Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Statutární město Ostrava realizovalo projekty, které byly hrazeny z prostředků Evropské unie prostřednictvím OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jednalo se o projekty Rozvoje rovného přístupu ke vzdělávání. Pilotní projekt, který od roku 2016 podporoval inkluzivní vzdělávání na základních školách, dospěl 31. 7. 2019 ke svému plánovanému závěru. Prostřednictvím zřizování školních poradenských pracovišť a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšoval připravenost škol na práci s žáky ohroženými školním neúspěchem, obzvláště pak dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Do projektu se zapojilo celkem 28 ostravských základních škol a byla zřízena pozice školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga.

Na úspěšný pilot navazoval projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, který od počátku školního roku 2019/2020 zajišťoval navazující péči o děti a v neposlední řadě také potřebnou pomoc základním školám. V projektu bylo zapojeno 25 vybraných základních škol na území města Ostravy. Souběžně byl realizován projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, který ukončil svou realizaci 31. 8. 2020 a do kterého byla zapojena pětice mateřských škol a středisko volného času. Cílem projektu bylo posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Jaký byl cíl projektů?

Hlavním cílem projektů bylo zvýšit kvalitu a dostupnost základního vzdělávání pro děti a žáky ze sociálně vyloučených lokalit v rámci statutárního města Ostrava. Projekty prioritně řešily potřeby a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, zvláště žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které je na území Ostravy v největší míře reprezentováno romským etnikem. Aktivity projektů byly cíleny na oblast základního vzdělávání, kterou reprezentovalo 25 vybraných partnerů z řad škol základních.

Jaké problémy projekty řešily?

Základním problémem byly rostoucí procenta žáků se sociálním znevýhodněním ve městě Ostrava a jejich nerovnoměrné rozložení napříč lokalitami. Základní školy se potýkají s vysokými počty žáků ve třídách a velkou mírou koncentrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v jedné třídě. Aktivity projektů tak směřovaly ke zvýšení kvality vzdělávání zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které byly hlavní cílovou skupinou projektů.

Personální podpora ZŠ a dílčí aktivity projektů

Na 25 základních školách byly vytvořeny a hrazeny z projektu RRP OV III ve výši 85 mil. odborné pozice: sociální pedagog, speciální pedagog a školní psycholog.

Dílčí aktivity projektů:

– konání seminářů, debat, osvětových aktivit o vzdělávání na území města Ostravy,
– realizace zahraničních stáží do zemí EU pro pedagogy a odborníky,
– rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání,
– pořádání workshopů pro rodiče žáků a širokou veřejnost zejména o důležitosti vzdělání,
– aktivity na rozvoj dovedností dětí a žáků – jazykové chvilky, keramické dílny, tvořivé dílny, rodičovský klub.

Výstupy projektů

Výstupem projektů RRP OV je zkvalitnění vzdělávání se zaměřením na individuální potřeby žáků a dětí především ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Intenzivnější spolupráce pedagogů s rodiči žáků a dětí a snížení odkladů povinné školní docházky ve městě Ostrava. V rámci projektů RRP OV a RRP OV II vznikly publikace „Standardy inkluzivního vzdělávání“ a „Metodika pro sociální pedagogy“.

Standardy inkluzivního vzdělávání ke stažení ZDE.

Metodika pro sociální pedagogy ke stažení ZDE.

Metodická příručka PRŮVODCE ŘEDITELE ŠKOLY

Metodická příručka PRŮVODCE ŘEDITELE ŠKOLY při práci se školním poradenským pracovištěm vznikla jako přirozená tečka závěru projektu Rozvoj rovných příležitostí ve vzdělávání ve městě Ostrava III, který realizoval Magistrát města Ostravy v období 2019–2022.

Metodici projektu RRP OV III pro školní psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy a školní asistenty postupně po návštěvách škol docházeli k nápadu, že bude přínosem pro další rozvoj a profesní růst pedagogického týmu ŠPP, aby ředitelé škol měli k dispozici přehledně odpovědi na nejčastější praktické otázky fungování ŠPP.

Každá škola má svou historii, vývoj personálních pozic a realizovaných potřeb při vzdělávání žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. V příručce můžete mimo jiné nalézt obecné principy, jak rozdělit kompetence v týmu ŠPP, jaká je role školního psychologa nebo jak směrovat dovednosti učitelů proti syndromu vyhoření.

Jako pozitivní zpětnou vazbu vnímáme při spolupráci s řediteli škol a týmy ŠPP partnerských škol aktivní zájem při sestavování obsahu průvodce nebo jejich doporučení, aby metodiku řízení ŠPP měl k dispozici každý začínající ředitel školy.

Metodická příručka ke stažení ZDE.

Projekt RRP OV III

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III – projekt zaměřen na základní školy, rozpočet 99,8 mil., doba trvání projektu 9/2019 – 8/2022, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Partneři projektu RRP OV III
ZŠ Ostrava, Nádražní 117, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
webová stránka
ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p. o.
webová stránka
ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Dubina, V. Košaře 6, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, Dětská 915, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Zábřeh, Chrjukinova 12, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, I. Sekaniny 1804, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, K. Pokorného 1382, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Vítkovice, Šalounova 56, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, Komenského 668, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, A. Hrdličky 1638, p. o.
webová stránka
ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Dubina, Františka Formana 45, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, Porubská 832, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, p. o.
webová stránka

Další informace naleznete na facebooku projektu „Inkluze v Ostravě“, odkaz ZDE.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Lidé za projektem

Ing. Dominika Vozňáková

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: dvoznakova@ostrava.cz 
Tel.: +420 599 443 876

 

 

 

 

 

 

Zobrazit: Studuj u nás

Studuj u nás

Únorový díl magazínu TV Polar Studuj u nás představil Parlament dětí a mládeže, podporu odborných pozic a šachy ve školách. Parlament dětí a mládeže Parlament dětí a mládeže města Ostravy ...
Zobrazit: Metodická příručka PRŮVODCE PRO ŘEDITELE ŠKOLY
Metodická příručka PRŮVODCE ŘEDITELE ŠKOLY při práci se školním poradenským pracovištěm vznikla jako přirozená tečka závěru projektu Rozvoj rovného přístupu ve vzdělávání ve městě Ostrava III, který realizuje Magistrát města ...