Aktuality

Zobrazit: Pozvánka na představení výzkumné zprávy a diskuzi k potřebám mladých osob (ve věku 15 – 30 let) ve městě Ostrava

Pozvánka na představení výzkumné zprávy a diskuzi k potřebám mladých osob (ve věku 15 – 30 let) ve městě Ostrava

Srdečně vás zveme dne 22.11.2021 na diskuzi k tématu potřeb mladých osob (ve věku 15 – 30 let) ve městě Ostrava. Diskuze se můžete zúčastnit prezenčně (budova Střediska volného času Korunka, Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory) nebo online (odkaz Vám ...
Zobrazit: Vyhlášení „Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022“

Vyhlášení „Výzvy na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022“

Statutární město Ostrava vyhlašuje (na základě usnesení rady města č. 07756/RM1822/120 ze dne 19.10.2021) „Výzvu na podporu kariérového poradenství z rozpočtu SMO na rok 2022„. Lhůta pro podání žádosti: od 25.10. 2021 do 10.11.2021.  Účel poskytnutí peněžních prostředků:Výzva je zaměřena na finanční podporu kariérového poradenství (pozic kariérových ...
Zobrazit: Projekty institucionální spolupráce

Projekty institucionální spolupráce

  Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání.  Cíle projektů  Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít ...
Zobrazit: Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2022

Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2022

Město již tradičně oceňuje vynikající pedagogy, kteří působí ve školách a školských zařízeních zřízených městskými obvody města, ve školách a školských zařízeních zřízených městem a mateřských a základních školách jiných zřizovatelů na území města u příležitosti Dne učitelů. Navrhovatelem může ...
Zobrazit: Literární soutěž pro žáky ostravských škol „Generace prarodičů“

Literární soutěž pro žáky ostravských škol „Generace prarodičů“

Literární soutěže s cílem podpory mezigeneračních vztahů v rodinách se koná pod záštitou Komise pro rodinu a volný čas Rady města Ostravy a s finanční podporou Statutárního města Ostravy. Navštiv svoji babičku, dědečka, pratetičku, prastrýčka a zjisti, jak se jim ...
Zobrazit: Pozvánka na seminář – Jak učit děti hrát šachy

Pozvánka na seminář – Jak učit děti hrát šachy

Účastníci semináře získají ucelený přehled o využití deskové hry šachy jako užitečného didaktického nástroje k rozvoji klíčových kompetencí u dětí v předškolním i školním věku (vztah šachu k RVP ZV), seznámí se s metodickými a didaktickými postupy při výuce šachu ...
Zobrazit: Ohlédnutí za letními aktivitami v PLATO

Ohlédnutí za letními aktivitami v PLATO

I během letošních prázdnin byl v PLATO připraven zajímavý program. Kromě již tradičních dvou příměstských kempů a Letní akademie současného umění pro pedagogy, byly připraveny tři celodenní workshopy pro děti nejrůznějšího věku. Děcko All Inclusive V červenci se konaly tři ...
Zobrazit: Informace k nové výzvě Fondů EHP, nové online kurzy a další inspirace pro MŠ, ZŠ

Informace k nové výzvě Fondů EHP, nové online kurzy a další inspirace pro MŠ, ZŠ

Vyhlášení nové výzvy Fondů EHP Zajímá vás spolupráce s partnery z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska a hledáte finance na společný projekt? Přihlaste se do výzvy programu Vzdělávání Fondů EHP. Informace pro zasílání grantových žádostí naleznete na: projekty institucionální spolupráce . Už během ...
Zobrazit: Pozvánka na online diskuzi k potřebám mladých osob (ve věku 15 –30 let) ve městě Ostrava

Pozvánka na online diskuzi k potřebám mladých osob (ve věku 15 –30 let) ve městě Ostrava

Srdečně vás zveme na online diskuzi k tématu potřeb, Vás, mladých osob ve věku 15 – 30 let, ve městě Ostrava Diskuze se uskuteční 7. 10. v 15:30 a 12.10. v 17:00 hod. za využití aplikace Teams a Mural. Obě aplikace ...
Zobrazit: Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz svým usn. č. 3509/RMOb1822/55/21 ze dne 4.10.2021 vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkové organizace. Termín pro podání přihlášky: 4. 11. 2021 Termín nástupu do ...
Zobrazit: Malá technická univerzita

Malá technická univerzita

Na Základní škole Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 mohli díky projektu Chci být jako táta zrealizovat zajímavou aktivitu, kterou si prošli žáci 1. – 5. ročníku. Tento projekt je financován statutárním městem Ostrava z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. „Nenásilnou formou v ...
Zobrazit: Pojízdné muzeum Legiovlak ve Svinově

Pojízdné muzeum Legiovlak ve Svinově

Československá obec legionářská navazuje na jejich předchozí několikaletou činnost, jejímž cílem je připomenutí zásadní historické zásluhy československých legionářů na vzniku našeho státu – a to hlavně u mladé generace. Československá obec legionářská opětovně brázdí koleje naší republiky s pojízdným legionářským ...