Školství

Program / Výzva na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství byl zahájen v roce 2005. Za toto období bylo podpořeno 2619 projektů v celkové částce 111 miliónů korun. Program a Výzva jsou zaměřeny na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Co program a výzva podporuje:

Vzdělávací aktivity v oblasti čtenářské a mediální gramotnosti, matematické a finanční gramotnosti, podnikavosti a kreativity, environmentálního vzdělávání, polytechnického vzdělávání a řemesel.

Jakými výsledky se můžeme pochlubit?

  • vybavení škol novými učebními, logopedickými a didaktickými pomůckami
  • podporou knihovníků na školách, materiálního vybavení školních knihoven
  • podporou soutěží s mezinárodní účastí a podporou účastí dětí a žáků na soutěžích, výstavách, mezinárodních projektech
  • realizací doplňkových výukových programů na školách

Jak se lze do programu a výzvy přihlásit? Jak probíhá výběrové řízení projektů?

Program / Výzva bývá vyhlašován na podzim. S obsahem programu a výzvy, včetně termínu pro podání žádostí, je možno se seznámit na webových stránkách města  zde . Projekty, které jsou podány v souladu s vyhlášeným programem a výzvou jsou zařazeny do výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO. Konečné rozhodnutí o výši podpory projektů vydávají orgány města a jsou zveřejněny na dotačním portálu města  zde .

Lidé za projektem

Ing. Martina Kuchyňková

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: martina.kuchynkova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 444 264

Zobrazit: Řemesla na Waldorfské ZŠ a MŠ
Waldorfská ZŠ a MŠ realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Z řemesla lze pozvednout k umění. Z fušování nikdy.“. V rámci tohoto projektu školu navštívil umělecký kovář a řezbář, který žáky ...
Zobrazit: Až já budu velký (á) II.
Mateřská škola Klubíčko realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Až já budu velký (á) II.“. Získané finanční prostředky byly využity na podporu tvořivých dílen a bližší seznámení dětí ...