Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Zobrazit: Drama dílny podporují jak čtenářskou gramotnost, tak kreativní myšlení

Drama dílny podporují jak čtenářskou gramotnost, tak kreativní myšlení

Město Ostrava získalo dotaci z Ministerstva kultury České republiky na kreativní projekt s názvem Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti, jenž je realizován s partnerem THeatr Ludem, zs. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie. Pět ostravských škol dostalo možnost zapojit se ve ...
Zobrazit: Zpětné ohlédnutí za konferencí Talent City 2022

Zpětné ohlédnutí za konferencí Talent City 2022

Ve dnech 14. a 15. září 2022 se v centru Ostravy uskutečnila konference s názvem Talent City 2022, která se zaměřovala na podporu a rozvoj talentu u dětí a žáků. Dva dny plné odborných debat, workshopů, doprovodných programů, desítky vystupujících ...
Zobrazit: Závěrečná konference projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Závěrečná konference projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 se blíží ke svému konci.  Projekt RRP OV je jedinečný pro školy města Ostravy svým obsahem, rozsahem pomoci a zaměřením. V době nesystémových opatření při zavádění inkluzivních ...
Zobrazit: První Středoškolská konference v Ostravě „Bo nám to není jedno!!!“

První Středoškolská konference v Ostravě „Bo nám to není jedno!!!“

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) uspořádal dne 9.6. 2022 historicky první Středoškolskou konferenci, na které se sešli delegáti středních škol z Ostravy. Místem setkání byly reprezentativní prostory zasedací místnosti zastupitelstva na Nové radnici v Ostravě. Konference byla uspořádána v rámci ...
Zobrazit: Rozvíjejte podnikavost středoškoláků – pozvěte je na Business kemp!

Rozvíjejte podnikavost středoškoláků – pozvěte je na Business kemp!

Ve dnech 28. 07. – 31. 07. 2022 proběhne již třetí Business Kemp, který je určen studentkám a studentům středních škol. Účastníci si mohou v bezpečném a podnětném prostředí vyzkoušet rozpracovat svůj podnikatelský nápad do úrovně podnikatelského záměru. Vyvrcholením programu ...
Zobrazit: Ostrava schválila plán vzdělávání pro rok 2022

Ostrava schválila plán vzdělávání pro rok 2022

Na akčním plánu vzdělávání pro rok 2022 se začalo pracovat neprodleně po schválení Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. Byly osloveny odbory magistrátu, byly finalizovány výstupy odborných pracovních skupin MAP ORP Ostrava II. Současně magistrát oslovil městské obchodní společnosti a příspěvkové ...
Zobrazit: Setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu EUROPE GOES LOCAL v Brně

Setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu EUROPE GOES LOCAL v Brně

Ve dnech 1.4.-3. 4. 2022 proběhlo v Brně setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu Europe Goes Local. Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Statutární město Ostrava se do výzvy pro ...
Zobrazit: NEDOSTATEK ZUBAŘŮ POMŮŽE ŘEŠIT NOVÝ STUDIJNÍ OBOR

NEDOSTATEK ZUBAŘŮ POMŮŽE ŘEŠIT NOVÝ STUDIJNÍ OBOR

Moravskoslezský kraj a město Ostrava významně finančně podpoří nový studijní program na Ostravské univerzitě. Nově se zájemci o studium na Lékařské fakultě budou moci hlásit na obor Zubní lékařství. Projekt reaguje na nedostatek zubních lékařů v Ostravě i celém Moravskoslezském ...
Zobrazit: Proběhla další setkání ostravských základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) v rámci projektu  ,,Bo nám to není jedno!!!“

Proběhla další setkání ostravských základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) v rámci projektu ,,Bo nám to není jedno!!!“

Statutární město Ostrava se zapojilo v roce 2020 do výzvy pro zapojení samospráv česko-slovenské fáze projektu Europe Goes Local. Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Projekt podporuje práci s mládeží na území města a ...
Zobrazit: Zástupci Ostravy představí ve španělské Malaze projekty města přívětivého pro zahraniční odborníky i výjimečné projekty vzdělávání

Zástupci Ostravy představí ve španělské Malaze projekty města přívětivého pro zahraniční odborníky i výjimečné projekty vzdělávání

V Malaze se 24. listopadu 2021 koná summit, jehož se zúčastní také zástupci Ostravy, aby prezentovali výjimečné projekty vzdělávání i program přívětivý pro zahraniční odborníky. Hlavní aktivity města Ostravy pro přilákání, rozvoj a udržení talentů, které již v Ostravě na ...
Zobrazit: Dne 22.11.2021 se uskutečnila prezentace „Analýzy potřeb mladých lidí ve věku 15 – 30 let ve městě Ostrava“

Dne 22.11.2021 se uskutečnila prezentace „Analýzy potřeb mladých lidí ve věku 15 – 30 let ve městě Ostrava“

Statutární město Ostrava společně se Střediskem volného času Korunka a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy zadali výzkum, který zmapoval potřeby osob ve věku od 15 do 30 let žijících v Ostravě. Výzkum prováděla Ostravská univerzita. Mladé lidi univerzita oslovila prostřednictvím ...
Zobrazit: Spolupráce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy se Střediskem volného času Korunka a městem Ostrava

Spolupráce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy se Střediskem volného času Korunka a městem Ostrava

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) ve spolupráci se SVČ Korunka a městem Ostrava připravuje projekty, které se zaměřují na podporu aktivního občanství. Tato spolupráce vychází ze Strategické linie 1.6. Strategie 2030+ (jedním z cílů je posílit princip participace ...