Konference Rovné příležitosti v Ostravě nabídla témata z prostředí inkluzivního vzdělávání

Zobrazit: Konference Rovné příležitosti v Ostravě nabídla témata z prostředí inkluzivního vzdělávání

Ve čtvrtek 21. října 2021 se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskutečnila v budově Nové radnice konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a předškolním vzdělávání.

Odborný program zahájil psycholog Jan Svoboda energickou přednáškou na téma motivace žáků. Poté paní Dagmar Půdová z Národního pedagogického institutu představila systém integrace žáka s odlišným mateřským jazykem do české základní školy. V dopolední části byly také sdíleny příklady dobré praxe se zaváděním odborných pozic v mateřských a základních školách.

Odpolední program začal tématem spolupráce učitele s asistentem pedagoga z úst speciální pedagožky Dagmar Viláškové a pokračoval vystoupením Michaely Holišové s přednáškou o talentu dítěte a jeho identifikaci. Na závěr konference byla představena Metodika k jednotnému postupu řešení záškoláctví v Ostravě paní Lucií Škvaridlovou, koordinátorkou sociálního začleňování Magistrátu města Ostravy.