinárodního projektu Think-Tank

Parlament dětí a mládeže se zapojuje do nově vznikajícího mezinárodního projektu Think-Tank

Hlavním Cílem projektu je zvýšit skutečný vliv mládeže ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Projekt je zaměřen na rozvoj trvalé součinnosti sektoru mládeže s oblastí výzkumu a analýz a systémových řešení podporujících participaci mladých lidí. Dílčími cíli projektu jsou rovněž popularizovat ...
Zobrazit: Členové Parlamentu dětí a mládeže se vzdělávali ve školitelských dovednostech

Členové Parlamentu dětí a mládeže se vzdělávali ve školitelských dovednostech

Členové PDMMO absolvovali kurz akreditovaný českým i slovenským ministerstvem školství, který se zaměřuje na lektorské dovednosti. Školení EDU4EDU, pod vedením zkušených lektorů, pomohlo začínajícím lektorům k lepším výkonům. Účastníci se dozvěděli o metodách neformálního vzdělávání, probrali typologii účastníků, grafickou facilitaci, ...
Zobrazit: Ostrava – Jih bude mít obvodní mládežnický parlament

Ostrava – Jih bude mít obvodní mládežnický parlament

V Ostravě-Jihu vznikne mládežnický parlament, takový je výsledek schůzky zástupců Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, Střediska volného času Korunka, Magistrátu města Ostravy a Městského obvodu Ostrava-Jih. Od září budou fungovat pilotní mládežnické organizace na dvou městských obvodech. Je to ...
Zobrazit: Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – projekt ŽŠ Chrustova ve Slezské Ostravě

Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – projekt ŽŠ Chrustova ve Slezské Ostravě

Projekt žákovského parlamentu Základní školy Chrustova ve Slezské Ostravě „Vymalování tříd 2. stupně“ Parlament dětí a mládeže města Ostravy navštívil Základní školu Chrustova. Zdejší školní parlament si za pomoci svého koordinátora napsal vlastní projekt, který byl podpořen v rámci projektu ...
Zobrazit: Participace na přípravě strategického plánu města – pozvánka pro ředitele, koordinátory žákovských parlamentů, žáky a studenty

Participace na přípravě strategického plánu města – pozvánka pro ředitele, koordinátory žákovských parlamentů, žáky a studenty

Parlament dětí a mládeže města Ostravy, ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a Střediska volného času Korunka, pro Vás připravil příležitost participovat na přípravě strategickém plánu města Ostravy pro roky 2024-2030. V rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“ připravujeme ...
Zobrazit: V Porubě vznikne obvodový žákovský parlament

V Porubě vznikne obvodový žákovský parlament

Ve středu 8. 3. 2023 se zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, Městského obvodu Poruba a Střediska volného času Korunka domluvili na vzniku žákovského parlamentu, který vznikne pro městský obvod Poruba. Pilotní obvodní parlament začne fungovat od září roku ...
Zobrazit: MĚSTO POMÁHÁ ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTŮM SE ŠKOLNÍMI PROJEKTY – projekt ŽŠ I. Sekaniny v Ostravě – Porubě

MĚSTO POMÁHÁ ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTŮM SE ŠKOLNÍMI PROJEKTY – projekt ŽŠ I. Sekaniny v Ostravě – Porubě

V loňském roce spustil Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka (coby parlamentním koordinátorem) a ostravským magistrátem projekt „BO nám to není jedno!!!“. Jeho cílem byl rozvoj žákovských parlamentů na základních školách a posílení ...
Zobrazit: Proběhla 1. část výměny mládeže se Slovenskem v rámci projektu SKAM

Proběhla 1. část výměny mládeže se Slovenskem v rámci projektu SKAM

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (dále jen PDMMO) organizoval ve dnech 10. 2. – 19. 2. 2023první část projektu SKAM (Setkání aktivní a komunikativní mládeže). Tato aktivita je prvním Erasmus+ projektem, o jehož podporu žádali úspěšně samotní členové PDMMO. ...
Zobrazit: Pozvánka na Středoškolský kvíz ze strany PDMMO

Pozvánka na Středoškolský kvíz ze strany PDMMO

Parlament dětí a mládeže města Ostravy zve ředitele, učitele, studenty, školy na Středoškolský kvíz, který se uskuteční dne 23. 3. 2023 od 9:00 hod. ve Středisku volného času Korunka – velký sál Jedná se o soutěž mezi středními školami a ...
Zobrazit: ZÁSTUPCI OSTRAVSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE DISKUTOVALI S VEDENÍM MĚSTA

ZÁSTUPCI OSTRAVSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE DISKUTOVALI S VEDENÍM MĚSTA

Hned dvakrát měli představitelé Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy příležitost poznat zblízka práci těch, kdo se pohybují v nejvyšších patrech komunální politiky. V úterý 14. 2. besedovali v hotelu Maria s náměstkem primátora Janem Dohnalem a v pátek 17.2. ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy zorganizoval výměnu mládeže se Slovenskem

Parlament dětí a mládeže města Ostravy zorganizoval výměnu mládeže se Slovenskem

Parlament dětí a mládeže města Ostravy organizuje ve dnech 10. 2. – 19. 2. 2023 výměnu mládeže v rámci projektu SKAM (Setkání aktivní a komunikativní mládeže). Výměnu v rámci projektu spolufinancovaného z Erasmus+ si „ostravští parlamenťáci“ připravili pro žákovské parlamenty ...