Ostravské sportovní hry

Ostravské sportovní hry jsou společným projektem statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava, konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

Ambasadory 2. ročníku Ostravských sportovních her jsou:

Tereza Švábíková

hráčka badmintonového oddílu B.O.CHANCE OSTRAVA, česká reprezentantka

Roman Procházka

plavec, Klub plaveckých sportů v Ostravě, český reprezentant

Pro žáky základních škol byl ve spolupráci s AŠSK připraven 2. ročník Ostravských sportovních her, které probíhají distančně formou měsíčních výzev. Vyhodnocení her proběhne v červnu 2022, oceněno bude 10 nejlepších škol a 15 nejlepších žáků z každé z těchto škol. Každý žák, který se zapojí do Ostravských sportovních her získá drobné ocenění.

Výzvy:

Měsíční výzvy žáci plní v hodinách tělesné výchovy. Výsledky jsou pravidelně za školu zasílány AŠSK. Cílem je, aby co nejvíce žáků školy splnilo určenou disciplínu (běh, šplh, švihadlo, driblink). Aktuálně je přihlášeno 29 škol. Zapojeny jsou děti od 1. do 9. ročníku. Pořadí škol v jednotlivých měsících je stanoveno podle dosaženého procenta žáků školy, kteří splnili výzvu.

 1. – 2. třída3. – 5. třída6. – 9. třída 
1. výzva (říjen – běh)500 m (limit 3:30 min.)  –1000 m (limit 7:00)
2. výzva ( listopad – prosinec šplh)3 m –4,5 m
3. výzva (leden 2022 – švihadlo)205080 (počet přeskoků/min) 
4. výzva ( únor 2022 – dribling)40 m80 m120 m (1 min. kolem 2 met)

5. výzva (březen 2022 – gymnastika)

  1. – 2. třída – kotoul vpřed, 3. – 5. třída – kotoul vpřed a kotoul vzad, 6. – 9. třída – kotoul vpřed, roznožka přes kozu, kotoul vzad nebo přemet stranou. Roznožku přes kozu možno nahradit skrčkou přes bednu nebo přechodem přes kladinu s poskokem, obratem a podřepem.

6. výzva (duben, květen – atletika).

V průběhu dubna a května žák uběhne na čas 60 m a splní jednu z disciplín – hod míčkem nebo skok daleký.

  1. – 2. třída splní 2 disciplíny, 3. – 5. třída žák získá ze 2 disciplín celkem aspoň 200 bodů, 6. – 7. třída 300 bodů, 8. – 9. třída 400 bodů.

V červnu se 10 nejlepších škol zúčastní velkého sportovního dne se slavnostním vyhlášením.

Výsledky:

Výsledky 1. výzvy běh – z d e – .

Výsledky po 2. výzvě šplh – z d e –

Výsledky po 3. výzvě švihadlo – z d e –

Výsledky po 4. výzvě dribling – z d e –

Výsledky po 5. výzvě gymnastika – z d e –

Vzhledem k epidemiologické situaci se statutární město Ostrava rozhodlo motivovat a podpořit žáky nejen natočením „medailonků“ s ambasadory Terezou Švábíkovou a Romanem Procházkou, ale rovněž instruktážními a motivačními videozáznamy pro každou výzvu. Jeden z ambasadorů se pokouší absolvovat jednotlivou výzvu (v limitech pro 2. stupeň ZŠ).

Motivační videa:

Motivační video k plnění 1. výzvy běh: – z d e –

Motivační video k plnění 2. výzvy šplh: – z d e –

Motivační video k plnění 3. výzvy švihadlo: – z d e –

Motivační video k plnění 4. výzvy dribling: – z d e –

Motivační video k plnění 5. výzvy gymnastika: – z d e –

Motivační video k plnění 6. výzvy atletika: – z d e –

„Sport je kouzelná věc“ – motivační video pro děti k podpoře pravidelného sportování: – z d e –

Statutární město Ostrava se na realizaci projektu podílí financováním cen a odměn pro školy, propagací a uspořádáním velkého sportovního dne se slavnostním vyhlášením výsledků 2. ročníku Ostravských sportovních her.

Image video a znělka 1. ročníku projektu Ostravské sportovní hry

Vyhodnocení nejúspěšnějších základních škol v rámci 1. ročníku projektu

sport.hry

Lidé za projektem

Bc. Miroslava Segar
Bc. Denisa Kučerová

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30  Ostrava

Bc. Miroslava Segar

E-mail: msegar@ostrava.cz
Tel: +420 599 443 284

Bc. Denisa Kučerová

E-mail: dkucerova@ostrava.cz
Tel: +420 599 442 323