Činnost určených mateřských škol a základních škol

Dne 28. 2. 2021 dojde k ukončení aktuálně vyhlášeného nouzového ...

Do Rakouska na zkušenou

Zajímáte se o němčinu? Projekt do Rakouska na zkušenou, který ...

Kariéroví poradci na základních školách – proč podporovat tuto pozici…

Situace na národním i regionálním trhu práce a problémy s uplatněním absolventů, ...

Vzdělání je naše priorita!!!

53.760
Milionů
Celková částka poskytnutá v dotacích a příspěvcích v oblasti školství v roce 2020
234
Úspěšných žadatelů
V oblasti školství v roce 2020 byly poskytnuty finanční prostředky mnoha kvalitním projektům a žádostem
57
Projektů
Celkový počet schválených projektů v programu Talentmanagement na rok 2020

podporujeme talenty
a vzdělávání v Ostravě

ilustrace