Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Zobrazit: Drama dílny pokračují na dalších ostravských základních školách

Drama dílny pokračují na dalších ostravských základních školách

Ve dnech 21. a 23. března se projekt Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti uskutečnil na základní škole Šalounova v Ostravě Vítkovicích. Lektoři ze spolku THeatr Ludem předvedli žákům 2. a 3. tříd literární dílnu na téma Kvak a Žbluňk a ...
Zobrazit: Pokračování projektu Propojení světa kultury, umění a pohybu

Pokračování projektu Propojení světa kultury, umění a pohybu

Projekt, který probíhá ve spolupráci s Cirkusem trochu jinak a uskutečňuje se za finanční podpory Evropské unie, od začátku roku 2023 zavítal do třech ostravských základních škol. Na ZŠ Gen. Janka Ostrava – Mariánské Hory, ZŠ Šoupala Ostrava – Poruba a ...
Zobrazit: Město Ostrava schválilo plán vzdělávání pro rok 2023

Město Ostrava schválilo plán vzdělávání pro rok 2023

Rada města dne 31.1.2023 schválila akční plán vzdělávání 2023. V rámci aktualizace a tvorby plánu pro rok 2023 byly osloveny odbory magistrátu, byly využity výstupy odborných pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava III. Současně byly osloveny městské obvody, městské obchodní společnosti ...
Zobrazit: Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů

Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů

Projekt žákovského parlamentu Základní školy Aleše Hrdličky v Ostravě – Porubě „Buď oukej na netu“ Žáci vyšších ročníků si pro své mladší spolužáky z 1. stupně připravili program zaměřený na prevenci kyberšikany u mladších spolužáků. Motivací žáků, proč tento projekt zorganizovat, byla dnešní ...
Zobrazit: Propojení světa kultury, umění a pohybu v ostravských školách

Propojení světa kultury, umění a pohybu v ostravských školách

Statutární město Ostrava, s partnerem Cirkus trochu jinak, z.s., realizuje další kreativní projekt, jenž získal dotaci ve výši 472 tis. Kč z Národního plánu obnovy – iniciativa Status umělce. Projekt s názvem Propojení světa kultury, umění a pohybu směřuje k rozvoji kreativního ...
Zobrazit: Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů

Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů

Parlament dětí a mládeže města Ostravy zahájil ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka (koordinátor parlamentu) a města v roce 2022 aktivity vedoucí ke vzniku rozvoje žákovských parlamentů na ostravských základních školách, a to v rámci projektu „Bo nám to není ...
Zobrazit: Podpora čtenářství v ZŠ J. Šoupala

Podpora čtenářství v ZŠ J. Šoupala

Přinášíme vám příklady dobré praxe ze Základní školy Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, p.o., kde se mj. zaměřují na podporu čtenářství. Školní knihovnice Mgr. Táňa Hlavatá popisuje: „Rozvoj čtenářství na Šoupalce jsme pojali velkoryse a od roku 2016 zavedli na druhém ...
Zobrazit: Drama dílny podporují jak čtenářskou gramotnost, tak kreativní myšlení

Drama dílny podporují jak čtenářskou gramotnost, tak kreativní myšlení

Město Ostrava získalo dotaci z Ministerstva kultury České republiky na kreativní projekt s názvem Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti, jenž je realizován s partnerem THeatr Ludem, zs. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie. Pět ostravských škol dostalo možnost zapojit se ve ...
Zobrazit: Zpětné ohlédnutí za konferencí Talent City 2022

Zpětné ohlédnutí za konferencí Talent City 2022

Ve dnech 14. a 15. září 2022 se v centru Ostravy uskutečnila konference s názvem Talent City 2022, která se zaměřovala na podporu a rozvoj talentu u dětí a žáků. Dva dny plné odborných debat, workshopů, doprovodných programů, desítky vystupujících ...
Zobrazit: Závěrečná konference projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Závěrečná konference projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 se blíží ke svému konci.  Projekt RRP OV je jedinečný pro školy města Ostravy svým obsahem, rozsahem pomoci a zaměřením. V době nesystémových opatření při zavádění inkluzivních ...
Zobrazit: První Středoškolská konference v Ostravě „Bo nám to není jedno!!!“

První Středoškolská konference v Ostravě „Bo nám to není jedno!!!“

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) uspořádal dne 9.6. 2022 historicky první Středoškolskou konferenci, na které se sešli delegáti středních škol z Ostravy. Místem setkání byly reprezentativní prostory zasedací místnosti zastupitelstva na Nové radnici v Ostravě. Konference byla uspořádána v rámci ...
Zobrazit: Rozvíjejte podnikavost středoškoláků – pozvěte je na Business kemp!

Rozvíjejte podnikavost středoškoláků – pozvěte je na Business kemp!

Ve dnech 28. 07. – 31. 07. 2022 proběhne již třetí Business Kemp, který je určen studentkám a studentům středních škol. Účastníci si mohou v bezpečném a podnětném prostředí vyzkoušet rozpracovat svůj podnikatelský nápad do úrovně podnikatelského záměru. Vyvrcholením programu ...