Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Zobrazit: Čtenářský metr – nyní jako aplikace do mobilního telefonu

Čtenářský metr – nyní jako aplikace do mobilního telefonu

Na Třinecku vznikl v rámci spolupráce subjektů v oblasti vzdělávání tzv. „čtenářský metr“, který je dostupný také v podobě aplikace pro mobilní telefony. V aplikaci mohou žáci nalézt tipy na více než 300 knih. Po instalaci aplikace žáci uvedou oblíbená témata a ...
Zobrazit: Moderní a efektivní vedení distanční výuky – přenos dobré praxe ze ZŠ a MŠ Lugeřovice

Moderní a efektivní vedení distanční výuky – přenos dobré praxe ze ZŠ a MŠ Lugeřovice

Dne 7.12.2020 proběhl v rámci projektu MAP ORP Ostrava II workshop na téma Moderní a efektivní vedení distanční výuky. Jednalo se o přenos dobré praxe ze ZŠ a MŠ Ludgeřovice. Účastníky provázel workshopem ředitel této školy Mgr. Karel Moric, MBA. ...
Zobrazit: Kurz Kids´Skills

Kurz Kids´Skills

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II pořádal kurz Kids Skills, který realizovala společnost Dalet z Olomouce, jejíž pracovníci mají s metodou Kids Skills bohaté profesní zkušenosti. Cílovou skupinou byli pracovníci pracující s dětmi, převážně školní psychologové, speciální pedagogové. Kurz absolvovalo ...
Zobrazit: Průběžná konference Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Průběžná konference Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Dovolujeme si Vás pozvat na naši Průběžnou konferenci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. Konference se uskuteční dne 22. 10. 2020  od 13:00 hod. a bude probíhat s ohledem na epidemiologickou situaci online formou.  Projekt Místní akční plán ...
Zobrazit: Kybernetická bezpečnost a mediální gramotnost ve školách

Kybernetická bezpečnost a mediální gramotnost ve školách

Lekce ke kybernetické bezpečnosti a mediální gramotnosti pro žáky druhého stupně základních škol se konají od září letošního roku díky spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. Kurzy vede lektorka Michaela Mrázová. ...
Zobrazit: Aktualizace strategického rámce projektu MAP ORP Ostrava II

Aktualizace strategického rámce projektu MAP ORP Ostrava II

V projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II realizovaném městem Ostrava dochází k aktualizaci tzv. Strategického rámce. Ten obsahuje investiční záměry zřizovatelů, škol a školských zařízení. Zařazení projektové fiche (záměru) do Strategického rámce, tzv. soulad s MAP, je ...
Zobrazit: Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

Od září školního roku 2020/2021 nabízíme v  rámci  projektu Místního akčního plánu rozvoje  vzdělávání  ORP  Ostrava II  a ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě lekce k mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti pro žáky 2. stupně ZŠ. Lekce trvají zpravidla 2 vyučovací hodiny ...
Zobrazit: Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Video s ředitelkou školy Mgr. Ludmilou Večerkovou „Samozřejmě jsem zvažovala veškeré možné způsoby aplikace distanční výuky, ale nakonec, po poradě s pedagogy ze školy a se zbytkem vedení – se zástupkyněmi, jsme se rozhodli, že určitě nebudeme chtít veškerou tíhu vzdělávání ...
Zobrazit: Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

V  rámci  projektu Místní akční plán rozvoje  vzdělávání  ORP  Ostrava II  jsme ve  dnech 25. a 26. 6. 2020 zahájili vzdělávací kurz Kids´Skills pro školní psychology, speciální, sociální pedagogy a jiné pracovníky v základních školách, kteří tuto metodu využijí a budou ...
Zobrazit: Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Prvňáčci se v rámci prvouky pustili do tvoření myšlenkové mapy na téma – Povolání. Někteří se pokusili doplnit ji malými srozumitelnými nákresy – piktogramy……., …jiní to vzali „zguntu“, třeba Hynek se svými ...
Zobrazit: VŠB – TUO ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají v boji proti koronaviru

VŠB – TUO ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají v boji proti koronaviru

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají s výrobou ochranných pracovních štítů pro zdravotníky, další příslušníky složek integrovaného záchranného systému, ale nejen pro ně. V koordinaci pomáhá také informační centrum zřízené na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB. Do ...
Zobrazit: Nabídka pro kariérové poradce ZŠ – Salmondo #NaDálku

Nabídka pro kariérové poradce ZŠ – Salmondo #NaDálku

Stejně jako celá řada dalších organizací ve vzdělávání, i společnost Salmondo CZ, s.r.o. by ráda podpořila učitele a rozšířila možnosti distanční výuky o podporu kariérového poradenství a osobního rozvoje žáků. Všem základním a středním školám v ČR nabízí zdarma do ...