Talent roku

Zastupitelstvo města schválilo dne 22. 6. 2022 usn. č. 2119/ZM1822/35 „Pravidla pro udělení titulu a ceny TALENT ROKU“ – 2. ročník.

Město považuje za velmi důležité podporovat vysokoškolské studenty, vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění a oceňovat jejich mimořádné studijní a vědecké výsledky.

Tento program navazuje na dlouholetý program Stipendia města Ostravy. Studenti vysokých škol nebo univerzit studující v České republice nebo v zahraničí, mohou získat za své studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních programech a uměleckých programech až 100 tis. Kč.

Pravidla pro udělení titulu a ceny Talent roku – 2. ročník: – z d e –

Formulář návrhu – 2. ročník: – z d e –

Termín pro podání návrhu: 31. 10. 2022

talent roku_1

Lidé za projektem

Bc. Miroslava Segar

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: miroslava.segar@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 284