Parlament dětí a mládeže města Ostravy

  • Mládežnická organizace zastřešena Střediskem volného času Korunka
  • Skupina mladých lidí ve věku 13 – 26 let
  • Tvoří aktivity nejen pro mladé lidi – vzdělávací, sportovní, dobročinné…
  • Kontaktní osoba: David Kaszper, predseda@pdmmo.cz

Spolupráce PDMMO s Jugendparlamentem ve Švýcarsku

Zástupci ostravského PDMMO se v letech 2013 – 2022 aktivně zúčastňovali konference mládežnických parlamentů ve Švýcarsku (JPK). Tyto návštěvy umožňovaly výměnu názorů i příkladů úspěšných veřejných akcí, které se na obou stranách konaly; návštěvy napomáhaly v prohloubení vzájemného poznávání a byly skvělou možností prezentovat město Ostravu v mezinárodním prostředí aktivních a perspektivních mladých lidí. Jednání probíhala ve francouzském nebo německém jazyce.

Spolupráce PDMMO na projektu Europe Goes Local

Statutární město Ostrava je zapojeno do výzvy pro zapojení samospráv do česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local (dále EGL) od roku 2020. Projekt je realizován ve spolupráci města, Střediska volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace (koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy) a Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.

Prvotním výstupem projektu bylo zpracování Analýzy potřeb mladých lidí ve věku 15 až 30 let ve městě Ostrava, na základě které byla zahájena realizace projektu ,,Bo nám to není jedno!!!“ Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samosprávy. Projekt usiluje o propojení mládeže s danou samosprávou. 

Jedním z cílů tohoto projektu je podpora rozvoje a vzniku žákovských parlamentů na školách včetně mentoringu, participativních rozpočtů žákovských parlamentů základních škol, víkendových setkání, vzdělávání a pravidelných setkání a spolupráce se zřizovateli a řediteli škol. V současné době je do projektu zapojeno 37 základních škol.

Další fází projektu „Bo nám to není jedno!!!“ je VZNIK OBVODNÍCH PARLAMENTŮ

Účast na aktivitách a vlastní realizace projektu Erasmus + (realizace projektu na výměnu mládeže); zapojení do projektu THINK TANK

Spolupráce s městem v rámci participativních rozpočtů žákovských parlamentů škol (organizace prezentace podpořených projektů, členové hodnotící komise atd.)

Konference žákovských parlamentů

Vědomostní kvíz pro SŠ, Konference pro SŠ

Spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti, z.s.

Dobročinné a další aktivity (spolupráce se seniory, dětskými domovy atd.; participace na různých aktivitách – Majáles, Dny fajne rodiny, Majáles, participace na založení ŽP v Krnově atd.)

Účast na jednáních pracovních skupin města ke tvorbě Strategického plánu rozvoje města Ostravy

Bližší informace k projektu EGL a dalším aktivitám PDMMO naleznete na:

Kontaktní údaje