Školství

Zobrazit: Až já budu velký (á) II.

Až já budu velký (á) II.

Mateřská škola Klubíčko realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Až já budu velký (á) II.“. Získané finanční prostředky byly využity na podporu tvořivých dílen a bližší seznámení dětí s profesí, kterou mohou v dospělosti konat. Děti měly možnost se setkat ...
Zobrazit: Prezentace ze Semináře k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Prezentace ze Semináře k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Dne 14.9.2023 proběhl v prostorách Magistrátu města Ostravy Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO pro oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagement. Prezentace ze semináře – ke stažení ZDE.Prezentace Národního pedagogického institutu – ke stažení ZDE. ...
Zobrazit: Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2024

Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášeným dotačním programům a výzvám v oblasti rozvoje kvality školství a v oblasti vzdělávání a talentmanagementu na rok 2024. Seminář proběhne dne 14.9.2023 od 10:00 hodin v prostorách Magistrátu ...
Zobrazit: Ostrovy poznání

Ostrovy poznání

Mateřská škola Varenská 2a realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Ostrovy poznání“. Prostřednictvím různorodých aktivit se rozvíjely dovednosti dětí poznávat sama sebe – uvědomovat si své silné  i slabé stránky. Skrze různorodé aktivity vycházejících z cestování po vzdálených ostrovech ...
Zobrazit: Pracujeme se dřevem

Pracujeme se dřevem

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Pracujeme se dřevem“. Obsahem tohoto projektu byla rukodělná výroba zaměřená na práci se dřevem, s cílem naučit žáky zručnosti, jemné motorice, přesnosti, trpělivosti. Škola není úplným začátečníkem ...
Zobrazit: Aktiv Besip

Aktiv Besip

V květnu proběhla na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery dopravní soutěž mladých cyklistů 2023 – okresní kolo Ostrava, do které postoupilo z regionálních kol osm družstev mladších žáků ve věku od 10 do 12 let a osm družstev starších žáků ...
Zobrazit: Orientační běh

Orientační běh

Základní škola Porubská 832 pořádá závod v orientačním běhu, který proběhne ve středu 17.5.2023 v prostorách areálu Skalka family parku v Ostravě. Děti budou mít možnost si vyzkoušet, jak vypadá pravý orientační závod v terénu, včetně orientace v mapě a markování stanovišť. Propozice naleznete ...
Zobrazit: Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

1. Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Zveme Vás na webinář/workshop Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Webinář je určen všem, kteří chtějí zařadit mindfulness do oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Účastníci se seznámí s podstatou mindfulness za pomoci teorie ...
Zobrazit: Řemeslo má zlaté dno

Řemeslo má zlaté dno

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“. Cílem tohoto projektu bylo vzbudit zájem dětí o řemesla, seznámit je s pracovními nástroji a jejich využitím, s chovatelskými a pěstitelskými pracemi. Podařilo ...
Zobrazit: Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů

Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů

Projekt žákovského parlamentu Základní školy Aleše Hrdličky v Ostravě – Porubě „Buď oukej na netu“ Žáci vyšších ročníků si pro své mladší spolužáky z 1. stupně připravili program zaměřený na prevenci kyberšikany u mladších spolužáků. Motivací žáků, proč tento projekt zorganizovat, byla dnešní ...
Zobrazit: Letem světem

Letem světem

Mateřská škola Staňkova realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Letem světem“. Projekt byl realizován v několika fázích. Na začátku roku paní učitelky připravily témata a přehled aktivit, které byly následně realizovány. V rámci projektových dnů děti ve fantazii navštívily Evropu, ...
Zobrazit: Zlaté michálkovické ručičky

Zlaté michálkovické ručičky

Základní škola U Kříže 28 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Zlaté michálkovické ručičky“. Tento projekt se zaměřil na podporu řemesel a rukodělných činností. V listopadu se škola proměnila v jakousi manufakturu, kde žáci ve třídách, na chodbách, ale ...