Školství

Zobrazit: Zámostníčci jdou do světa

Zámostníčci jdou do světa

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Zámostníčci jdou do světa“. V rámci tohoto projektu byly realizovány aktivity, které přispěly k celkovému rozvoji osobnosti dětí předškolního věku a směřovaly k osvojení klíčových kompetencí potřebných pro ...
Zobrazit: Nebojme se čtení

Nebojme se čtení

Základní škola generála Zdeňka Škarvady realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Nebojme se čtení“. V rámci tohoto projektu škola uspořádala besedy se spisovatelkou beletrie pro děti paní Zuzanou Pospíšilovou. Besed se zúčastnili žáci 1 stupně a během veselého ...
Zobrazit: Kniha přítel člověka

Kniha přítel člověka

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A zavedla od školního roku 2019/2020 třídní knihovničky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, poskytnuté z programu na podporu rozvoje kvality školství, se podařilo v letošním školním roce vybudovat v prostorách školy školní knihovnu. V rámci ...
Zobrazit: Prezentace ze Semináře k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Prezentace ze Semináře k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Dne 7.9.2022 proběhl v prostorách Magistrátu města Ostravy Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO pro oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagement. Prezentaci ze semináře je možné stáhnout ZDE ...
Zobrazit: Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023

Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášeným dotačním programům v oblasti rozvoje kvality školství a v oblasti vzdělávání a talentmanagementu na rok 2023. Seminář proběhne dne 7.9.2022 od 10:00 hodin v prostorách Magistrátu města Ostravy ...
Zobrazit: Ostrava dofinancuje vzdělávání i v příštím roce

Ostrava dofinancuje vzdělávání i v příštím roce

Zastupitelé města schválili finanční podporu rozvoje kvality školství, programů vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2023. Do progresu vzdělávání na území města investuje Ostrava v rámci schválených dotačních titulů každoročně téměř 45 milionů korun. Nutno dodat, že město podporuje školství dlouhodobě. Prostřednictvím ...
Zobrazit: Letní příměstské tábory pro české a ukrajinské děti v červenci a srpnu 2022

Letní příměstské tábory pro české a ukrajinské děti v červenci a srpnu 2022

Letní příměstské tábory jsou realizovány v rámci projektu „Integrace ukrajinských rodin v Ostravě“, který je spolufinancován ze strany Ministerstva vnitra ČR.Літні приміські табори реалізуються в рамках проекту «Інтеграція українських сімей в Остраві», який співфінансує Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки. Cílem těchto letních ...
Zobrazit: Národní dotační titul „Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022“

Národní dotační titul „Projekty obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni 2022“

Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční. Preferovány budou projekty, které zajišťují sociální a právní poradenství, aktivizaci cílové skupiny a přímou práci s klienty. Příjemce dotace: je žadatel, kterým je obec, dobrovolný svazek obcí, město nebo městská část. Partnery mohou být ...
Zobrazit: Vyhlášení výzvy na budování kapacit dětských skupin

Vyhlášení výzvy na budování kapacit dětských skupin

V rámci Národního plánu obnovy byla vyhlášená výzva na Budování kapacit dětský skupin. Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, ...
Zobrazit: OSTRAVA POKRAČUJE V PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTMANAGEMENTU

OSTRAVA POKRAČUJE V PODPOŘE VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTMANAGEMENTU

Z programu určeného na podporu vzdělávání a talentmanagementu, který letos vstoupil do svého sedmého ročníku, město přispěje částkou 35,203 milionů korun na 62 projektů. O program byl letos mimořádný zájem, finanční příspěvek žádaly mateřské, základní, střední i vysoké školy, ale ...
Zobrazit: Aktuální nabídka programů VŠB-TUO pro 2. pololetí školního roku 2021/2022

Aktuální nabídka programů VŠB-TUO pro 2. pololetí školního roku 2021/2022

Přinášíme Vám kompletní nabídku programů Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, více informací nejen pro základní a střední školy naleznete na webu www.zlepsisitechniku.cz. KURZY PRO PEDAGOGY Jak zařadit techniku do výuky – aktuálně ENERGETIKA BUDOUCNOSTI 14.2.2022 a FENOMÉN 3D ...
Zobrazit: Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – únor 2022

Aktualizace strategického rámce MAP ORP Ostrava – únor 2022

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že Aktualizace SR MAP ORP OSTRAVA proběhne v měsíci únoru 2022.Projektové záměry – nové a aktualizované, je nutno zaslat nejpozději do 11. 2. 2022 !!! I v novém programovém období 2021 – 2027 je podmínkou pro čerpání ...