Aktuality

Zobrazit: Aftermovie z konference Talent City 2023!

Aftermovie z konference Talent City 2023!

Přinášíme vám zpětné ohlédnutí za třídenní konferencí Talent City 2023, která se konala ve dnech 3. – 5. října 2023 na různých místech v centru Ostravy. Konference měla za cíl vytvořit prostředí pro sdílení know-how, vzdělávacích postupů a osvědčených metod, ...
Zobrazit: Řemesla na Waldorfské ZŠ a MŠ

Řemesla na Waldorfské ZŠ a MŠ

Waldorfská ZŠ a MŠ realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Z řemesla lze pozvednout k umění. Z fušování nikdy.“. V rámci tohoto projektu školu navštívil umělecký kovář a řezbář, který žáky provázel kovářským a řezbářským uměním. Všichni žáci si postupně vyzkoušeli ...
Zobrazit: Unikátní vzdělávací program Para tour znovu oživil výuku na ostravských školách

Unikátní vzdělávací program Para tour znovu oživil výuku na ostravských školách

Zahájení inspirativního a vzdělávacího programu Para tour proběhlo dne 22. září 2023 na Základní škole a mateřská škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace, kde se konala tisková konference za účasti náměstkyně primátora Mgr. Andrei Hoffmannové Ph.D. a předsedy PARA HOCKEY ...
Zobrazit: „Fajne školní bistro“ – mentoring Davida Valíčka na mateřské škole Matrosovova 2697/14A, odloučeném pracovišti Mateřské školy Zelená 1258/73A, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

„Fajne školní bistro“ – mentoring Davida Valíčka na mateřské škole Matrosovova 2697/14A, odloučeném pracovišti Mateřské školy Zelená 1258/73A, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Mentoring Davida Valíčka v rámci projektu města „Fajne školní bistro“, který proběhl 23. 11. 2023 ve školní jídelně mateřské školy Matrosovova 2697/14A – odloučeném pracovišti Mateřské školy Zelená 1258/73A, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, navštívila náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. ...
Zobrazit: Výzvy ve vzdělávání pro 21. století: Ostrava otevírá dialog o budoucnosti vzdělávacího systému

Výzvy ve vzdělávání pro 21. století: Ostrava otevírá dialog o budoucnosti vzdělávacího systému

Včerejší večer, 21. listopadu 2023, byl ve znamení první besedy z cyklu „Výzvy ve vzdělávání pro 21. století“. Hlavním pořadatelem bylo Statutární město Ostrava, dalšími partnery pak Národní pedagogický institut České republiky a Centrum PANT. Jedním s hlavních diskutujících byl Matěj Bulant, ...
Zobrazit: Pedagogové a děti v sobě probouzí kreativce

Pedagogové a děti v sobě probouzí kreativce

Ostrava se může pochlubit získáním finanční podpory ve výši 770 tisíc korun od Ministerstva kultury České republiky na projekt s názvem „Probuď v sobě kreativce“. Tato iniciativa je realizována ve spolupráci s partnerskými organizacemi: THeatr ludem, z.s., Moravskoslezská vědecká knihovna ...
Zobrazit: Žáci ze ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les se setkali s prezidentem Lotyšska!

Žáci ze ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les se setkali s prezidentem Lotyšska!

Výměny, setkávání a obohacování zkušeností jsou klíčovými prvky vzdělávání. Statutární město Ostrava se rozhodlo investovat do budoucnosti svých pedagogů tím, že se připojilo k mezinárodnímu programu Erasmus+. Tento program, známý svou schopností propojit vzdělávací instituce z celé Evropy, nyní otevírá ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy na Republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže

Parlament dětí a mládeže města Ostravy na Republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže

Ve dnech 8. – 11. 11. 2023 se zúčastnilo 105 delegátů školních, městských a krajských parlamentů z České a Slovenské republiky 1. Republikového fóra dětí a mládeže v Praze. Účastníci měli příležitost se seznámit s příklady dobré praxe a účastnit se mnoha ...
Zobrazit: Hledáme nového kolegu!

Hledáme nového kolegu!

Pro projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV (MAP ORP Ostrava IV), hledáme koordinátora/ku implementace, který se bude mimo jiné podílet na organizaci a zajišťování informačních a vzdělávacích aktivit. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a ...
Zobrazit: Metodické setkání učitelů přípravných tříd

Metodické setkání učitelů přípravných tříd

Zveme Vás na metodické setkání učitelů přípravných tříd dne 14.12.2023 od 08:00 hod. Téma: Přípravné třídy při ZŠ. Metodické setkání se bude konat v prostorech Základní školy Ostrava –Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, 709 00, Ostrava, příspěvková organizace – setkání ...
Zobrazit: Mezinárodní soutěž z fyziky se opět konala v Ostravě

Mezinárodní soutěž z fyziky se opět konala v Ostravě

První listopadový pátek se 200 nadšených fyziků sešlo na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, kde se konala tradiční soutěž pod názvem Fyzikální náboj. Na organizaci soutěže se již sedmým rokem podílí Gymnázium Volgogradská v Ostravě-Zábřehu společně s MFF UK v Praze ...
Zobrazit: Strojařem snadno a hravě

Strojařem snadno a hravě

Vyzkoušet si technické činnosti a poznat technická povolání na akci s názvem STOJAŘEM SNADNO A HRAVĚ přišlo na ZENGROVKU skoro 90 deváťáků základních škol z Ostravy. Akce se konala ve dnech 3. a 31.10. 2023 na Střední průmyslové škole, Ostrava-Vítkovice. ...