Vzorová lekce kreativní výuky s Galerií PLATO, p.o.

Zobrazit: Vzorová lekce kreativní výuky s Galerií PLATO, p.o.

Projekt „Probuď v sobě kreativce“ propojuje umělce, pedagogy a děti v procesu tvůrčího vzdělávání. Vzdělávání kreativními způsoby může mít různé podoby a odehrávat se může kdekoliv. Rozvíjení kreativity u dětí je jedním z projektových cílů, který jde ruku v ruce s metodickou podporou pedagogů. Spolupráce umělců, pedagogů a galerijních edukačních odborníků PLATO nabízí zajímavý potenciál k rozvíjení ve městě Ostrava.

Na konci dubna proběhly další ze vzorových lekcí interaktivní kreativní výuky s umělci v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“. Těmito pěti hodinovými lekcemi žáky 2. stupně ze Základní školy Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace, provázela umělkyně Monika Pascoe Mikyšková ze Slovenska.

Cílem výuky bylo poznávání rostlin a drobných živočichů žijících v městských lesech. Kreativní výuka proběhla v Bělském lese. Žáci hledali, poznávali, kreslili a sbírali přírodniny. Součásti výuky byla také tvorba herbáře pro následnou, závěrečnou práci s nimi.      

Jak taková kreativní výuka vypadá?

Atmosféra byla velmi příjemná po celou dobu výuky. Děti byly aktivní, nejvíce je bavilo kreslení rostlin a živočichů, které si vyfotily a potom překreslovaly. Relax na lavičce ve stínů stromů a zkoumání s lupou byl pro ně příjemný bonus. Nad rámec osnov této výuky byla využita také mobilní aplikace na rozeznávání zvuků lesa a identifikace zdejšího ptactva.

Výstava žákovských děl

Zvukové nahrávky se společně s kresbami rostlin a drobných živočichů stanou podkladem pro animace. Ty budou děti tvořit na dalším setkání s umělkyní, které vyvrcholí vernisáží žákovských děl v Galerii PLATO v úterý 21. 5. 2024. Výstava bude v omezeném časovém úseku přístupná rovněž veřejnosti.

Spojení příjemného s užitečným, jednoho z rysů zážitkové pedagogiky, nejlépe vystihují slova galerijní pedagožky Galerie PLATO: „Dokonce jsem zaznamenala menší potřebu přestávek. Jako by šlo relaxovat v rámci těch činností.“

Pro více informací o projektu „Probuď v sobě kreativce“ navštivte sekci Strategie vzdělávání města Ostravy 2030, nebo přímo stránky aktualit Strategie vzdělávání.

Foto: Monika Bjelončíková, Iveta Horáková

reg. č. projektu: 0313000031