Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání

Zobrazit: Ostrava sdílí zkušenosti s dalšími městy

Ostrava sdílí zkušenosti s dalšími městy

S cílem vzájemně se inspirovat a sdílet osvědčenou praxi v oblasti vzdělávání se 16. března setkali v online prostoru zástupci odboru školství města Liberce s vedoucími a projektovými pracovníky z Magistrátu města Ostravy i městských obvodů. Informačně nabitá schůzka se ...
Zobrazit: Příklady dobré praxe během distanční výuky

Příklady dobré praxe během distanční výuky

Již třetím rokem pokračuje projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, do něhož je zapojeno dohromady 25 ostravských základních škol. V rámci projektu se úspěšně daří uskutečňovat jeho klíčové aktivity, které obsahují zejména konání seminářů, workshopů pro rodiče ...
Zobrazit: Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Srdečně vás zveme na seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“, který se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční on-line formou. Cílem semináře je seznámit pedagogy s odpovědností žáků a školy ...
Zobrazit: Konference Rovné příležitosti v Ostravě – ODLOŽENO

Konference Rovné příležitosti v Ostravě – ODLOŽENO

Vzhledem k současné situaci a zaváděným vládním opatřením jsme bohužel nuceni konferenci Rovné příležitosti v Ostravě plánovanou na 5. listopadu v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III prozatím odložit. Pokud to situace dovolí, rádi bychom ...
Zobrazit: Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Součástí projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III je konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a mateřském vzdělávání, která se koná ve čtvrtek 5. listopadu v budově Nové radnice. Odborný program zahájí psycholog Jan Svoboda přednáškou na téma ...
Zobrazit: Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II skončil ke dni 31. 8. 2020. Projekt byl zaměřen na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Zapojila se do něj pětice mateřských škol ...
Zobrazit: Spolupráce sociálních pedagogů a pracovnic se spolkem SWANKY

Spolupráce sociálních pedagogů a pracovnic se spolkem SWANKY

Spolek SWANKY nabízí prožít aktivně letní prázdniny plné zábavy a nového poznání formou oblíbených příměstských kempů. Děti se za pět dní naučí bruslit na INLINE kempech, skejtovat na SKATE kempech nebo se ponoří do světa objevů, pokusů a nových technologií ...
Zobrazit: RRP OV III – Metodická setkání

RRP OV III – Metodická setkání

Minulý týden se v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ konaly tři metodická setkání. Setkali se speciální pedagogové, sociální pedagogové a školní psychologové. V pondělí 11. 5. 2020 proběhlo metodické setkání speciálních pedagogů, kterého se ...
Zobrazit: RRP OV II pomáhá

RRP OV II pomáhá

Projekty spolufinancované z Evropské Unie také pomáhají v boji s COVID-19. Z projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144, mohou pedagogové a děti mateřských škol v případě potřeby využívat bavlněné roušky, jednorázové rukavice, antibakteriální ...
Zobrazit: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání zahájil realizaci

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání zahájil realizaci

Se začátkem školního roku 2019/2020 odstartoval nový tříletý projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III. Díky němu budou na 25 ostravských základních školách další 3 roky pomáhat žákům i pedagogům odborníci z řad školních psychologů, sociálních a ...