TALENT CITY 2024

Zobrazit: TALENT CITY 2024

Letošní ročník konference Talent City se těší záštitě, kterou mu udělila manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová.

Konference Talent City bude probíhat ve dvou dnech plných zajímavých aktivit a věnovat se bude různým tématům zaměřených na podporu a rozvoj talentu.

Ve středu 9. 10. 2024 program konference nabídne dětem a žákům ostravských mateřských a základních škol desítky interaktivních workshopů pod vedením zkušených ostravských i mimoostravských lektorů.

Ve čtvrtek 10. 10. 2024 proběhnou v dopoledních hodinách tři debatní bloky s názvy kreativita, vzdělávání a podnikavost se zajímavými hosty. Těšit se můžete na přednášky, debaty, workshopy i interaktivní hodiny určené pedagogům, studentům – budoucím učitelům, ale také rodičům a pracovníkům s dětmi a mládeží.

Celý program konference vyvrcholí ve čtvrtečních odpoledních hodinách velkou moderovanou panelovou debatou se zkušenými odborníky. Zaměříme se na témata jako podpora nadaných a talentovaných dětí a žáků, ale taky na téma podpory pedagogů ve školách.

Program konference je určen zejména pedagogům základních a mateřských škol, dále budoucím učitelům, rodičům nadaných dětí, pracovníkům s dětmi a mládeží. Zvaná je také široká veřejnost, které téma zajímá. Ústředním tématem je podpora nadání a talentu.

Předchozí ročníky
Talent City 2022
Talent City 2023

Lidé za projektem

Mgr. Monika Bjelončíková, Ph.D.
Mgr. Jana Jílková

Kontaktní údaje

talentcity@ostrava.cz

monika.bjeloncikova@ostrava.cz

jana.jilkova@ostrava.cz

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

 

Debatní blok „Talent a podnikavost“

alena.danielova@ms-ic.cz

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Technologická 372/2

708 00 Ostrava

 

Zobrazit: Wellbeing

Wellbeing

Čtvrtá ze série debat věnovaných výzvám ve vzdělávání je zaměřena na wellbeing ve školách. Wellbeing poslední dobou silně rezonuje ve vzdělávací komunitě a je to na místě. V posledním mezinárodním ...
Zobrazit: Debata „Vedeme školu“
Další ze série debat věnovaných výzvám ve vzdělávání je zaměřena na pedagogický leadership. Pedagogický leadership zatím ve veřejném prostoru příliš nerezonuje, přestože právě role ředitele jako pedagogického leadera je klíčová ...