Talent roku

Město považuje za velmi důležité podporovat vysokoškolské studenty, vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění a oceňovat jejich mimořádné studijní a vědecké výsledky.

Tento program navazuje na dlouholetý program Stipendia města Ostravy. Až 100 tis. Kč mohou za výjimečné studijní a vědecké úspěchy, dosažené v uplynulém akademickém roce, získat studenti vysokých škol nebo univerzit, kteří studují v České republice nebo v zahraničí: technické a přírodovědné studijní programy, společenskovědní a humanitní studijní programy a umělecké programy.

3. ročník
Od 3. do 28. 6. 2024 probíhá v budově Nové radnice, foyer, Prokešovo nám. 8 a na Masarykově náměstí výstava Talent roku, která je realizována ve spolupráci s žáky Střední umělecké školy, Ostrava, příspěvkové organizace oboru Užitá fotografie a média a oboru Grafický design.

Zastupitelstvo města Ostrava schválilo dne 21. 6. 2023 „Pravidla pro udělení titulu a ceny Talent roku v akademickém roce 2023/2024“.

Zastupitelstvo města Ostrava rozhodlo dne 31. 1. 2024 o udělení titulu Talent roku a poskytnutí ceny ve výši 100 tis. Kč těmto studentům:

Erika Vodvárková, University of Amsterdam

Anna Dvořáková, University of Aberdeen

Iva Ščerbáková, Akademie múzických umění v Praze

Štěpán Kus, Akademie výtvarných umění v Praze

Daniela Skácelíková, Sciences Po, Dijon

Filip Urban, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Veronika Labajová, Ostravská univerzita

Kateřina Ochodková, Masarykova univerzita v Brně

2. ročník

Setkání ostravských Talentů roku s náměstkyní primátora Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D.

Sedm výjimečných studentů, kteří získali titul Talent roku, se setkalo 1. června 2023 na vernisáži ve foyer Nové radnice. Ocenění studentů, jejichž praxe a studijní výsledky významně převyšují standard, schválili zastupitelé na svém lednovém zasedání.

Mezi čtyřmi oceněnými studentkami a třemi studenty nalezneme široké spektrum specializací, nominovaní se věnují umění, ochraně přírody a biodiverzitě, nanotechnologiím, informatice, politologii, leteckému průmyslu a vesmírné vědě či strojnímu inženýrství.

Vhodné podmínky pro studium nadaných vysokoškoláků a jejich další profesní uplatnění vytváří Ostrava dlouhodobě. V letošním druhém ročníku programu Talent roku byli oceněni studenti, kteří se podílí na popularizaci vědy, publikují odborné články, organizují vědecké soutěže a jejich studijní výsledky jsou vynikající, jejich životní příběhy inspirující. Investice do vzdělání a talentovaných lidí se našemu městu vyplatí, a proto podporujeme talentované studenty od mateřinek až po vysokou školu,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Titul Talent roku město udělilo studentkám a studentům, studujícím na zahraničních i českých vysokých školách, Marianě Ochodkové, Emilii Janě Pinterové, Michaele Niké Vopalecké, Otu Michálkovi, Petru Dvořáčkovi, Michaele Drgové a Pierre Kolejákovi.  Dva ocenění studenti se podílí také na osvětě, popularizují vědu prostřednictvím instagramových profilů.

Do programu Talent roku se přihlásilo 17 vysokoškolských studentů. Komise pro vzdělávání, vědu a výzkum jednotlivé návrhy vyhodnotila a k ocenění navrhla sedm studentů. Při posuzování žádostí byla hodnocena společenská a vědecká prospěšnost i studijní výsledky žadatelů. Titul Talent roku uděluje město Ostrava pouze vysokoškolským studentům s trvalým pobytem na území města Ostravy. Kromě titulu získávají ocenění studenti také sto tisíc korun. 

.Ss

Studenti 2. ročníku 2023 – výstava ve foyer v budově Nové radnice vznikla ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Fakultou umění, autorem plakátů je Jan Antoš (student oboru Tvůrčí fotografie)

Výstava „Talent roku“ na Masarykově náměstí od 5. 6. 2023 do 30. 6. 2023

1. ročník

2022 – výstava ve foyer v budově Nové radnice

talent roku_1

Lidé za projektem

Bc. Miroslava Segar

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: miroslava.segar@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 284

Zobrazit: Talent roku 3. ročník – výstava
V budově Nové radnice, foyer, Prokešovo nám. 8, Ostrava a na Masarykově náměstí byla instalována od 3. do 28. června 2024 výstava 8 studentů Veronika Labajová, Kateřina Ochodková, Štěpán Kus, ...
Zobrazit: Talent roku  3. ročník
Až 100 tis. Kč mohou za výjimečné studijní a vědecké úspěchy, dosažené v uplynulém akademickém roce, získat studenti vysokých škol nebo univerzit, kteří studují v České republice nebo v zahraničí: technické ...