Europe Goes Local 2020

Zobrazit: Projektový den žákovského parlamentu na ZŠ K. Pokorného

Projektový den žákovského parlamentu na ZŠ K. Pokorného

V pondělí 18. 9. 2023 zorganizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy projektový den pro žákovský parlament Základní školy K. Pokorného v Ostravě – Porubě. Projektového dne se účastnilo celkem 29 zástupců tříd z 3. až 9. ročníku. Tématem dne ...
Zobrazit: Konference žákovských parlamentů

Konference žákovských parlamentů

Pozvání pro základní školy na Konferenci žákovských parlamentů. Konference se uskuteční pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. Cílem konference je prezentovat úspěšně zrealizované projekty žákovských parlamentů, které byly podpořeny z participativních rozpočtů města Ostravy v loňském školním roce. V rámci ...
Zobrazit: Dobrovolnický klub Korunka

Dobrovolnický klub Korunka

Středisko volného času Korunka otevírá dobrovolnický klub, jehož členové se budou podílet na organizaci nejrůznějších aktivit pro širokou veřejnost. Členem klubu se může stát každý zájemce od 13-ti let. Členové klubu mají jedinečnou příležitost získat praxi nebo doporučení ke studiu, ...
Zobrazit: Zapojení mladých lidí do dalších pracovních skupin ke strategickému plánu rozvoje města – Prostředí k životu a Podnikání a podnikavost

Zapojení mladých lidí do dalších pracovních skupin ke strategickému plánu rozvoje města – Prostředí k životu a Podnikání a podnikavost

Setkání pracovní skupiny Prostředí k životu, v rámci tvorby Strategického plánu fajnOVA, se uskutečnilo v Ostravě dne 13. 6. 2023 za účasti mladých lidí z Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy. Statutární město Ostrava spolupracuje s partnery a vytváří Strategický ...
Zobrazit: Zapojení mladých lidí do pracovní skupiny Životní prostředí a mobilita

Zapojení mladých lidí do pracovní skupiny Životní prostředí a mobilita

Dne 14. 6. 2023 proběhlo v Komunitním centru Všichni Spolu v Ostravě – Porubě setkání pracovní skupiny zaměřené na Životní prostředí a mobilitu v rámci tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Ostravy pro období 2024-2030. Do činnosti pracovní skupiny byl ...
Zobrazit: Zapojení zástupců PDMMO do pracovní skupiny města Mládež v Ostravě

Zapojení zástupců PDMMO do pracovní skupiny města Mládež v Ostravě

V úterý 27. 6. 2023 proběhlo setkání pracovní skupiny Mládež v Ostravě k novému strategickému plánu, do kterého se zapojili i zástupci PDMMO. Na pracovní skupině byla v průběhu dvouhodinového setkání řešeno téma mladých lidí v Ostravě. V úvodu setkání ...
Zobrazit: PDMMO na Konferenci Europe goes local v Bratislavě

PDMMO na Konferenci Europe goes local v Bratislavě

Ve dnech 16. – 18. 6. 2023 se zúčastnilo mezinárodního setkání v Bratislavě 8 týmů měst z České a Slovenské republiky. Účastníci konference měli příležitost se poznat navzájem s ostatními realizátory projektu Europe Goes Local a absolvovat několik workshopů. Evropský ...
Zobrazit: Setkání žákovských parlamentů porubských základních škol

Setkání žákovských parlamentů porubských základních škol

Dne 14. 6. 2023 proběhlo v Komunitním centru Všichni spolu setkání žáků z žákovských parlamentů porubských škol, kterým byla na setkání představena myšlenka obvodního parlamentu. Setkání začalo úvodním slovem místostarostky Martiny Duškové, po kterém byl představen plán zahájení činnosti a ...
Zobrazit: Setkání zástupců žákovských parlamentů městského obvodu Ostrava -Jih

Setkání zástupců žákovských parlamentů městského obvodu Ostrava -Jih

Dne 8. 6. 2023 proběhlo setkání zástupců žákovských parlamentů městské části Ostrava Jih. Tématem setkání byl nově vznikající obvodní parlament. Setkání bylo zahájeno úvodním slovem místostarosty Radima Ivana, později žáky navštívil i starosta Martin Bednář a místostarostka Martina Jarošková. Účastníkům ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Na přelomu měsíce května a června se zúčastnil zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy meetingu, který se konal v Řecku, v rámci další fáze projektu THINK TANK. Projekt THINK TANK je v České republice novinkou. V rámci tohoto projektu ...
Zobrazit: Vznik žákovského parlamentu na ZŠ Generála Janka

Vznik žákovského parlamentu na ZŠ Generála Janka

Parlament dětí a mládeže města Ostravy i nadále pomáhá ke vzniku žákovských parlamentů na školách. Školní parlament bude nově vznikat od září roku 2023 na Základní škole Generála Janka v Ostravě – Mariánských Horách. V pondělí 5. 6. 2023 proběhly ...
Zobrazit: Projekt žákovského parlamentu financovaný formou participativních rozpočtů – ZŠ Karla Pokorného

Projekt žákovského parlamentu financovaný formou participativních rozpočtů – ZŠ Karla Pokorného

„Školní legál“, další z řady projektů žákovských parlamentů financovaných formou participativních rozpočtů, byl realizován na Základní škole Karla Pokorného v Ostravě – Porubě. Parlament dětí a mládeže města Ostravy za podpory statutárního města Ostravy a koordinace Střediska volného času Korunka loni uvedl ...