Metodické setkání speciálních pedagogů

Zobrazit: Metodické setkání speciálních pedagogů
Datum: 21. 05. 2024
Čas: 13:30 - 15:30
Místo: Magistrát města Ostravy, místnost bude upřesněna

Srdečně zveme speciální pedagogy mateřských a základních škol na Cyklus sdílení jejich zkušeností a praxe pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV.

Lektorka: Mgr. Šárka Sohrová
Cílová skupina: speciální pedagogové

Cílem setkání bude ukázka postupů reedukace žáků 2. stupně s dg. SPU – dysortografie a dysfázie. Ukážeme si možnosti zmírnění chybovosti v písemném projevu, vhodné materiály a také způsob, jak žáky 2. stupně motivovat ke spolupráci. Součástí bude i efektivní komunikace s PPP či SPC ohledně hodin PSPP.

Účastníkům je setkání poskytováno ZDARMA!

Kapacita je omezena, účast je možná pouze po schválení pořadatelem.