Školství

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství byl zahájen v roce 2005. Za toto období bylo podpořeno 2112 projektů v celkové částce 81,4 miliónů korun. Program je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Co program podporuje:

Celoroční i jednorázové volnočasové a vzdělávací aktivity, výstavy, soutěže, konference, společné mezinárodní projekty za účelem získání nových poznatků a seznámení se s novými školskými programy, workshopy pro děti, výukové programy.

Jakými výsledky se můžeme pochlubit?

  • vybavení škol novými učebními, logopedickými a didaktickými pomůckami
  • materiální vybavení škol za účelem realizace kroužků a volnočasových aktivit na školách
  • podporou soutěží s mezinárodní účastí a podporou účastí dětí a žáků na soutěžích, výstavách, mezinárodních projektech
  • realizací doplňkových výukových programů na školách
  • rozvojem kariérového poradenství na školách

Jak se lze do programu přihlásit? Jak probíhá výběrové řízení projektů?

Program bývá vyhlašován na podzim. S obsahem programu včetně termínu pro podání žádostí je možno se seznámit na webových stránkách města  zde . Projekty, které jsou podány v souladu s vyhlášeným programem jsou zařazeny do výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO. Konečné rozhodnutí o výši podpory projektů vydávají orgány města a jsou zveřejněny na dotačním portálu města  zde .

Lidé za projektem

Ing. Martina Kuchyňková

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: mkuchynkova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 444 264

Zobrazit: Smysluplná škola

Smysluplná škola

Základní škole Ostrava-Stará Bělá  se podařilo, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy poskytnuté z programu na podporu školství, úspěšně zrealizovat projekt „Smysluplná škola“. V rámci tohoto projektu celé školní hřiště a okolí ...
Zobrazit: S Ostrčilkou po Evropě
V rámci Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy získala Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10 příspěvek na realizaci projektu „S Ostrčilkou po Evropě“. Prostřednictvím tohoto projektu byl ...
Zobrazit: Děti se seznamují s povoláním
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, která byla poskytnuta v rámci programu na podporu školství, úspěšně zrealizovala projekt „Hrajeme si na …“.  Projekt ...