2. ročník Ostravské sportovní hry – motivační video k 1. splněné výzvě – běh

Zobrazit: 2. ročník Ostravské sportovní hry – motivační video k 1. splněné výzvě – běh

Ostravské sportovní hry je společný projekt statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.

2. ročník Ostravských sportovních her probíhá distančně formou měsíčních výzev. Do projektu je přihlášeno 28 základních škol.

Jednotlivé sportovní disciplíny jsou plněny  v hodinách tělesné výchovy. Do konce prosince probíhá 2. výzva – šplh v lednu bude zahájeno plnění 3. výzvy – švihadlo.

S ambasadorem Romanem Procházkou (plavec, Klub plaveckých sportů v Ostravě, český reprezentant) bylo natočeno motivační video k 1. splněné výzvě – běh.

První video naleznete zde

https://www.youtube.com/watch?v=QoZS2VQGcao