Aktuality

Zobrazit: Projekt Science Talent Ostrava pro aktivní studenty

Projekt Science Talent Ostrava pro aktivní studenty

Spolek PROXIMA podporuje již pátým rokem aktivní studenty v jejich seberozvoji a sebevzdělávání. Děje se tak díky projektu Science Talent Ostrava finančně podporovaného statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Díky těmto prostředkům byla dosud podpořena téměř stovka ...
Zobrazit: Aktualizace strategického rámce projektu MAP ORP Ostrava II

Aktualizace strategického rámce projektu MAP ORP Ostrava II

V projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II realizovaném městem Ostrava dochází k aktualizaci tzv. Strategického rámce. Ten obsahuje investiční záměry zřizovatelů, škol a školských zařízení, tedy projektů, které zřizovatelé, školy nebo školská zařízení zamýšlí do budoucna. Zařazení ...
Zobrazit: Bilingvní výuka na Hello

Bilingvní výuka na Hello

Ve školním roce 2019/2020 Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello zkvalitnila výuku z programu na podporu cizojazyčné výuky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostrava zajistila škola výuku prostřednictvím jazykově kompetentních učitelů a rodilých mluvčích, nákup učebních pomůcek, školení pedagogů. Škola ...
Zobrazit: Distanční vzdělávání s pomocí Office 365 je pro školy zdarma

Distanční vzdělávání s pomocí Office 365 je pro školy zdarma

V současné situaci související s šířením pandemie Covid-19 řeší mnoho ředitelů škol otázky týkající se připravenosti jejich školy na možné uzavření. V této souvislosti již MŠMT informovalo školy, že obdrží finanční podporu ve výši 20 tisíc Kč na pedagoga na nákup ...
Zobrazit: 1. ročník „Ostravských sportovních her“

1. ročník „Ostravských sportovních her“

Projekt Ostravské sportovní hry je společným projektem statutárního města Ostrava, Odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava. Dne 7. 9. 2020 ocenila náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. a zástupkyně Okresní rady Asociace ...
Zobrazit: Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Součástí projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III je konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a mateřském vzdělávání, která se koná ve čtvrtek 5. listopadu v budově Nové radnice. Odborný program zahájí psycholog Jan Svoboda přednáškou na téma ...
Zobrazit: Bylo vyhlášeno výběrové řízení na podporu digitální výuky na rok 2020

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na podporu digitální výuky na rok 2020

Ostrava vyhlásila výběrové řízení na podporu distanční digitální výuky pro základní školy zřizované městskými obvody pro rok 2020. Příjem žádostí je stanoven do 18.9.2020. Výzva pomůže školám efektivně zvládnout on-line systémy. K dispozici je 4,17 milionu korun pro rok 2020 s tím, ...
Zobrazit: Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II skončil ke dni 31. 8. 2020. Projekt byl zaměřen na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Zapojila se do něj pětice mateřských škol ...
Zobrazit: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava byla v létě otevřena dětem

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava byla v létě otevřena dětem

Přes dvě stovky dětí strávily prázdninový týden na některém z táborů nebo letních škol VŠB-TUO, které se konaly převážně v prostorách porubského univerzitního kampusu. Letošní léto bylo i navzdory koronavirovým omezením dosud nejnaplněnějším táborovým ročníkem. Klasické technické tábory doplnil orchestrální tábor, ...
Zobrazit: Seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Dne 27.08.2020 proběhl seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu. Na semináři se žadatelé dozvěděli novinky a změny v obou dotačních titulech oproti předcházejícímu období. Zásadní změnou je elektronizace způsobu podání žádostí o dotaci nebo ...
Zobrazit: Město finančně podpoří distanční digitální výuku v základních školách

Město finančně podpoří distanční digitální výuku v základních školách

Ostrava ještě před zahájením školního roku vyhlásila výběrové řízení na podporu digitální výuky. Rada města dne 25.08.2020 schválila zcela novou výzvu k podpoře distanční digitální výuky na základních školách zřizovaných městem. Výzva pomůže školám efektivně zvládnout on-line systémy. K dispozici je ...
Zobrazit: Školy hodnotily online výuku

Školy hodnotily online výuku

Statutární město Ostrava prověřovalo situaci na školách vlastním dotazníkovým šetřením a získalo zpětnou vazbu k online výuce na základních školách. Účelem dotazníkového šetření bylo zmapovat, jak školy vnímaly distanční výuku, co jim připadalo složité, co naopak snadné, jaké hlavní nedostatky ...