Klíče pro budoucnost


Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízení města Ostravy II

Projekt na zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů, vytvoření nových odborných učeben, podporu technického a přírodovědného vzdělávání, podporu řemesel, IT a multirobotiky a zajištění bezbariérového přístupu. Realizace byla zahájena v roce 2018 a ukončena ve 2. čtvrtletí roku 2019.

 Projekt „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“ byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004779

Jaké jsou výsledky projektu?

Výsledkem projektu je vytvoření nových odborných učeben (multimediálních a přírodovědných se zaměřením na fyziku, chemii, biologii a robotiku, učebny přírodovědy, IT techniky a řemeslné dílny) a rozvoj mj. technického vzdělávání s využitím modelů robotů, modelů poháněných solární energií, konstrukcí 2D a 3D modelů a dále dovednosti a znalosti z fyziky, chemie, přírodovědy a řemesel.

Kde byl projekt realizován?

Projekt byl realizován ve Středisku volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, v budově na ul. Korunní (výtvarně architektonická multimediální učebna se zaměřením na technické obory – stavebnictví aj.) a ve Středisku přírodovědců v budově na ul. Čkalovově (badatelská multimediální učebna se zaměřením na experimenty z fyziky, chemie a biologie; ve Středisku volného času Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, v budově na ul. Ostrčilova (technická laboratoř, řemeslná dílna-ateliér/přípravna-keramika) a v Domě dětí a mládeže Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, v budově na ul. M. Majerové (učebna robotiky se zaměřením na multirobotiku 2D a 3D modely, programování aj) a v budově na ul. Polská (odborná učebna ZOO, která je vybavena zejména odborným zařízením a příslušenstvím pro chov a zkoumání zvířat učebna ZOO).

Součástí celého projektu byla rovněž realizace zeleně – motýlí louka (ve Středisku přírodovědců v Ostravě – Porubě) a osázení velkoplošných truhlíků

SVČ Korunka – výtah

Skutečné náklady projektu činily: 
20 128,9 tis. Kč
Výše poskytnuté dotace z IROP:
17 185,2 tis. Kč
Spolufinancování z rozpočtu města:
2 943,6 tis. Kč

logo KlíčeII

Lidé za projektem

Ing. Radmila Karabínová

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30  Ostrava

E-mail: radmila.karabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418