Kontakty

Oddělení školství

Vedoucí oddělení školství
Bc. Pavlína Poledníková
E-mail: pavlina.polednikova@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 032

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 1803/8,
702 00 Ostrava Moravská Ostrava

Bilingva dotace/příspěvky
Ing. Taťána Luptáková
E-mail: tatana.luptakova@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 203

Školství dotace/příspěvky
Ing. Martina Kuchyňková
E-mail: martina.kuchynkova@ostrava.cz
Tel: +420 599 444 264

Talentmanagement dotace/příspěvky
Mgr. Izabela Riessová
E-mail: izabela.riessova@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 340

Talent roku, Fajne školní bistro, Den učitelů
Bc. Miroslava Segar
E-mail: miroslava.segar@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 284

Kariérové poradenství, PDMMO, EGL
Ing. Radmila Karabínová
E-mail: radmila.karabinova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 418

Inkluze v Ostravě
Ing. Veronika Bocková
E-mail: veronika.bockova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 119

Oddělení strategie a projektů ve vzdělávání

Vedoucí oddělení strategie a projektů ve vzdělávání
Mgr. Jana Jílková
E-mail: jana.jilkova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 031

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Mgr. Iva Májková
E-mail: map@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 433

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava
Ing. Eva Wartová
E-mail: eva.wartova@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 876

Mapa škol a školských zařízení na území ORP Ostrava

https://mapy.ostrava.cz/skolska-zarizeni/mapa/