Talentmanagement

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu je zaměřen na podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území statutárního města Ostravy.

Co program podporuje:

Práci koordinátorů nadání ve školách, práci s talenty, vzdělávání pedagogů, vzdělávací programy, exkurze a stáže pro žáky, zapojení odborníků a mentorů z praxe do výuky, vznik a podporu talentcenter, rozvoj technického vzdělávání, interaktivní výukové programy, badatelskou výuku, robotiku, aplikaci experimentů a pokusů, popularizaci vědy a techniky, výzkum, vybavení škol moderními pomůckami, rozvoj studijních oborů a programů, jejichž absolventi chybí na trhu práce, konference, pořádání krajských a celostátních soutěží a další aktivity související s podporou nadání a zejména technického vzdělávání.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy byl zahájen v roce 2016. Za toto období bylo podpořeno 370 projektů v celkové částce 273,7 milionů korun.

Jakými výsledky se můžeme pochlubit? Co Ostrava díky programu již dnes má?

  • interaktivní výukové programy ve Velkém světě techniky a Malém světě techniky DOV
  • aktivně zapojené školy do programu vzdělávání a talentmanagementu s postupným budováním systematické podpory talentu, technického a přírodovědného vzdělávání
  • aktivně zapojená do systému vzdělávání a na špičkové úrovni vybavená školská zařízení zájmového vzdělávání, která nabízí rozvoj talentu v rámci neformálního vzdělávání
  • aktivně zapojené vysoké školy do podpory talentu a technického vzdělávání
  • nově vzniklé obory na vysokých a středních školách

Jak se lze do programu přihlásit? Jak probíhá výběrové řízení projektů?

Program bývá vyhlašován na podzim. S obsahem programu včetně termínu pro podání žádostí je možno se seznámit na stránkách města odkaz zde. Žadatelé, jejichž projekty jsou podány v souladu s programem, se osobně setkají s hodnotiteli projektových záměrů při jejich prezentaci a obhajobě. Konečné rozhodnutí o výši podpory projektů vydávají orgány města a jsou zveřejněny zde .

boys-286245_960_720

Lidé za projektem

Mgr. Izabela Riessová

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: izabela.riessova@ostrava.cz

Tel: +420 599 443 340

Zobrazit: Multimediální klub v ZŠ a MŠ Krestova 36A
V rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu byl v roce 2023 podpořen projekt s názvem „Triangl IV. – rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti, který realizuje Základní a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova ...
Zobrazit: Nebojte se matematiky

Nebojte se matematiky

Chystáš se k maturitě nebo přijímačkám z matematiky? Nepovedlo se ti pololetí? Potřebuješ poradit? Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava tě zve na sobotní opakování matematiky pro středoškoláky. To proběhne na ...