Investiční projekty SVČ a DDM financované z externích zdrojů

Středisko volného času Korunka, příspěvková organizace

„Řemeslná dílna v Korunce“ – ukončení realizace 2022

Tento projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020

Projekt „Řemeslná dílna v Korunce“ byl spolufinancován Evropskou unii
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016086
Projekt byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve Středisku turistiky v Ostravě-Porubě (součást Střediska volného času Korunka).

Cílem projektu bylo vytvoření nové odborné polytechnické učebny určené pro zájmové a volnočasové vzdělávání, které SVČ Korunka poskytuje. Aktivity v řemeslné dílně jsou zaměřeny na výrobu jednoduchých i složitějších předmětů, např. práce s dřevem a různými materiály, práce se smaltem a různými slitinami. Součásti výrobků budou vytvořeny na 3D tiskárnách, které jsou součástí řemeslné dílny.

Aktivity v řemeslné dílně jsou spojením manuální zručnosti a používání IT technologií, zejména virtuální reality v kontextu vyráběných předmětů a vyhledávání původu a složení jednotlivých materiálů. Touto unikátní a ojedinělou vzdělávací aktivitou s propojením jednotlivých oborů chceme přispět k chápání souvislostí při vzniku přírodních materiálů a výrobě umělých materiálů. Aktivity tak propojí manuální zručnost žáka se získanými vědomostmi a uměním prezentovat svůj výrobek se všemi souvislostmi. Součástí dílny jsou také různé druhy stavebnic.

Kromě dvou zájmových útvarů připravuje SVČ v řemeslné dílně také výukové programy pro žáky základních škol a zajímavé workshopy.

Skutečné náklady projektu: 
2 908,6 tis. Kč
Výše poskytnuté dotace z IROP:
2 563,2 tis. Kč
Spolufinancování z rozpočtu města a organizace:
345,4 tis Kč

Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace

„Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory“ – ukončení realizace 2018

Tento projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020

Cílem tohoto projektu byla realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory, vybavené moderními 3D zařízeními, stroji na zpracování dřeva a novým nářadím a rozšíření bezbariérového přístupu v budově SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o..

Projekt byl realizován v budově střediska volného času v Ostravě-Zábřehu, které je příspěvkovou organizací města Ostravy, na ul. Gurťjevova 8 . Vznikem nové učebny došlo k rozšíření nabídky v rámci výukových programů pro školy se zaměřením na badatelskou výuku (fyzikální veličiny) a moderní technologie (3D pera, 3D modelování a tisk). Součástí projektu byla rovněž realizace zeleně – vrbové iglú na zahradě SVČ.

Projekt „Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory“ byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období  2014 – 2020
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004956

Skutečné náklady projektu: 
5 123,9 tis. Kč
Výše poskytnuté dotace z IROP:
3 808,8 tis. Kč
Spolufinancování z rozpočtu města:
1 165,7 tis. Kč