Talent roku

Zastupitelstvo města schválilo dne 15. 9. 2021 usn. č. 1612/ZM1822/25 „Pravidla pro udělení titulu a ceny TALENT ROKU“.

Město považuje za velmi důležité i nadále pokračovat v podpoře vysokoškolských studentů, vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění a oceňovat jejich studijní a vědecké výsledky.

Tento nový program navazuje na dlouholetý program Stipendia města Ostravy. Studenti vysokých škol nebo univerzit studující v České republice nebo v zahraničí, mohou získat za své studijní a vědecké úspěchy v technických a přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních programech a uměleckých programech až 100 tis. Kč.

Pravidla pro udělení titulu a ceny TALENT ROKU: – z d e –

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo 19.1.2022 usn. č. 1842/ZM1822/29 o udělení titulu Talent roku a poskytnutí ceny ve výši 100 tis. Kč studentům uvedeným – z d e –

talent roku_1

Lidé za projektem

Bc. Miroslava Segar

Kontaktní údaje

Magistrát města Ostravy
Oddělení školství
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

E-mail: msegar@ostrava.cz
Tel.: +420 599 443 284

Zobrazit: Udělení titulu „Talent roku“
Statutární město Ostrava považuje za velmi důležité podporovat vysokoškolské studenty a vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění.  Prostřednictvím nového projektu „Talent roku“ město ocenilo nadané studenty za ...
Zobrazit: Udělení titulu a ceny TALENT ROKU
Město považuje za velmi důležité podporovat vysokoškolské studenty, vytvářet podmínky pro jejich studium a další profesní uplatnění a oceňovat jejich studijní a vědecké výsledky, a proto vznikl nový program, díky ...