Registrace na workshopy pro mateřské školy

Zobrazit: Registrace na workshopy pro mateřské školy
Datum: 09. 10. 2024
Čas: 09:00 - 14:00
Místo: Futureum, sídla ostravských organizací a spolků nebo přímo ve třídě

Konferenci Talent City 2024 odstartují ve středu 9. 10. 2024 desítky interaktivních workshopů

Letošní nabídka workshopů pro mateřské školy byla na základě zpětné vazby pedagogů významně navýšena oproti předchozím ročníkům na téměř 20 workshopů. Jejich výčet nekončí, postupně budou přibývat další. Vybírat si můžete z nejrůznějších oblastí vzdělávání. Stačí se rozhodnout!

Podmínky registrace

  • workshopy jsou určeny pro ostravské mateřské školy
  • u každého workshopu je uveden maximální počet účastníků
  • některé organizace si vyhrazují právo na další podmínky – prosím, čtěte pozorně
  • workshopy jsou zdarma

Věda nás baví – program vhodný pro předškoláky z MŠ

Děti se hravou a zábavnou formou seznámí s jevy kolem nás (např. v probíhajícím školním roce: vulkanismus, světlo, hvězdy, hydraulika, váhy, čistírna vody). Vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti provádějí zajímavé experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité a dozví se, jak věci a jevy fungují. Je zohledněn věk dětí a přizpůsoben čas. Důraz klademe mj. na rozvoj motoriky rukou a individuální přístup (početně menší skupiny). Každý školní rok připravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů.

Místo: Futureum 1 NP, Ostrava – Vítkovice

Maximální počet účastníků – 1 třída. V jednom čase proběhnou paralelně 2 workshopy. Znamená to, že při počtu větším než 25 dětí, lze třídu rozdělit na dvě skupinky. V takovém případě, prosím, rezervujte obě události v daném čase.

Recyklovníci: Objevujeme udržitelný svět

Workshop zaměřený na úvod do problematiky třídění a recyklace odpadu. Společně si vyrobíme vlastní hudební nástroje a nakonec zkusíme založit kapelu.

Místo: Futureum 2 NP, Ostrava – Vítkovice

Maximální počet účastníků – 15 dětí. V jednom čase proběhnou paralelně 2 workshopy. Znamená to, že při počtu větším než 15 dětí, lze třídu rozdělit na dvě skupinky. V takovém případě, prosím, rezervujte obě události v daném čase.

Dobrodružství pana Barvičky

Zážitkové představení s terapeutickými účinky je pro děti od tří let prvním iniciačním setkáním s divadlem a loutkami. Děti jsou aktivně zapojovány do děje a pomáhají trochu zmatenému, legračnímu a mírně lenivému Panu Barvičkovi zvládnout běžný den. Pracují s papírem, igelitem, lepicími páskami a mnoho dalším materiály. Dílna je vhodná i pro děti se speciálními potřebami.

Místo: Divadlo loutek Ostrava, Pivovarská 15, Ostrava

Maximální počet účastníků – 15 dětí.

Montessori objevování světa pro předškolní děti

Výukový program „Montessori objevování světa pro předškolní děti“ je navržen tak, aby podporoval přirozený rozvoj dětí v předškolním věku pomocí osvědčených Montessori pomůcek a metod. Program klade důraz na individuální přístup k dítěti, respektování jeho tempa učení a podporu jeho zvídavosti a samostatnosti.

Místo: DOV – Velký svět techniky, Vítkovice 3004, Ostrava

Maximální počet účastníků – 12 dětí. Pokud se najde školní skupina, která je větší, což obvykle bývá, pak 1. část skupiny absolvuje program v prvním čase, zatímco druhá skupina chodí do Dětského světa, který je pro děti do 6 let. Z tohoto důvodu vám nabízíme pro konferenci dva stejné výukové programy po sobě.

Podmínky:

  • Školy, které k nám přijdou na výuku si objednávají zpravidla dva stejné programy, aby si tímto zajistily vstup (čekání na výuku) do Dětského světa.
  • Škola, která si objedná pouze 1 výukový program nemá volný vstup do Dětského světa.

Putování za medem – program vhodný pro předškoláky z MŠ

Tento program je výjimečný svou celistvostí a aktivním zapojením dětí do života včel. Budeme třídit, rozpoznávat, přiřazovat, a navíc se naučíme základům programování s robotickou včelkou. Postaráme se o to, aby děti byly (pilné) jako včeličky.

Místo: DOV – Velký svět techniky, Vítkovice 3004, Ostrava

Maximální počet účastníků – 12 dětí. Pokud se najde školní skupina, která je větší, což obvykle bývá, pak 1. část skupiny absolvuje program v prvním čase, zatímco druhá skupina chodí do Dětského světa, který je pro děti do 6 let. Z tohoto důvodu vám nabízíme pro konferenci dva stejné výukové programy po sobě.

Podmínky:

  • Školy, které k nám přijdou na výuku si objednávají zpravidla dva stejné programy, aby si tímto zajistily vstup (čekání na výuku) do Dětského světa.
  • Škola, která si objedná pouze 1 výukový program nemá volný vstup do Dětského světa.

Hudební workshop – program vhodný pro MŠ, nebo 1. – 3. třídu ZŠ

Zkušený/á lektork/a pracuje s dětmi interaktivním způsobem a věnuje se nejen prohlubování jejich vědomostí, ale také dovedností. Zapojeno je celé tělo včetně hlasu. K dispozici se využívají nástroje Orffova instrumentáře, pracuje se ovšem také s předměty každodenního života, které se na první pohled pro práci s hudbou nehodí. Cílem workshopů je rozvoj kreativního myšlení a vnímání světa kolem nás, hravosti, chápání klasické hudby jako přirozené součásti života.

Místo: Klub Atlantik, Čs. legií 7, Moravská Ostrava

Maximální počet účastníků – 20 dětí.

Programy vhodné pro MŠ i ZŠ

Workshop s ozoboty

U dětí rozvíjí práce s ozoboty kreativitu, matematické, vědecké schopnosti a digitální gramotnost.   Pro děti mateřských a obou stupňů základních škol nabízíme workshopy s výukovými robotickými hračkami. Robotické hračky jsou propojeny s knižními příběhy, jejich prostřednictvím lze propojit vědu a umění, žáci si vyzkouší programování a funkce jednotlivých ozobotů. Pracujeme zejména s ozoboty – BeeBot včelky, Robobloq šneky, koule Sphero a MTiny pandy.

Kreativní workshopy

Workshopy zaměřené na propojení dětské fantazie a kreativity ve spojitosti s rozvojem drobné motoriky a čtenářství.

Zajistěte prosím provázání online s poptávkovým systémem KMO, kde je třeba vybrat z roletky příznak Talent City u typu akce.

Maximální počet účastníků – třída (cca do 30 dětí)

Robohrátky pro MŠ – program vhodný pro předškoláky z MŠ

Děti se naučí pracovat s roboty (Beeboti + Ozoboti), kteří se pohybují podle jejich instrukcí. Lekce ukáže dětem základní principy programování, posílí jejich digitální kompetence, spolupráci a dá jim prostor pro uplatnění jejich kreativity.

Místo: Prokešovo náměstí 7, Moravská Ostrava – Makerspace dílna (levé křídlo Nové radnice)

Maximální počet účastníků – 30 dětí.

Keramika pro předškoláky – program vhodný pro předškoláky z MŠ

Workshop se bude skládat ze dvou částí/návštěv v SVČ, přičemž v první části budou děti modelovat z keramické hlíny na téma „Podzim“ nebo „Svět zvířat“ a následně po vypálení tzv. keramického střepu proběhne dle individuální domluvy s MŠ druhá část-glazování vypálených výrobků. Zhotovené výrobky si následně děti odnesou na památku. Cílem je získání základních praktických dovedností dětí při práci s keramickou hlínou.

Místo: Ostrčilova 19, Ostrava – Moravská Ostrava

Maximální počet účastníků – 24 dětí.


Robotika hrou – program vhodný pro předškoláky z MŠ

Obsahem workshopu se seznámení dětí se základy robotiky, a to prostřednictvím pomůcek Blue bot-Berušky, Bee bot-včelka a Intelino-robotické vláčky.

Workshop je určen pro celou třídu, pro předškolní děti. Po příchodu se děti rozdělí do dvou skupin, přičemž jedna bude pracovat s Blue a Bee boty a druhé s Intelinem, po jedné 45minutové vyučovací hodině a přestávce se děti vymění.

Akce bude probíhat formou aktivního zapojení dětí, přičemž všechny děti budou s roboty pracovat souběžně, každé se svým vlastním.

Místo: Ostrčilova 19, Ostrava – Moravská Ostrava

Maximální počet účastníků – 20 dětí.

Hraní si s pohádkou Červená Karkulka – program vhodný pro předškoláky z MŠ

V průběhu dílny si s dětmi budeme hrát a tvořit na základě známého příběhu o Červené Karkulce. Ale známe ho opravdu dobře? Víme, co to jsou lumpárny? A co se stane, když nedáme na dobré rady maminky? Můžeme se ocitnout v břiše vlka? A pomůže nám někdo ven? V naší dílně pracujeme s dětmi tvořivými metodami dramatické výchovy.

Místo: workshop u vás ve třídě

Maximální počet účastníků – jedno oddělení.

Konference Talent City 2024 je realizována díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava a těší se záštitě, kterou ji udělila manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová.