Inkluze v Ostravě

Zobrazit: Metodické setkání na téma Poruchy příjmu potravy

Metodické setkání na téma Poruchy příjmu potravy

Srdečně zveme zaměstnance ostravských škol na metodické setkání na téma Poruchy příjmu potravy. Metodické setkání k Poruchám příjmu potravy proběhne dne 13.05.2024 od 13:00-15:00 hodin, na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 4.patro, místnost 406. Na metodickém setkání ...
Zobrazit: Metodické setkání k přípravným třídám při ZŠ

Metodické setkání k přípravným třídám při ZŠ

Srdečně zveme učitele či asistenty přípravných tříd základních škol na metodické setkání, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Metodické setkání k přípravným třídám proběhne dne 28.05.2024 od 08:00-12:00 hodin přímo v přípravné třídě na ...
Zobrazit: Metodické setkání speciálních pedagogů

Metodické setkání speciálních pedagogů

Srdečně zveme speciální pedagogy mateřských a základních škol na Cyklus sdílení jejich zkušeností a praxe, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Cyklus sdílení se bude konat dne 21.05.2024 od 13:30 hodin v prostorech Magistrátu města ...
Zobrazit: Metodické setkání sociálních pedagogů

Metodické setkání sociálních pedagogů

Srdečně zveme sociální pedagogy či jiné pracovníky ŠPP základních škol na metodické setkání, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Metodické setkání sociálních pedagogů proběhne dne 29.05.2024 od 09:00-12:00 hodin v prostorech MMO, 4.patro – ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání asistentů pedagoga

Proběhlo metodické setkání asistentů pedagoga

Dne 18.03.2024 se v prostorech Magistrátu města Ostravy uskutečnilo metodické setkání asistentů pedagoga základních škol, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Tématem setkání byla spolupráce asistenta pedagoga a učitele, kdy v rámci metodického setkání asistenti ...
Zobrazit: Inspirativní setkání na téma „Splň si svůj sen“ na ZŠ Chrjukinova

Inspirativní setkání na téma „Splň si svůj sen“ na ZŠ Chrjukinova

Dne 4. března 2024 se na ZŠ Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu konala další inspirativní beseda na téma „Splň si svůj sen“, která proběhla v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Setkání přivedlo do školy dvě výrazné osobnosti: kadeřníka ...
Zobrazit: Inspirativní beseda „Splň si svůj sen“ na ZŠ Gen. Janka

Inspirativní beseda „Splň si svůj sen“ na ZŠ Gen. Janka

Dne 26. února 2024 se na ZŠ Gen. Janka v Ostravě Mariánských-Horách konala inspirativní beseda s názvem „Splň si svůj sen“, která se konala v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Tento event přilákal pozornost žáků šestých ...
Zobrazit: Metodické setkání asistentů pedagoga

Metodické setkání asistentů pedagoga

Srdečně zveme asistenty pedagoga mateřských a základních škol na metodické setkání pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Téma: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga,  individuální práce s žáky. Vedení semináře: PhDr. Dana Zemánková. Metodické setkání proběhne ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání k duševnímu zdraví a mindfulness dětí na ZŠ

Proběhlo metodické setkání k duševnímu zdraví a mindfulness dětí na ZŠ

Dne 14.02.2024 se v prostorách magistrátu města Ostravy uskutečnilo metodické setkání k duševnímu zdraví a mindfulness dětí na prvním stupni základních škol. Prezentující, Mgr. Jana Mynářová, hovořila o funkcích a fungování lidského mozku, o výzkumech na téma duševního zdraví dětí. Definovala, co ...
Zobrazit: Proběhl Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Proběhl Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Dne 06.02.2024 se v prostorách Základní školy Komenského v Ostravě uskutečnil další z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů mateřských a základních škol z Ostravy a okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Speciální pedagožka ZŠ Komenského, ...
Zobrazit: Ostrava pomáhá základním školám udržet podpůrné pozice

Ostrava pomáhá základním školám udržet podpůrné pozice

Během let 2019–2022 město Ostrava realizovalo rozsáhlý projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III“, který poskytl finanční podporu podpůrným pozicím na 25 základních školách. Jednalo se speciální pedagogy, školní psychology, asistenty pedagogy a sociální pedagogy. I po ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Dne 19.01.2023 se v prostorách Základní školy Generála Janka v Ostravě uskutečnilo metodické setkání přibližně dvou desítek učitelů a asistentů přípravných tříd základních škol z Ostravy i jejího okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Pedagogové a ...