Talent roku

Město považuje za velmi důležité podporovat vysokoškolské studenty, vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění a oceňovat jejich mimořádné studijní a vědecké výsledky.

Tento program navazuje na dlouholetý program Stipendia města Ostravy. Studenti vysokých škol nebo univerzit studující v České republice nebo v zahraničí, mohou získat za své studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních programech a uměleckých programech až 100 tis. Kč.

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 25. 1. 2023 usn. č. 0130/ZM2226/4 o udělení titulu a ceny „Talent roku“ těmto studentům:

Mariana Ochodková – studentka University of Edinburg

Emilie Jana Pinterová – studentka Sciences Po Paris

Michaela Niké Vopalecká – studentka Berklee College of Music

Ota Michálek – student University of the West of England, Bristol

Petr Dvořáček – student Ostravské univerzity

Michaela Drgová – studentka Ostravské univerzity

Pierre Koleják – student VŠB TUO a Université de Lille

talent roku_1

Lidé za projektem

Bc. Miroslava Segar

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: miroslava.segar@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 284