Podporujeme

Talentmanagement

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu je zaměřen na podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území statutárního města Ostravy.

Školství

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství byl zahájen v roce 2005. Za toto období bylo podpořeno 2112 projektů v celkové částce 81,4 miliónů korun. Program je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Stipendia města

Stipendium města se každoročně poskytuje vybraným studentům řádného denního studia magisterského typu a interním doktorandům, kteří bez přerušení studují na vysoké škole v České republice. Dále se stipendium poskytuje studentům studujícím na zahraniční vysoké škole (v případě konzervatoře na vysoké škole uměleckého zaměření) i studentům handicapovaným.

Bilingva

Program na podporu jazykového vzdělávání na území statutárního města Ostravy byl poprvé vyhlášen v roce 2012. Podpořeno bylo celkem 154 projektů v celkové výši 62,6 mil. Kč.