Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava

Zobrazit: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava

Hlavním cílem projektu je zvýšení školní úspěšnosti žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem a snížení rizika jejich předčasného odchodu ze vzdělávání ve městě Ostrava skrze multidisciplinární přístup. A to především u žáků pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a kulturně odlišného prostředí.

Dílčí cíle:

 1. Podpora a koordinace multioborové spolupráce ve městě Ostrava – identifikace problému, návrh řešení a pravidelná spolupráce aktérů pracujících s ohroženými či znevýhodněnými dětmi (pedagogové ZŠ, SPOD, soc. služby, NNO, zástupci rodičů a komunity atd.) v oblasti prevence absencí, záškoláctví a celkového škol. neúspěchu dítěte.
 2. Nastavení systému včasného detekování rizika předčasných odchodů ze vzdělávání, identifikace rodin s vyšším rizikem.
 3. Vytvoření podpůrné pozice terénního pracovníka na ZŠ, který zajistí intenzivní podporu dětí z cílové skupiny a jejich rodičů (poradenství, podpůrné aktivity, motivace, participace rodiny) k prevenci předčasných odchodů.
 4. Osvěta rodičů s důrazem na posílení rodičovských kompetencí, zvýšení jejich angažovanosti a spolupráce se školou. Snížení rodičovské nejistoty a dysfunkce ve výchově, zmírnění dalšího sociálního propadu rodiny.
 5. Podpora pozitivního vztahu žáků a rodičů ke škole a vzdělávání, zvýšení jejich motivace ke vzdělávání a prodloužení vzdělávací dráhy s využitím pozitivních vzorů a dalších podpůrných mimoškolních aktivit.
 6. Nalezení nástrojů ke zvýšení školní úspěšnosti žáků ohrožených škol. neúspěchem a snížení rizika jejich předčasného odchodu ze vzdělávání.
 7. Vytvoření metodiky k prevenci a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání – tj. nástroje, který bude využitelný v prostředí všech ostravských ZŠ.
 8. Nastavení efektivního a účinného systému podpory rodin – spolupráce rodiny, školy a dalších relevantních aktérů.

Projekt je zaměřen na rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci a podpoří minimálně 115 žáků.

Partneři projektu:

 • Základní škola Ostrava Vítkovice, Šalounova 56, p.o.
 • Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o.
 • Základní škola Ostrava – Zábřeh, Chrjukinova12, p.o.
 • Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
 • Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
 • Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s.

Informace o projektu:

reg. č. projektu: CZ 03.02.01/00/22_029/0001986
období realizace: 1.9.2023 – 30.6.2025

EU-SPOLUFINANCOVÁNO Barevné

Lidé za projektem

Ing. Eva Wartová

Kontaktní údaje

E-mail: eva.wartova@ostrava.cz

Tel.: +420 599 443 876

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava