Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ na ZŠ Chrjukinova

Zobrazit: Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ na ZŠ Chrjukinova

Dne 16.5.2024 se na ZŠ Chrjukinova konala inspirativní zážitková beseda na téma „Splň si svůj sen“, realizována v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Akce se zúčastnili žáci šestých a sedmých tříd, kterým přišli své příběhy a zkušenosti sdělit zajímaví hosté – asistenti prevence kriminality.

Asistentů prevence kriminality působí v Ostravě 11, dohlíží na veřejný pořádek a bezpečnost v ulicích města Ostravy. Asistenti prevence kriminality (dále jen asistenti) žákům ochotně sdělili, jaké předměty je na základní škole bavily a jaké měli sny. Jeden z asistentů si chce nyní doplnit vzdělání a po získání maturity se chce stát strážníkem městské policie – pracuje aktivně na splnění svého dětského snu. Druhý z asistentů získal vzdělání s maturitou, oboru, který vystudoval se však nevěnuje, protože jej jeho nynější práce naplňuje a baví.

Oba asistenti hovořili o důležitosti dokončení základní školy. Žáci měli možnost se jich doptávat na různé otázky, nejvíce je zajímalo, jaké mají pravomoci, a s čím se ve své práci setkávají nejčastěji. Uvedli mnoho příkladů, jedním z nich je práce se záškoláky, záškoláctvím. Informovali žáky o postupech této práce a jejich návaznost na spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Asistenti na dotaz, zda se někdy ocitli v nebezpečné situaci sdělili, že se do takovýchto situací dostávají poměrně často. Sdělili žákům příklady nebezpečných zásahů a také uvedli, že jsou součástí jejich práce. Vždy k zásahům přivolávají strážníky městské policie.

Po inspirativním rozhovoru se žáci rozdělili do 2 týmů a účastnili se soutěží, které si pro ně asistenti připravili. Na kole štěstí si vytáčeli otázky k dopravím situacím a plnili rozmanité úkoly, dále stříleli z luku na terč a zahráli si dopravní AZ kvíz.

Inspirativních zážitkových besed se zúčastnilo na tři desítky žáků a zaměstnanci ZŠ Chrjukinova.

Díky této besedě dostali děti jedinečnou příležitost inspirovat se úspěšnými příběhy, zamyslet se nad vlastními cíli a sny.  Další zážitkové besedy na partnerských školách projektu budou probíhat až do konce tohoto školního roku.

Komplexní informace k projektu v sekci Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava.

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava
reg. č. projektu: CZ 03.02.01/00/22_029/0001986
období realizace: 1.9.2023 – 30.6.2025