Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Zobrazit: Přihlaste se na 1. setkání mateřských škol v rámci Platformy zdravého životního stylu pro MŠ v ORP Ostrava

Přihlaste se na 1. setkání mateřských škol v rámci Platformy zdravého životního stylu pro MŠ v ORP Ostrava

Na konec prázdnin jsme pro zástupce mateřských škol připravili první setkání v rámci Platformy zdravého životního stylu. Tato platforma se bude skládat ze čtyř setkání, a právě první z nich proběhne už 29. srpna 2024. Akce se uskuteční v rámci projektu Místní ...
Zobrazit: Simulované jednání Evropského parlamentu

Simulované jednání Evropského parlamentu

Dne 5. června 2024 proběhla v prostorách ostravské radnice simulace jednání Evropského parlamentu. Žáci ostravských základních škol si mohli během programu, který pro ně připravilo Středisko volného času Korunka v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV ...
Zobrazit: Na kafe s Andreou Hoffmannovou

Na kafe s Andreou Hoffmannovou

Vážené školy, milí žáci a studenti, dovolujeme si Vás pozvat na poslední společnou akci v tomto školním roce. Tou akcí je setkání Na kafe s…. Tuto sérii rozhovorů zahájíme s náměstkyní primátora pro oblasti školství, vzdělávání, IT služeb a outsourcingu, ...
Zobrazit: Různé podoby metodické podpory projektu MAP ORP Ostrava IV

Různé podoby metodické podpory projektu MAP ORP Ostrava IV

Již od počátku tohoto roku probíhají metodická setkání a platformy pro nejrůznější skupiny pracovníků škol pod vedením odborníků z řad projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, kterých se mohou účastnit zástupci škol do projektu zapojených. Metodická setkání ...
Zobrazit: Propojení pohybu a vzdělávání

Propojení pohybu a vzdělávání

Dne 24.5.2024 se v prostorech Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, p. o. a dne 27.05.2024 se v prostorech Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p. o. uskutečnily druhé workshopy k aktivitě Propojení pohybu a vzdělávání.  Oba tyto obsahově totožné workshopy, realizované ...
Zobrazit: Aktualizace SR MAP – Seznamu investičních priorit

Aktualizace SR MAP – Seznamu investičních priorit

Dovolujeme si Vás informovat o připravované aktualizaci strategického rámce MAP ORP Ostrava – Seznamu investičních priorit. S ohledem na podmínku pro čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), IROP – ITI, OP ST aj. je i v tomto novém programovacím období 2021-2027 nutné prokázání souladu Vašich projektových záměrů ...
Zobrazit: Metodické setkání sociálních pedagogů

Metodické setkání sociálních pedagogů

Dne 29.05.2024 se uskutečnilo na Magistrátu města Ostravy jedno z pravidelných metodických setkání pro sociální pedagogy a jejich kolegy ze školních poradenských pracovišť, pořádané v rámci projektu MAP IV. Hostem setkání byli zástupci komunitní práce ve městě Ostrava z Diecézní charity ostravsko-opavské ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Dne 28.05.2024 se v prostorách Základní školy Šalounova v Ostravě – Vítkovicích uskutečnilo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd základních škol ORP Ostrava, pořádané v rámci projektu MAP IV. Ředitel školy seznámil přítomné se školou, jejími charakteristikami, historií přípravné třídy. Na ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání speciálních pedagogů

Proběhlo metodické setkání speciálních pedagogů

Dne 21.05.2024 se v prostorách Magistrátu města Ostravy uskutečnilo další metodické setkání speciálních pedagogů mateřských a základních škol z Ostravy a okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Metodickým setkáním provázela Mgr. Šárka Sohrová, jeho cílem ...
Zobrazit: Simulované jednání Evropského parlamentu pro žáky a studenty

Simulované jednání Evropského parlamentu pro žáky a studenty

SVČ Korunka, v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, ve spolupráci s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy a Eurocentrem Ostrava pořádá Simulované jednání Evropského parlamentu. Zveme zástupce škol (max. 5 žáků za školu) – 6. – ...
Zobrazit: Propojení pohybu a vzdělávání

Propojení pohybu a vzdělávání

Dne 26.4.2024 se v prostorech Colliery Crossfit Ostrava uskutečnil první workshop Propojení pohybu a vzdělávání. Workshop, realizovaný v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV, poskytl pedagogům znalosti a dovednosti pro práci s dětmi v mateřských školách – byl zaměřen prakticky, a to na ...
Zobrazit: Proběhla úvodní jednání pracovních skupin MAP

Proběhla úvodní jednání pracovních skupin MAP

V posledních 14 dubnových dnech proběhla úvodní jednání všech 5 pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava IV. Oproti dříve realizovanému projektu MAP ORP Ostrava III (dále MAP III) došlo v pracovních skupinách k několika změnám. S mírnou úpravou členů nebo vedoucích skupin zachovány zůstaly ...