Včelí kolektiv Základní školy Bulharská

Zobrazit: Včelí kolektiv Základní školy Bulharská

Jednou z výzev současnosti je zážitkové vzdělávání. To může mít různé podoby a nemusíte tomuto umění vládnout. Existují organizace a spolky, které vám s tím rády pomůžou. Ostravský spolek THeatr ludem nabízí právě takovou pomoc. Od nabídky metodik jednotlivých aktivit na svých stránkách, přes metodickou pomoc a trénink až po samotné lekce ve třídách. Zážitkové vzdělávání je takové učení, které využívá vlastní zážitek a jeho aktivní prožívání. Takové vzdělávání je založené na poznatku, že lidská paměť je lépe schopna zpracovávat a ukládat ty informace, které jsou provázeny intenzivní emocí.

Ve čtvrtek 2. 5. 2024 se v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“ uskutečnila vzorová výuková lekce v podání lektorů ze spolku THeatr ludem, z.s. v jedné z pátých tříd. A my jsme byli u toho!

Cílem výuky bylo pojednat o kolektivu, pojednat o jeho rozmanitostech a posílit dobré vztahy ve třídě. Na příkladu včelího kolektivu si děti měly možnost vyzkoušet a zažít, jak důležitá je spolupráce. Kromě velmi důležitých informací o včelách se tak děti dozvěděly také více samy o sobě.

Jak taková výuka vypadá?

Je to vlastně tvořivá dílna, která vás do dění vysloveně vtáhne. Předávání učiva probíhá hravou formou a to, co víme, se tvoří společně. Děti velmi rychle prokoukly, že ta důležitost rozmanitých rolí a vlastností každé ze skupin jednoho společenství, se týká i jejich třídního kolektivu. Tím se mohla část pozornosti začít věnovat třídě, jako takové. V druhé polovině výuky, žáci pracovali na vizualizaci vlastního třídního tvora. Tento třídní tvor sestává z dobrých vlastností každého ze třídy, čímž zosobňuje důležitost každé své součásti.

Odkazy na další informace k projektu a jeho partnerům

Více informací o projektu „Probuď v sobě kreativce“ naleznete pod projekty města v sekci Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. Aktuálně jsou všechny termíny nabízených dramadílen v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV. do konce školního roku již obsazeny. Nové termíny a témata budeme nabízet na začátku nového školního roku 2024/2025. Pro přehled sledujte webové stránky projektu. Další informace a případnou inspiraci naleznete rovněž na webových stránkách THeatr ludem, z.s..

Foto: Monika Bjelončíková

reg. č. projektu: 0313000031