Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Zobrazit: Zástupci Ostravy představí ve španělské Malaze projekty města přívětivého pro zahraniční odborníky i výjimečné projekty vzdělávání

Zástupci Ostravy představí ve španělské Malaze projekty města přívětivého pro zahraniční odborníky i výjimečné projekty vzdělávání

V Malaze se 24. listopadu 2021 koná summit, jehož se zúčastní také zástupci Ostravy, aby prezentovali výjimečné projekty vzdělávání i program přívětivý pro zahraniční odborníky. Hlavní aktivity města Ostravy pro přilákání, rozvoj a udržení talentů, které již v Ostravě na ...
Zobrazit: Dne 22.11.2021 se uskutečnila prezentace „Analýzy potřeb mladých lidí ve věku 15 – 30 let ve městě Ostrava“

Dne 22.11.2021 se uskutečnila prezentace „Analýzy potřeb mladých lidí ve věku 15 – 30 let ve městě Ostrava“

Statutární město Ostrava společně se Střediskem volného času Korunka a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy zadali výzkum, který zmapoval potřeby osob ve věku od 15 do 30 let žijících v Ostravě. Výzkum prováděla Ostravská univerzita. Mladé lidi univerzita oslovila prostřednictvím ...
Zobrazit: Spolupráce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy se Střediskem volného času Korunka a městem Ostrava

Spolupráce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy se Střediskem volného času Korunka a městem Ostrava

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) ve spolupráci se SVČ Korunka a městem Ostrava připravuje projekty, které se zaměřují na podporu aktivního občanství. Tato spolupráce vychází ze Strategické linie 1.6. Strategie 2030+ (jedním z cílů je posílit princip participace ...
Zobrazit: Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Strategie vzdělávání města Ostravy 2030

Statutární město Ostrava při svém všestranném rozvoji a se snahou stát se moderní metropolí 21. století potřebuje ke svému rozvoji ucelenou strategii rozvoje vzdělávání.  Hlavním cílem Strategie vzdělávání města Ostravy do roku 2030 je vytvořit z Ostravy centrum prvotřídního vzdělávání, kvalitního školství, ...