Ke stažení

Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Strategie vzdělávání města Ostravy navazuje na existující národní, krajské a městské strategické dokumenty,  obsahuje vizi do roku 2030 a stanovuje stěžejní priority, kterými jsou gramotnosti a kompetence dětí a žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement, oblast budoucí kariéry žáků a výchovy k občanství, spolupráce zřizovatele, škol a školských zařízení napříč městem, vzdělávací infrastruktura, otázka univerzit, problematika Interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesná výchova žáků, formálnízájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Více informací naleznete ZDE.

Příloha č. 1Popis zařízení pro péči o děti do 3 let
Příloha č. 2SWOT analýzy prioritních oblastí vzdělávání
Příloha č. 3 Program Global Experts

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Statutární město Ostrava realizovalo projekty, které byly hrazeny z prostředků Evropské unie prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednalo se o projekty Rozvoje rovného přístupu ke vzdělávání. Pilotní projekt, který od roku 2016 podporoval inkluzivní vzdělávání na základních školách, dospěl 31. 7. 2019 ke svému plánovanému závěru. Prostřednictvím zřizování školních poradenských pracovišť a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšoval připravenost škol na práci s žáky ohroženými školním neúspěchem, obzvláště pak dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Do projektu se zapojilo celkem 28 ostravských základních škol a byla zřízena pozice školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga.

Metodická příručka „Průvodce ředitele školy“

Metodická příručka PRŮVODCE ŘEDITELE ŠKOLY při práci se školním poradenským pracovištěm vznikla jako přirozená tečka závěru projektu Rozvoj rovných příležitostí ve vzdělávání ve městě Ostrava III, který realizoval Magistrát města Ostravy v období 2019–2022.