Podporujeme

Bilingva

Program na podporu jazykového vzdělávání na území statutárního města Ostravy byl poprvé vyhlášen v roce 2012. Podpořeno bylo celkem 252 projektů v celkové výši 88,1 mil. Kč.

Školství

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství byl zahájen v roce 2005. Za toto období bylo podpořeno 2480 projektů v celkové částce 100,3 mil. Kč. Program je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Talentmanagement

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu je zaměřen na podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území statutárního města Ostravy. Program byl poprvé vyhlášen v roce 2016. Za toto období bylo podpořeno 370 projektů v celkové částce 273,7 mil. Kč.

Talent roku

Program navazuje na dlouholetý program Stipendia města Ostravy. Studenti vysokých škol nebo univerzit studující v České republice nebo v zahraničí, mohou získat za své studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních programech a uměleckých programech až 100 tis. Kč.