Aktuality

Zobrazit: Přihlaste se na 1. setkání mateřských škol v rámci Platformy zdravého životního stylu pro MŠ v ORP Ostrava

Přihlaste se na 1. setkání mateřských škol v rámci Platformy zdravého životního stylu pro MŠ v ORP Ostrava

Na konec prázdnin jsme pro zástupce mateřských škol připravili první setkání v rámci Platformy zdravého životního stylu. Tato platforma se bude skládat ze čtyř setkání, a právě první z nich proběhne už 29. srpna 2024. Akce se uskuteční v rámci projektu Místní ...
Zobrazit: Do Ostravy míří talentovaní lidé z celého světa

Do Ostravy míří talentovaní lidé z celého světa

Ostrava dlouhodobě podporuje vzdělávání talentovaných lidí, kteří se podílí na rozvoji nejen města. Nejinak je tomu u akce Moonshot Young Leaders Camp, kdy město přivítá účastníky campu 16. července. Setkání se zaměřuje na rozvoj vůdčích schopností mladých lídrů a inovátorů, ...
Zobrazit: Anglický muzikál The Bee

Anglický muzikál The Bee

Žáci z tříd s rozšířenou výukou anglického jazyka se opět zúčastnili tradičního školního koncertu ZŠ Krestova. Tentokrát připravili vystoupení s muzikálovými písněmi o včelách. Toto představení nebylo jen o zpěvu a choreografii, ale také o vzdělávání. Děti se během nácviku ...
Zobrazit: Hobit učí zachraňovat životy

Hobit učí zachraňovat životy

Pod názvem Hobit si zřejmě většina z nás představí malého tvora s chlupatýma nohama, ale ten český Hobit učí žáky rozpoznat příznaky vážných chorob a rychle přivolat odbornou pomoc. HOBIT je bezplatný zdravotní vzdělávací program, který je vhodný jak pro žáky 2. ...
Zobrazit: Angličtina v MŠ Lechowiczova

Angličtina v MŠ Lechowiczova

V MŠ Lechowiczova již osmým rokem probíhá výuka angličtiny, která je financována z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy.  Letos poprvé ji vede rodilá mluvčí Sharlene Nedbálková. Seznamování se s anglickým jazykem, ve spolupráci s rodilou mluvčí, probíhá od ...
Zobrazit: Léto na VŠB-TUO

Léto na VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava pořádá v měsících červenec a srpen 2024 aktivity pro děti žáky a studenty. MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY Ve dnech 8.7. – 12.7. proběhne 11. ročník mezinárodní letní školy na téma „HOUSING AFTER COAL ...
Zobrazit: V čem mají Ostravané možnost se vzdělávat a kdo vzdělávání nabízí?

V čem mají Ostravané možnost se vzdělávat a kdo vzdělávání nabízí?

V čem mají Ostravané možnost se vzdělávat a kdo vzdělávání nabízí? Mají obyvatelé města zájem se učit i po dokončení školy? Jaké znalosti a dovednosti by si měli doplnit, aby zlepšili své šance na dobré zaměstnání? Co pro to můžeme společně udělat? ...
Zobrazit: Mezinárodní setkání členů mládežnických parlamentů z Ostravy v rámci projektu EGL

Mezinárodní setkání členů mládežnických parlamentů z Ostravy v rámci projektu EGL

Členové Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a Parlamentu mládeže Poruba se zúčastnili Mezinárodního setkání v rámci projektu Europe Goes Local (EGL), které proběhlo ve dnech 20. – 23. 6. 2024 v Praze. V rámci prvního dne setkání proběhl krátký ...
Zobrazit: Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace

Statutární město Ostrava vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská Ostrava. Předpokládaný nástup do funkce: 28.9.2024 Termín podání přihlášky: 26.7.2024 Oznámení o vyhlášení konkursního řízení ...
Zobrazit: Udělení titulu a ceny Talent roku v akademickém roce 2024/2025

Udělení titulu a ceny Talent roku v akademickém roce 2024/2025

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na svém zasedání dne 26. 6. 2024 „Pravidla pro udělení titulu a ceny Talent roku v akademickém roce 2024/2025. Titul a cena Talent roku budou udělovány ve dvou kategoriích: 1. kategorie bakalářské a magisterské studium a ...
Zobrazit: Inspirativní workshop Inovační safari v rámci podpory kariérového poradenství

Inspirativní workshop Inovační safari v rámci podpory kariérového poradenství

Žáci 8. ročníku Základní školy MUDr. Emílie Lukášové a Klegova prozkoumali svět inovací na workshopu Inovační safari. Jednalo se o výjimečný workshop, který proběhl v Moravskoslezském inovačním centru (MSIC). Tato akce byla součástí přípravy žáků na budoucí volbu povolání a ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy na setkání Republikového fóra

Parlament dětí a mládeže města Ostravy na setkání Republikového fóra

Ve dnech 14. – 15. 6.2024 proběhlo setkání rady Republikového fóra, kterého se zúčastnili i zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy. Zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy představili první den jednotlivé ostravské parlamenty, sdíleli své aktivity a měli ...