Inkluze v Ostravě

Zobrazit: Metodické setkání učitelů přípravných tříd

Metodické setkání učitelů přípravných tříd

Zveme Vás na metodické setkání učitelů přípravných tříd dne 14.12.2023 od 08:00 hod. Téma: Přípravné třídy při ZŠ. Metodické setkání se bude konat v prostorech Základní školy Ostrava –Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, 709 00, Ostrava, příspěvková organizace – setkání ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání pracovníků ostravských základních a mateřských škol.

Proběhlo metodické setkání pracovníků ostravských základních a mateřských škol.

Dne 08.11.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání pracovníků ostravských základních a mateřských škol. Tématem setkání byla komunikace s náročným rodičem – přímé rady do praxe, aneb co mám dělat když. Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy, postupy a techniky do praxe ...
Zobrazit: Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů III.

Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů III.

Dne 18.10.2023 se v prostorech Základní školy a Mateřské školy, Ukrajinská 19, Ostrava – Poruba uskutečnil třetí z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů ostravských mateřských a základních škol. Zástupce ředitele, pan Mgr. Petr Musálek, představil všem účastníkům Sdílení Základní i ...
Zobrazit: Metodické setkání sociálních pedagogů

Metodické setkání sociálních pedagogů

Zveme Vás na metodické setkání sociálních pedagogů (či jiného pracovníka ŠPP) dne 07.06.2023 od 09:00 hodin. Na setkání sociálním pedagogům a zástupcům škol představí zástupci Asociace sociálních pedagogů jejich organizaci a činnost. Účastníky budeme informovat o nástupu terénních pracovníků do ...
Zobrazit: Metodické setkání pro pracovníky základních a mateřských škol

Metodické setkání pro pracovníky základních a mateřských škol

Zveme Vás na metodické setkání pracovníků základních a mateřských škol dne 08.11.2023 od 13:00 hod. Téma: Komunikace s náročným rodičem – přímé rady do praxe. Metodické setkání se bude konat v prostorách MMO, jednací sál ZM 306. Vedení semináře: PhDr. ...
Zobrazit: Akreditovaný kurz Trauma respektující přístup pro pracovníky škol

Akreditovaný kurz Trauma respektující přístup pro pracovníky škol

Dne 04.10.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnila druhá část akreditovaného kurzu Trauma respektujícího přístupu pro pedagogické pracovníky ostravských základních škol. Lektorkou kurzu byla Mgr. Katarína Dubělčíková z organizace Society for All, která účastníkům kurzu předala teoretické i praktické informace o ...
Zobrazit: Kulatý stůl na téma Přípravné třídy při základních školách

Kulatý stůl na téma Přípravné třídy při základních školách

Dne 03.10.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo setkání zástupců základních škol, České školní inspekce, Pedagogicko-psychologické poradny a Krajského úřadu na téma Přípravné třídy při základních školách. V úvodu setkání zástupce základních škol Ing., Mgr. Karolina Joannidu hovořila o legislativních vymezeních ...
Zobrazit: Metodické setkání pro asistenty pedagoga

Metodické setkání pro asistenty pedagoga

Dne 25.09.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání asistentů pedagoga ostravských základních škol. Tématem setkání byla spolupráce asistenta pedagoga a učitele II.- rady a tipy pro praxi asistentů pedagoga. Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy a postupy z praxe byla PaedDr. ...
Zobrazit: Proběhla první část akreditovaného kurzu Trauma respektujícího přístupu pro pracovníky škol

Proběhla první část akreditovaného kurzu Trauma respektujícího přístupu pro pracovníky škol

Dne 19.09.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnila první část akreditovaného kurzu Trauma respektujícího přístupu pro pracovníky ostravských základních škol. Lektory kurzu byla paní Mgr. Katarína Dubělčíková, která předala účastníkům kurzu teoretické i praktické informace o negativních zkušenostech v dětství, domácím ...
Zobrazit: Akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování

Akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování

Akreditovaný kurz pro pracovníky v oblasti vzdělávání. V rámci akreditovaného šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové ...
Zobrazit: Metodické setkání – Přípravné třídy při ZŠ

Metodické setkání – Přípravné třídy při ZŠ

Zveme Vás na metodické setkání zástupců vedení škol a také učitelů přípravných tříd dne 03.10.2023 od 12:30 hod. Hostem setkání bude zástupce České školní inspekce, dalším hostem bude zástupce Krajského úřadu – odboru školství, mládeže a sportu. Téma: Přípravné třídy ...
Zobrazit: Metodické setkání pro asistenty pedagoga

Metodické setkání pro asistenty pedagoga

Zveme Vás na metodické setkání asistentů pedagoga dne 25.09.2023 od 12:30 hodin. Téma: Rady a tipy pro praxi asistentů pedagoga. Metodické setkání se bude konat v prostorách MMO, 4.patro – místnost č. 406. Vedení semináře: PhDr. Dana Zemánková. Odkaz pro ...