Inkluze v Ostravě

Zobrazit: Metodické setkání asistentů pedagoga

Metodické setkání asistentů pedagoga

Srdečně zveme asistenty pedagoga mateřských a základních škol na metodické setkání pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Téma: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga,  individuální práce s žáky. Vedení semináře: PhDr. Dana Zemánková. Metodické setkání proběhne ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání k duševnímu zdraví a mindfulness dětí na ZŠ

Proběhlo metodické setkání k duševnímu zdraví a mindfulness dětí na ZŠ

Dne 14.02.2024 se v prostorách magistrátu města Ostravy uskutečnilo metodické setkání k duševnímu zdraví a mindfulness dětí na prvním stupni základních škol. Prezentující, Mgr. Jana Mynářová, hovořila o funkcích a fungování lidského mozku, o výzkumech na téma duševního zdraví dětí. Definovala, co ...
Zobrazit: Proběhl Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Proběhl Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Dne 06.02.2024 se v prostorách Základní školy Komenského v Ostravě uskutečnil další z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů mateřských a základních škol z Ostravy a okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Speciální pedagožka ZŠ Komenského, ...
Zobrazit: Ostrava pomáhá základním školám udržet podpůrné pozice

Ostrava pomáhá základním školám udržet podpůrné pozice

Během let 2019–2022 město Ostrava realizovalo rozsáhlý projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III“, který poskytl finanční podporu podpůrným pozicím na 25 základních školách. Jednalo se speciální pedagogy, školní psychology, asistenty pedagogy a sociální pedagogy. I po ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Dne 19.01.2023 se v prostorách Základní školy Generála Janka v Ostravě uskutečnilo metodické setkání přibližně dvou desítek učitelů a asistentů přípravných tříd základních škol z Ostravy i jejího okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Pedagogové a ...
Zobrazit: Metodické setkání na téma podpora psychického zdraví dětí

Metodické setkání na téma podpora psychického zdraví dětí

Zveme Vás na metodické setkání na téma podpora psychického zdraví dětí na prvním stupni ZŠ, které se uskuteční dne 14.02.2024 od 13:00 hodin v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 4.patro, uč. 406. Program: Co dětem prospívá a ...
Zobrazit: Metodické setkání pro speciální pedagogy

Metodické setkání pro speciální pedagogy

Srdečně zveme speciální pedagogy ostravských mateřských a základních škol na Cyklus sdílení jejich zkušeností a praxe, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Cykly jednotlivých sdílení se provádí speciální pedagogové mateřských a základních škol v Ostravě. ...
Zobrazit: Metodické setkání k přípravným třídám

Metodické setkání k přípravným třídám

Zveme Vás na metodické setkání učitelů přípravných tříd dne 19.01.2024 od 08:00 hod, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Téma: Přípravné třídy při ZŠ. Metodické setkání se bude konat v prostorech Základní školy Ostrava ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Dne 07.12.2023 se uskutečnilo jedno z pravidelných metodických setkání pro sociální pedagogy a jejich kolegy ze školních poradenských pracovišť ostravských základních škol. Hostem setkání byl zástupce Asociace sociálních pedagogů – místopředseda organizace, Mgr. Jan Šmída, který hovořil o činnosti organizace, ...
Zobrazit: Metodické setkání učitelů přípravných tříd

Metodické setkání učitelů přípravných tříd

Zveme Vás na metodické setkání učitelů přípravných tříd dne 19.01.2024 od 08:00 hod, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Téma: Přípravné třídy při ZŠ. Metodické setkání se bude konat v prostorech Základní školy Ostrava ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání pracovníků ostravských základních a mateřských škol.

Proběhlo metodické setkání pracovníků ostravských základních a mateřských škol.

Dne 08.11.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání pracovníků ostravských základních a mateřských škol. Tématem setkání byla komunikace s náročným rodičem – přímé rady do praxe, aneb co mám dělat když. Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy, postupy a techniky do praxe ...
Zobrazit: Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů III.

Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů III.

Dne 18.10.2023 se v prostorech Základní školy a Mateřské školy, Ukrajinská 19, Ostrava – Poruba uskutečnil třetí z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů ostravských mateřských a základních škol. Zástupce ředitele, pan Mgr. Petr Musálek, představil všem účastníkům Sdílení Základní i ...