Parlament dětí a mládeže města Ostravy

Spolupráce PDMMO s Jugendparlament ve Švýcarsku

Zástupci ostravského PDMMO se od roku 2013 zúčastňují konference mládežnických parlamentů ve Švýcarsku (JPK). Tyto návštěvy umožňují výměnu názorů i příkladů úspěšných veřejných akcí, které se na obou stranách konají; návštěvy napomáhají v prohloubení vzájemného poznávání, umožňují tvorbu cenných kontaktů a v neposlední řadě jsou skvělou možností prezentovat město Ostravu v mezinárodním prostředí aktivních a perspektivních mladých lidí. Jednání probíhají ve francouzském nebo německém jazyce.

Členové Parlamentu mají možnost prezentovat svou činnost před publikem sestaveným ze zástupců jak mládežnických parlamentů z celého Švýcarska, tak zástupců z parlamentů německých, italských a rakouských a za účasti politiků místní samosprávy kantonů.

-Spolupráce PDMMO na projektu Europe Goes Local

Statutární město Ostrava je zapojeno do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local od roku 2020. Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace (koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy) a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.

V rámci tohoto projektu je realizován i projekt ,,Bo nám to není jedno!!!“ Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samosprávy a usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou. Jedním z cílů projektu je podpora rozvoje a vzniku žákovských parlamentů na školách, včetně mentoringu, víkendových setkání, vzdělávání a pravidelných setkání a spolupráce se zřizovateli a řediteli škol.

-Účast na aktivitách a vlastní realizace projektu Erasmus + (realizace projektu na výměnu mládeže)

-Spolupráce s městem v rámci participativních rozpočtů žákovských parlamentů škol (organizace prezentace podpořených projektů, členové hodnotící komise atd.)

-Vědomostní kvíz pro SŠ, Konference pro SŠ

-Spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s.

-Dobročinné a další aktivity (spolupráce se seniory, dětskými domovy atd.; participace na různých aktivitách – Majáles, Dny fajne rodiny, Majáles, participace na založení ŽP v Krnově atd.)

-Procházky s … (zajímavé osobnosti)

Bližší informace k projektu EGL a dalším aktivitám PDMMO naleznete na:

Kontaktní údaje

Zobrazit: Setkání PDMMO s Dětským domovem Úsměv
V úterý 8. 11. 2022 proběhlo setkání Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) se skupinou dětí z Dětského domova Úsměv. Jedna „rodinná skupina“ navštívila se svým vychovatelem Středisko volného ...