Ostrovy poznání

Zobrazit: Ostrovy poznání

Mateřská škola Varenská 2a realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Ostrovy poznání“.

Prostřednictvím různorodých aktivit se rozvíjely dovednosti dětí poznávat sama sebe – uvědomovat si své silné  i slabé stránky. Skrze různorodé aktivity vycházejících z cestování po vzdálených ostrovech se u  dětí rozvíjela dovednost spolupracovat s ostatními, získávat  informace z různých zdrojů a různým způsobem, porozumět jim, zpracovat je a překlopit do svého života. Podařilo se prohloubit spolupráci s rodinami dětí i spolupráci mezi jednotlivými třídami školy. Děti získaly nové poznatky z míst pro nás sice vzdálených, ale vždy s naší zemí a životem v ní, něčím propojených. A to byl hlavní cíl tohoto projektu – hledat to, co nás spojuje, co máme stejné nebo podobné.