Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Projekty místního akčního plánování ve vzdělávání jsou statutárním městem Ostrava realizovány již od roku 2016. Aktuálně je od ledna 2024 realizován již čtvrtý projekt v řadě, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, do kterého jsou zapojeny mateřské a základní školy z celého území.

Realizátorem projektů místního akčního plánování hrazených z prostředků Evropské unie, státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy je Odbor školství a kultury Magistrátu města Ostravy.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávání v Ostravě a v jejím správním území, zahrnuje také 3 okolní města (Klimkovice, Vratimov a Šenov) a 9 obcí (Čavisov, Horní Lhota, Dolní Lhota, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Velká Polom, Vřesina a Zbyslavice).

Jaký je cíl projektu?

Hlavním cílem projektu MAP ORP Ostrava IV je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách prostřednictvím podpory společného plánování, spolupráce, společné implementace
konkrétních intervencí MAP na úrovni zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně
organizací neformálního vzdělávání v ORP Ostrava, která umožní společné řešení místně
specifických problémů a potřeb.

Aktuálně realizovaný projekt

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV

pro více informací přejdete:

Na webu projektu v sekci Mohlo by se Vám hodit jsou dostupné příklady dobré praxe ze škol, užitečné informace pro školní knihovníky, inspirace jak získat 3D tiskárnu zdarma a další. Návštěvníci webu mají možnost odebírat newsletter s aktualitami z oblasti školství a vzdělávání.

Logo MAPIV

Lidé za projektem

Mgr. Iva Májková

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: map@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 433

Zobrazit: Propojení pohybu a vzdělávání
Dne 26.4.2024 se v prostorech Colliery Crossfit Ostrava uskutečnil první workshop Propojení pohybu a vzdělávání. Workshop, realizovaný v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV, poskytl pedagogům znalosti a dovednosti pro práci s ...
Zobrazit: Proběhla úvodní jednání pracovních skupin MAP
V posledních 14 dubnových dnech proběhla úvodní jednání všech 5 pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava IV. Oproti dříve realizovanému projektu MAP ORP Ostrava III (dále MAP III) došlo v pracovních skupinách ...
Zobrazit: Setkání s rodiči nadaných žáků
Práce s nadanými dětmi/žáky je téma, kterému se aktivně věnuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Svou pozornost a podporu projekt zaměřuje jak na školy a tamní koordinátory nadání, ...