Parlament dětí a mládeže města Ostravy

  • Mládežnická organizace zastřešena Střediskem volného času Korunka
  • Skupina mladých lidí ve věku 13 – 26 let
  • Tvoří aktivity nejen pro mladé lidi – vzdělávací, sportovní, dobročinné…
  • Kontaktní osoba: David Kaszper, predseda@pdmmo.cz

Spolupráce PDMMO s Jugendparlamentem ve Švýcarsku

Zástupci ostravského PDMMO se v letech 2013 – 2022 aktivně zúčastňovali konference mládežnických parlamentů ve Švýcarsku (JPK). Tyto návštěvy umožňovaly výměnu názorů i příkladů úspěšných veřejných akcí, které se na obou stranách konaly; návštěvy napomáhaly v prohloubení vzájemného poznávání a byly skvělou možností prezentovat město Ostravu v mezinárodním prostředí aktivních a perspektivních mladých lidí. Jednání probíhala ve francouzském nebo německém jazyce.

Spolupráce PDMMO na projektu Europe Goes Local

Statutární město Ostrava je zapojeno do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local (dále EGL) od roku 2020. Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace (koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy) a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.

Prvotním výstupem projektu bylo zpracování Analýzy potřeb mladých lidí ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava, na základě které byla zahájena realizace projektu ,,Bo nám to není jedno!!!“ Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samosprávy. Projekt usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou. 

Jedním z cílů tohoto projektu je další podpora rozvoje a vzniku žákovských parlamentů na školách včetně mentoringu, participativních rozpočtů žákovských parlamentů základních škol, vznik dalších obvodních parlamentů, víkendových setkání, vzdělávání a pravidelných setkání a spolupráce se zřizovateli a řediteli škol. V současné době je do projektu zapojeno 40 základních škol.

Další fází projektu „Bo nám to není jedno!!!“ je VZNIK OBVODNÍCH PARLAMENTŮ

Aktivity PDMMO v roce 2023

Účast na aktivitách a vlastní realizace projektu Erasmus + (realizace projektu na výměnu mládeže); zapojení do projektu THINK TANK
Spolupráce s městem v rámci participativních rozpočtů žákovských parlamentů škol (organizace prezentace podpořených projektů, členové hodnotící komise atd.)
Konference žákovských parlamentů škol
Vědomostní kvíz pro SŠ, Konference pro SŠ
Spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z. s.
Dobročinné a další aktivity (spolupráce se seniory, dětskými domovy apod.; participace na různých aktivitách – Majáles, Dny fajne rodiny, participace na založení ZP v Krnově apod.)
Účast na jednáních pracovních skupin města ke tvorbě Strategického plánu rozvoje města Ostravy

Vznik obvodních parlamentů

Co chystáme v roce 2024?

Přípravy aktivit jsou v plném proudu. PDMMO plánuje pokračovat v dosud rozjetých projektech a posouvat je zase na další level.

Konkrétně se momentálně pracuje na těchto projektech:
1) Vzdělávání mladých leaderů mládežnických parlamentů z Ostravy – projektový den, který se bude zaměřovat na rozvoj kompetencí členů, kteří stojí v čele organizací
2) Spolupráce s Dětským domovem – dobrovolnická aktivita, příprava programu pro dětský domov
3) Eurovolby – debata kandidátů a osvětová kampaň
4) Potřeby mladých lidí – aktualizace analýzy, sbírka podnětů od mladých lidí v ulicích, na setkáních se školami, na festivalech
5) Rozšiřování spolupráce s organizacemi v Ostravě – propojení s neziskovým sektorem, příspěvkovými organizacemi, mezigenerační dialog
6) Středoškolská platforma obdobná BO NÁM TO NENÍ JEDNO! – prostor pro studenty SŠ participovat se na veřejném životě
7) Galavečer mládežnických parlamentů Moravskoslezského kraje – prostor pro setkání a ocenění aktivních parlamentů v MSK. Rádi bychom navázali v této akci i spolupráci napříč týmy EGL z MSK.

Aktivity PDMMO jsou nově zařazeny do MAP!

Plán do konce srpna 2024:
-Výjezdní vzdělávací setkání pro žákovské parlamenty
-Democamp – Letní škola aktivního občanství
-Zapojení do charitativních akcí – sbírka oblečení pro lidi bez domova, zapojení do dnu země
-Výjezdní seminář v PSPČR A Senátu
-Proběhla „Simulace zastupitelstva města Ostrava“
-Konference Úspěšně do života III.
-Výjezdní vzdělávací seminář pro koordinátory ŽP
-Teambuildingová přespávačka parlamenťáků na SVČ Korunka

Bližší informace k projektu EGL a dalším aktivitám PDMMO naleznete na:

Kontaktní údaje