Aktuality

Zobrazit: Péče o děti zaměstnanců kritické infrastruktury

Péče o děti zaměstnanců kritické infrastruktury

Statutární město Ostrava nabízí od 14.10.2020 péči o děti/žáky zaměstnanců kritické infrastruktury v první linii boje s koronavirovou pandemií ve vybraných školách. Jak taková péče a online vzdělávání vypadá v praxi, se můžete seznámit prostřednictvím reportáže České televize. ...
Zobrazit: Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Srdečně vás zveme na seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“, který se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční on-line formou. Cílem semináře je seznámit pedagogy s odpovědností žáků a školy ...
Zobrazit: Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava – Poruba, příspěvkové organizace (od 1.1.2021 vykonávající i činnost waldorfské střední školy)

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava – Poruba, příspěvkové organizace (od 1.1.2021 vykonávající i činnost waldorfské střední školy)

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba vyhlásilo konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy a waldorfské základní školy, Ostrava – Poruba, příspěvkové organizace (od 1.1.2021 vykonávající i činnost waldorfské střední školy). Předpokládaný nástup do funkce: 1.1.2021 Termín podání ...
Zobrazit: Pozvání na online platformu

Pozvání na online platformu

Ve spolupráci s festivalem Academia Film Olomouc si Vás dovolujeme pozvat na online platformu Vidět a vědět / Watch and Know (www.videtavedet.cz / www.watchandknow.cz), kde až do konce října najdete zdarma ke zhlédnutí přes 40 dokumentárních populárně-vědeckých filmů z Česka i ze ...
Zobrazit: COVID – 19 aktuálně: Otevření krizové MŠ

COVID – 19 aktuálně: Otevření krizové MŠ

Na základě požadavků ze strany rodičů/zaměstnanců IZS, kteří mají v současné době své mateřské školy v karanténě, se od 19.10. otevře i  MŠ Ostrčilova (spadající pod  ZŠ a MŠ Ostrčilova) pro děti rodičů/zaměstnanců IZS.  Pro tyto děti bude vyčleněna samostatná třída ...
Zobrazit: Konference Rovné příležitosti v Ostravě – ODLOŽENO

Konference Rovné příležitosti v Ostravě – ODLOŽENO

Vzhledem k současné situaci a zaváděným vládním opatřením jsme bohužel nuceni konferenci Rovné příležitosti v Ostravě plánovanou na 5. listopadu v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III prozatím odložit. Pokud to situace dovolí, rádi bychom ...
Zobrazit: Sdělení MŠMT k realizaci šablon pro období mimořádných opatření

Sdělení MŠMT k realizaci šablon pro období mimořádných opatření

dne 13.10.2020 bylo na stránkách MŠMT zveřejněno Sdělení k realizaci šablon ​​pro období mimořádných opatření . Podrobnější informace naleznete na níže uvedených stránkách MŠMT – sdělení k realizaci šablon Strukturovaně na tomto odkaze naleznete informace, zda a jakou formou dokladování lze v ...
Zobrazit: Hlídání dětí zaměstnanců kritické infrastruktury v městských základních školách

Hlídání dětí zaměstnanců kritické infrastruktury v městských základních školách

Město Ostrava nabízí od středy 14. října péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury v první linii boje s koronavirovou pandemií ve svých vybraných základních školách. Jedná se například o zaměstnance bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, lékařů, orgánů ochrany veřejného zdraví ...
Zobrazit: Fajne školní bistro – zrušení plánovaných akcí

Fajne školní bistro – zrušení plánovaných akcí

Z důvodu aktuální situace šíření nemoci COVID-19 se ruší v říjnu a listopadu plánované mentoringy Davida Valíčka ve školních jídelnách ZŠ Březinova 52, Ostrava – Zábřeh a ZŠ a MŠ MUDr. Lukášové, Klegova 29, Ostrava – Hrabůvka a workshopy plánované ...
Zobrazit: Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy

Statutární město Ostrava vyhlásilo konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Firemní školky města Ostravy . Předpokládaný nástup do funkce je 4.12.2020. Ředitel bude na vedoucí pracovní místo jmenován na dobu určitou po dobu překážky v práci současné ředitelky organizace. ...
Zobrazit: O finanční podporu distanční výuky byl velký zájem — Ostrava

O finanční podporu distanční výuky byl velký zájem — Ostrava

O příspěvek ze zcela nového programu na podporu distanční výuky v ostravských základních školách projevilo zájem celkem 43 z 56 škol zřizovaných jednotlivými městskými obvody. Program, který reagoval na výsledky dotazníkového šetření organizovaného městem, byl vyhlášen v srpnu. Školy z něj vyčerpají 3,168 milionu ...
Zobrazit: Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID – 19

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID – 19

S účinnosti od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující: Mateřské školy pro mateřské školy se stávající režim nemění 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol pro 1. stupeň základních škol ...