Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Zobrazit: Včelí kolektiv Základní školy Bulharská

Včelí kolektiv Základní školy Bulharská

Jednou z výzev současnosti je zážitkové vzdělávání. To může mít různé podoby a nemusíte tomuto umění vládnout. Existují organizace a spolky, které vám s tím rády pomůžou. Ostravský spolek THeatr ludem nabízí právě takovou pomoc. Od nabídky metodik jednotlivých aktivit na svých ...
Zobrazit: Vzorová lekce kreativní výuky s Galerií PLATO, p.o.

Vzorová lekce kreativní výuky s Galerií PLATO, p.o.

Projekt „Probuď v sobě kreativce“ propojuje umělce, pedagogy a děti v procesu tvůrčího vzdělávání. Vzdělávání kreativními způsoby může mít různé podoby a odehrávat se může kdekoliv. Rozvíjení kreativity u dětí je jedním z projektových cílů, který jde ruku v ruce s ...
Zobrazit: Metodický interaktivní workshop s THeatr ludem, z.s.

Metodický interaktivní workshop s THeatr ludem, z.s.

V současnosti se v českých školách stále více setkáváme s zážitkovou pedagogikou, nebo alespoň s jejími prvky. Zážitkové vzdělávání je učení se prostřednictvím vlastního zážitku a jeho aktivního prožívání. Toto učení je založené na vyšší schopnosti lidské paměti zpracovávat a ...
Zobrazit: Umělci inspirovali pedagogy také v březnu

Umělci inspirovali pedagogy také v březnu

V březnu se v rámci projektu Probuď v sobě kreativce uskutečnily další workshopy pod vedením umělců. Žáci druhého stupně, ze Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, probírali s umělkyní Monikou Pascoe Mikyškovou téma pralesní krajiny a život v ní. Umělkyně ...
Zobrazit: Cirkus trochu jinak z.s. vzdělává ve školách v Moravskoslezském kraji

Cirkus trochu jinak z.s. vzdělává ve školách v Moravskoslezském kraji

Cirkus trochu jinak z.s. i v roce 2024 rozproudí školy Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím svého projektu VZDĚLÁVÁNÍ CIRKUSEM. Tento projekt vznikl díky podpoře EHP 2021 a zaměřuje se na propojení umění cirkusu se vzděláváním. V letošním roce se umělci ...
Zobrazit: Využívání digitálních pomůcek ve výuce

Využívání digitálních pomůcek ve výuce

Moravskoslezská vědecká knihovna realizovala pro projekt Probuď v sobě kreativce v lednu a únoru inspirativní workshopy pro pedagogy z mateřských i základních škol. Lektoři se na workshopech zaměřili na využívání digitálních technologií v různých předmětech. Ukázali pedagogům nejen způsoby, jak digitální technologie ...
Zobrazit: Oživení výuky s umělci

Oživení výuky s umělci

Kreativní výuka s umělci, která je součástí projektu „Probuď v sobě kreativce“, odstartovala dne 7. února 2024. Tato část projektu je určena pro pedagogy a žáky druhého stupně základních škol a je realizována ve spolupráci s partnerem PLATO Ostrava, p.o. ...
Zobrazit: Akční plán vzdělávání pro rok 2024

Akční plán vzdělávání pro rok 2024

Rada města dne 23. ledna 2024 schválila akční plán vzdělávání 2024. Odbor kultury a školství na podzim loňského roku aktualizoval a sestavil akční plán pro oblast školství a vzdělávání na rok 2024. Tento dokument vychází ze Strategie vzdělávání města Ostravy ...
Zobrazit: Ostrava pomáhá základním školám udržet podpůrné pozice

Ostrava pomáhá základním školám udržet podpůrné pozice

Během let 2019–2022 město Ostrava realizovalo rozsáhlý projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III“, který poskytl finanční podporu podpůrným pozicím na 25 základních školách. Jednalo se speciální pedagogy, školní psychology, asistenty pedagogy a sociální pedagogy. I po ...
Zobrazit: Město staví město

Město staví město

Učíte na střední škole nebo gymnáziu v Ostravě či v blízkém okolí? MAPPA má pro vás a vaše žáky speciální nabídku v oblasti vzdělávacích aktivit. Srdečně vás zve k účasti na edukačním programu spojeném s výstavou zvanou MĚSTO STAVÍ MĚSTO. ...
Zobrazit: V základní škole B. Dvorského rozvíjeli čtenářskou gramotnost významní lidé

V základní škole B. Dvorského rozvíjeli čtenářskou gramotnost významní lidé

Základní školu a mateřskou školu Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace navštívili na podzim známé osobnosti s cílem podpořit ve škole čtenářskou gramotnost. Dne 19. října se vybraní žáci 7. až 9. tříd setkali s Petrem Hruškou, autorem vysoce ...
Zobrazit: Poděkování za spolupráci v projektu MAP III

Poděkování za spolupráci v projektu MAP III

Statutární město Ostrava ukončilo ke dni 30.11.2023 realizaci třetího projektu v oblasti místního akčního plánování s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III. Projekt byl realizován od 01.03.2022. Co se povedlo za dobu realizace projektu? Uskutečnilo se mnoho zajímavých setkání – ...