Metodické setkání sociálních pedagogů

Zobrazit: Metodické setkání sociálních pedagogů

Dne 29.05.2024 se uskutečnilo na Magistrátu města Ostravy jedno z pravidelných metodických setkání pro sociální pedagogy a jejich kolegy ze školních poradenských pracovišť, pořádané v rámci projektu MAP IV.

Hostem setkání byli zástupci komunitní práce ve městě Ostrava z Diecézní charity ostravsko-opavské –  Bc. Růžena Mužíková a Iva Janulková, které hovořily o principech komunitní práce a jejich specificích.

Zástupce z MMO – OSPOD, Mgr. Lucie Mamula Teufelová DiS., hovořila o postupu při ohlašování záškoláctví či situacích, kdy pracovníci škol plní svou ohlašovací povinnost – ukázala a popsala vzorový dopis pro OSPOD.

Mgr. Štěpánka Veřmiřovská, Dis., ze ZŠ F.Formana v Ostravě inspirovala své kolegy s nápadem zřízení Klubů k duševní pohodě žáků při jejich základní škole, hovořila o vzniku klubů, o práci s žáky v nich.

Mgr. Rozálie Zlámalová představila práci sociálního pedagoga na ZŠ v Budišově nad Budišovkou, probrala s účastníky anonymní kazuistické případy žáků, se kterými pracuje.

Děkujeme všem hostům za jejich obohacující a zajímavé příspěvky a všem zúčastněným za aktivní přístup.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV (MAP ORP Ostrava IV) je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355.