Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Zobrazit: Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Součástí projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III je konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a mateřském vzdělávání, která se koná ve čtvrtek 5. listopadu v budově Nové radnice. Odborný program zahájí psycholog Jan Svoboda přednáškou na téma ...
Zobrazit: Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II skončil ke dni 31. 8. 2020. Projekt byl zaměřen na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Zapojila se do něj pětice mateřských škol ...
Zobrazit: Spolupráce sociálních pedagogů a pracovnic se spolkem SWANKY

Spolupráce sociálních pedagogů a pracovnic se spolkem SWANKY

Spolek SWANKY nabízí prožít aktivně letní prázdniny plné zábavy a nového poznání formou oblíbených příměstských kempů. Děti se za pět dní naučí bruslit na INLINE kempech, skejtovat na SKATE kempech nebo se ponoří do světa objevů, pokusů a nových technologií ...
Zobrazit: RRP OV III – Metodická setkání

RRP OV III – Metodická setkání

Minulý týden se v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ konaly tři metodická setkání. Setkali se speciální pedagogové, sociální pedagogové a školní psychologové. V pondělí 11. 5. 2020 proběhlo metodické setkání speciálních pedagogů, kterého se ...
Zobrazit: RRP OV II pomáhá

RRP OV II pomáhá

Projekty spolufinancované z Evropské Unie také pomáhají v boji s COVID-19. Z projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144, mohou pedagogové a děti mateřských škol v případě potřeby využívat bavlněné roušky, jednorázové rukavice, antibakteriální ...
Zobrazit: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání zahájil realizaci

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání zahájil realizaci

Se začátkem školního roku 2019/2020 odstartoval nový tříletý projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III. Díky němu budou na 25 ostravských základních školách další 3 roky pomáhat žákům i pedagogům odborníci z řad školních psychologů, sociálních a ...