Aktivity a aktuality Parlamentu dětí a mládeže v Ostravě

Spolupráce PDMMO s Jugendparlament ve Švýcarsku

Zástupci ostravského PDMMO jsou jediní zástupci mládeže z České republiky, kteří se pravidelně od roku 2013 každoročně zúčastňují konference mládežnických parlamentů ve Švýcarsku (JPK),. Tyto návštěvy umožňují výměnu názorů i příkladů úspěšných veřejných akcí, které se na obou stranách konají, návštěvy napomáhají v prohloubení vzájemného poznávání, umožňují tvorbu cenných kontaktů a v neposlední řadě jsou skvělou možností prezentovat město Ostravu v mezinárodním prostředí aktivních a perspektivních mladých lidí. Jednání probíhají ve francouzském nebo německém jazyce.

Plenární zasedání parlamentů

Členové Parlamentu mají možnost prezentovat svou činnost před publikem sestaveným ze zástupců jak mládežnických parlamentů z celého Švýcarska, tak i několika málo zástupci z parlamentů německých, italských a rakouských za účasti politiků místní samosprávy kantonů.

Spolupráce PDMMO na projektu Europe Goes Local

Statutární město Ostrava je zapojeno do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local od roku 2020. Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace (koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy) a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.

Bližší informace k projektu EGL a dalším aktivitám PDMMO

Zobrazit: Konference pro stakeholdery, DiscoverEU
Ve dnech 14.-15. září se uskutečnila v Praze konference pro stakeholdery, DiscoverEU. Hlavním tématem konference, kterou pořádal Dům zahraniční spolupráce, byla Práce s mládeží. Konference se zúčastnili zástupci MŠMT, regionálních ...
Zobrazit: Debata kandidátů na primátora města Ostravy
V pátek 9. 9. 2022 uspořádal Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) „Debatu kandidátů na primátora města Ostravy“. Akce se uskutečnila v budově Střediska volného času Korunka. Cílem této ...