Udělení titulu a ceny Talent roku v akademickém roce 2024/2025

Zobrazit: Udělení titulu a ceny Talent roku v akademickém roce 2024/2025

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na svém zasedání dne 26. 6. 2024 „Pravidla pro udělení titulu a ceny Talent roku v akademickém roce 2024/2025.

Titul a cena Talent roku budou udělovány ve dvou kategoriích: 1. kategorie bakalářské a magisterské studium a 2. kategorie doktorské studium. Může být udělena studentům vysokých škol nebo univerzit, studujícím v České republice nebo v zahraničí, za dosažení výjimečného studijního a vědeckého úspěchu v technických a přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních programech a uměleckých programech v uplynulém akademickém roce.

Navrhovaná osoba musí mít v době podání návrhu místo trvalého pobytu na území města Ostravy.

Termín pro podání návrhů: 31. 10. 2024

Pravidla pro udělení titulu a ceny Talent roku v akademickém roce 2024/2025: – z d e –

Formulář pro podání návrhu: – z d e –