Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Zobrazit: Průběžná konference Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Průběžná konference Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II

Dovolujeme si Vás pozvat na naši Průběžnou konferenci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. Konference se uskuteční dne 22. 10. 2020  od 13:00 hod. a bude probíhat s ohledem na epidemiologickou situaci online formou.  Projekt Místní akční plán ...
Zobrazit: Kybernetická bezpečnost a mediální gramotnost ve školách

Kybernetická bezpečnost a mediální gramotnost ve školách

Lekce ke kybernetické bezpečnosti a mediální gramotnosti pro žáky druhého stupně základních škol se konají od září letošního roku díky spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II. Kurzy vede lektorka Michaela Mrázová. ...
Zobrazit: Aktualizace strategického rámce projektu MAP ORP Ostrava II

Aktualizace strategického rámce projektu MAP ORP Ostrava II

V projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II realizovaném městem Ostrava dochází k aktualizaci tzv. Strategického rámce. Ten obsahuje investiční záměry zřizovatelů, škol a školských zařízení. Zařazení projektové fiche (záměru) do Strategického rámce, tzv. soulad s MAP, je ...
Zobrazit: Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

Od září školního roku 2020/2021 nabízíme v  rámci  projektu Místního akčního plánu rozvoje  vzdělávání  ORP  Ostrava II  a ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě lekce k mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti pro žáky 2. stupně ZŠ. Lekce trvají zpravidla 2 vyučovací hodiny ...
Zobrazit: Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Video s ředitelkou školy Mgr. Ludmilou Večerkovou „Samozřejmě jsem zvažovala veškeré možné způsoby aplikace distanční výuky, ale nakonec, po poradě s pedagogy ze školy a se zbytkem vedení – se zástupkyněmi, jsme se rozhodli, že určitě nebudeme chtít veškerou tíhu vzdělávání ...
Zobrazit: Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

V  rámci  projektu Místní akční plán rozvoje  vzdělávání  ORP  Ostrava II  jsme ve  dnech 25. a 26. 6. 2020 zahájili vzdělávací kurz Kids´Skills pro školní psychology, speciální, sociální pedagogy a jiné pracovníky v základních školách, kteří tuto metodu využijí a budou ...
Zobrazit: Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Prvňáčci se v rámci prvouky pustili do tvoření myšlenkové mapy na téma – Povolání. Někteří se pokusili doplnit ji malými srozumitelnými nákresy – piktogramy……., …jiní to vzali „zguntu“, třeba Hynek se svými ...
Zobrazit: VŠB – TUO ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají v boji proti koronaviru

VŠB – TUO ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají v boji proti koronaviru

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají s výrobou ochranných pracovních štítů pro zdravotníky, další příslušníky složek integrovaného záchranného systému, ale nejen pro ně. V koordinaci pomáhá také informační centrum zřízené na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB. Do ...
Zobrazit: Nabídka pro kariérové poradce ZŠ – Salmondo #NaDálku

Nabídka pro kariérové poradce ZŠ – Salmondo #NaDálku

Stejně jako celá řada dalších organizací ve vzdělávání, i společnost Salmondo CZ, s.r.o. by ráda podpořila učitele a rozšířila možnosti distanční výuky o podporu kariérového poradenství a osobního rozvoje žáků. Všem základním a středním školám v ČR nabízí zdarma do ...
Zobrazit: Aktualizace užitečných odkazů po dobu uzavření škol

Aktualizace užitečných odkazů po dobu uzavření škol

Na internetových stránkách projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II https://map.ostrava.cz/home/mohlo-by-se-vam-hodit/ byly aktualizovány užitečné odkazy pro ředitele, pedagogy a rodiče v době uzavření škol z důvodu ochrany obyvatelstva před koronavirem. Nově byla v sekci Mohlo by se Vám ...
Zobrazit: Výuka v Ostravě v průběhu uzavření škol

Výuka v Ostravě v průběhu uzavření škol

V polovině března letošního roku byly ostravské školy postaveny před zcela novou výzvu – vláda ČR rozhodla o uzavření všech základních, základních uměleckých, středních a vysokých škol. V následujících dnech se k tomuto opatření na základě rozhodnutí zřizovatele přidaly i ...
Zobrazit: Corinth: Vzdělávací 3D modely zdarma všem školám pro domácí použití

Corinth: Vzdělávací 3D modely zdarma všem školám pro domácí použití

Vzhledem k uzavření škol se česká společnost Corinth (www.corinth3d.com)rozhodla zpřístupnit svou vzdělávací 3D pomůcku zdarma všem studentům a učitelům pro domácí použití. Aby pro výuku mohl každý žák či student použít své vlastní zařízení, zpřístupňuje Corinth svůj obsah na online ...