Propojení pohybu a vzdělávání

Zobrazit: Propojení pohybu a vzdělávání

Dne 24.5.2024 se v prostorech Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, p. o. a dne 27.05.2024 se v prostorech Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, p. o. uskutečnily druhé workshopy k aktivitě Propojení pohybu a vzdělávání. 

Oba tyto obsahově totožné workshopy, realizované v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV, poskytly pedagogům znalosti a dovednosti pro práci s dětmi v mateřských školách – byly zaměřeny prakticky, a to na širokou škálu aktivit a metod, které posílí rozvoj sociálních kompetencí dětí. Důraz byl kladen na pohybové aktivity, které nejen rozvíjejí dovednosti, ale také budují pozitivní interakce dětí. Workshopy byl také specializovány na inkluzi a práci se skupinami dětí s různými specifickými potřebami. Cílem bylo začlenění všech dětí a jejich možnost rozvíjet se dle jejich schopností.

Lektorka aktivity, Stanislava Panáková, nabídla bohatý zásobník her a cvičení zaměřených na rozvoj pohybových dovedností a týmové spolupráce v oblasti motoriky.

Učitelé MŠ byli rozděleni do dvou skupin – lektorka aktivity se jim mohla intenzivně věnovat a upravovat také obsah workshopu na základě jednotlivých požadavků. Účastníci aktivity hry a cviky zkoušeli „na vlastní kůži“ – měli tak možnost se přímým prožitkem naučit nové cviky, pohybové hry a aktivity pro děti a pro dětské kolektivy, které již nyní aplikují ve výuce v mateřských školách.

Aktivity a cvičení jsou popsány a ilustrovány v tištěném pracovním materiálu, který zdarma obdržel každý účastník pro snadnou implementaci do výuky.

Další z řady na sebe navazujících workshopů se budou konat přímo v mateřských školách v měsíci září 2024.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV (MAP ORP Ostrava IV) je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355.