Školství

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství byl zahájen v roce 2005. Za toto období bylo podpořeno 2479 projektů v celkové částce 104 miliónů korun. Program je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Co program podporuje:

Celoroční i jednorázové volnočasové a vzdělávací aktivity, výstavy, soutěže, konference, společné mezinárodní projekty za účelem získání nových poznatků a seznámení se s novými školskými programy, workshopy pro děti, výukové programy.

Jakými výsledky se můžeme pochlubit?

  • vybavení škol novými učebními, logopedickými a didaktickými pomůckami
  • materiální vybavení škol za účelem realizace kroužků a volnočasových aktivit na školách
  • podporou soutěží s mezinárodní účastí a podporou účastí dětí a žáků na soutěžích, výstavách, mezinárodních projektech
  • realizací doplňkových výukových programů na školách
  • rozvojem kariérového poradenství na školách

Jak se lze do programu přihlásit? Jak probíhá výběrové řízení projektů?

Program bývá vyhlašován na podzim. S obsahem programu včetně termínu pro podání žádostí je možno se seznámit na webových stránkách města  zde . Projekty, které jsou podány v souladu s vyhlášeným programem jsou zařazeny do výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO. Konečné rozhodnutí o výši podpory projektů vydávají orgány města a jsou zveřejněny na dotačním portálu města  zde .

Lidé za projektem

Ing. Martina Kuchyňková

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: martina.kuchynkova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 444 264

Zobrazit: Letem světem

Letem světem

Mateřská škola Staňkova realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Letem světem“. Projekt byl realizován v několika fázích. Na začátku roku paní učitelky připravily témata a přehled aktivit, které byly ...
Zobrazit: Zlaté michálkovické ručičky
Základní škola U Kříže 28 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Zlaté michálkovické ručičky“. Tento projekt se zaměřil na podporu řemesel a rukodělných činností. V listopadu se škola ...
Zobrazit: Zámostníčci jdou do světa
Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Zámostníčci jdou do světa“. V rámci tohoto projektu byly realizovány aktivity, které přispěly k celkovému rozvoji osobnosti ...