Talentmanagement

Program/Výzva na podporu vzdělávání a talentmanagementu jsou zaměřeny na podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území statutárního města Ostravy.

Co program a výzva podporují:

Práci koordinátorů nadání ve školách, práci s talenty, vzdělávání pedagogů, vzdělávací programy, exkurze a stáže pro žáky, zapojení odborníků a mentorů z praxe do výuky, vznik a podporu talentcenter, rozvoj technického vzdělávání, interaktivní výukové programy, badatelskou výuku, robotiku, aplikaci experimentů a pokusů, popularizaci vědy a techniky, výzkum, vybavení škol moderními pomůckami, rozvoj studijních oborů a programů, jejichž absolventi chybí na trhu práce, konference, pořádání krajských a celostátních soutěží a další aktivity související s podporou nadání a zejména technického vzdělávání.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy byl poprvé vyhlášen v roce 2016. Za toto období bylo podpořeno 485 projektů v celkové částce 340,58 milionů korun.

Jakými výsledky se můžeme pochlubit? Co Ostrava díky talentmanagementu již dnes má?

  • interaktivní výukové programy ve Velkém světě techniky a Malém světě techniky DOV
  • aktivně zapojené školy do programu vzdělávání a talentmanagementu s postupným budováním systematické podpory talentu, technického a přírodovědného vzdělávání
  • aktivně zapojená do systému vzdělávání a na špičkové úrovni vybavená školská zařízení zájmového vzdělávání, která nabízí rozvoj talentu v rámci neformálního vzdělávání
  • aktivně zapojené vysoké školy do podpory talentu a technického vzdělávání
  • nově vzniklé obory na vysokých a středních školách

Jak se lze do programu a výzvy přihlásit?

Do Programu a Výzvy se lze přihlásit prostřednictvím žádosti, kterou naleznete na níže uvedených odkazech. Na těchto stránkách naleznete všechny potřebné informace – formulář žádosti, důležité kontakty, formuláře, apod.

  • Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na rok 2024 – odkaz ZDE
  • Výzva na podporu vzdělávání a talentmanagementu na rok 2024 – odkaz ZDE

Konečné rozhodnutí o výši podpory projektů vydávají orgány města – pro Program jsou zveřejněny ZDE a pro Výzvu jsou zveřejněny ZDE.

Národní pedagogický institut vydal publikaci autorky Ingrid Valentové s názvem „Pozor schod! aneb co s nadaným žákem“ autorky Ingrid Valentové. Odkaz ke stažení publikace.

boys-286245_960_720

Lidé za projektem

Mgr. Izabela Riessová

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: izabela.riessova@ostrava.cz

Tel: +420 599 443 340