Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Zobrazit: Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech

Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se ve čtvrtek 21. října 2021 uskuteční v budově Nové radnice konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a mateřském vzdělávání. Odborný program zahájí psycholog Jan Svoboda přednáškou na téma motivace ...
Zobrazit: Zamyšlení sociálních pedagogů k jejich práci

Zamyšlení sociálních pedagogů k jejich práci

Součástí projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III jsou uskutečňována pravidelná metodická setkání školního poradenského pracoviště. V rámci metodického setkání pro sociální pedagogy přinášíme zamyšlení sociálních pedagožek k jejich práci. Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace: Mgr. L. ...
Zobrazit: Konference o rovných příležitostech ve vzdělávání

Konference o rovných příležitostech ve vzdělávání

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III vás zve na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání, která se z odloženého termínu 5. 11. 2020 přesouvá na 21. 10. 2021 od 8:30 do 15:00 hod. Konference je zaměřená na ...
Zobrazit: Přínos sociálních pedagogů pro třídní učitele

Přínos sociálních pedagogů pro třídní učitele

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III přinášíme příklady dobré praxe, tentokrát z pohledu sociálních pedagogů i třídních učitelů na působení sociálních pedagogů na základních školách. Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2 L. Kubzová, sociální pedagožka: „Chtěla bych ...
Zobrazit: Spolupráce na projektech

Spolupráce na projektech

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III nabízí také metodickou pomoc projektu pro mateřské školy, který realizuje RKC Chaloupka sídlící na ulici Repinova 19, Ostrava. Na Open space setkání 8. června 2021 projektu RKC Chaloupka s názvem Podpora inkluzivního ...
Zobrazit: Role sociálního pedagoga na základních školách ve školním roce 2020/2021

Role sociálního pedagoga na základních školách ve školním roce 2020/2021

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III podporuje v 25 ostravských základních školách odborné pozice ve školních poradenských pracovištích – školní psychology, školní speciální pedagogy, školní asistenty a také sociální pedagogy. Profese sociálního pedagoga efektivně vyplňuje prostor mezi ...
Zobrazit: Ostrava sdílí zkušenosti s dalšími městy

Ostrava sdílí zkušenosti s dalšími městy

S cílem vzájemně se inspirovat a sdílet osvědčenou praxi v oblasti vzdělávání se 16. března setkali v online prostoru zástupci odboru školství města Liberce s vedoucími a projektovými pracovníky z Magistrátu města Ostravy i městských obvodů. Informačně nabitá schůzka se ...
Zobrazit: Příklady dobré praxe během distanční výuky

Příklady dobré praxe během distanční výuky

Již třetím rokem pokračuje projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, do něhož je zapojeno dohromady 25 ostravských základních škol. V rámci projektu se úspěšně daří uskutečňovat jeho klíčové aktivity, které obsahují zejména konání seminářů, workshopů pro rodiče ...
Zobrazit: Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Srdečně vás zveme na seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“, který se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční on-line formou. Cílem semináře je seznámit pedagogy s odpovědností žáků a školy ...
Zobrazit: Konference Rovné příležitosti v Ostravě – ODLOŽENO

Konference Rovné příležitosti v Ostravě – ODLOŽENO

Vzhledem k současné situaci a zaváděným vládním opatřením jsme bohužel nuceni konferenci Rovné příležitosti v Ostravě plánovanou na 5. listopadu v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III prozatím odložit. Pokud to situace dovolí, rádi bychom ...
Zobrazit: Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Součástí projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III je konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a mateřském vzdělávání, která se koná ve čtvrtek 5. listopadu v budově Nové radnice. Odborný program zahájí psycholog Jan Svoboda přednáškou na téma ...
Zobrazit: Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II skončil ke dni 31. 8. 2020. Projekt byl zaměřen na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Zapojila se do něj pětice mateřských škol ...