Kontakty

Oddělení školství

Vedoucí oddělení školství
Bc. Pavlína Poledníková
E-mail: ppolednikova1@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 032

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 1803/8,
702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Bilingva
Ing. Taťána Luptáková
E-mail: tluptakova@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 203

Dotace školství
Ing. Martina Kuchyňková
E-mail: mkuchynkova@ostrava.cz
Tel: +420 599 444 264

Talent roku, Fajne školní bistro
Bc. Miroslava Segar
E-mail: msegar@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 284

Talentmanagement
Mgr. Izabela Riessová
E-mail: iriessova@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 340

Kariérové poradenství
Ing. Radmila Karabínová
E-mail: rkarabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418

Oddělení strategie a projektů ve vzdělávání

Vedoucí oddělení strategie a projektů ve vzdělávání
Mgr. Tereza Krčíková
E-mail: tkrcikova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 031

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání
Ing. Dominika Vozňáková
E-mail: dvoznakova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 876

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Mgr. Iva Májková
E-mail: map@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 433

Mapa škol a školských zařízení na území ORP Ostrava

https://mapy.ostrava.cz/skolska-zarizeni/mapa/