Kulatý stůl evaluoval projekt kreativního učení

Zobrazit: Kulatý stůl evaluoval projekt kreativního učení

Dne 17. června 2024 proběhlo v prostorech Magistrátu města Ostravy setkání u Kulatého stolu se zástupci partnerských organizací a reprezentanty vzdělávacích institucí. Cílem setkání byla evaluace končícího projektu „Probuď v sobě kreativce“. Jinými slovy sešli se lektoři s pedagogy a projektovými manažery, aby zhodnotili přípravní i realizační fázi končícího projektu. 

Ze zpětných vazeb všech do projektu zapojených aktérů vyplývá, že projekty kreativního učení jednoznačně mají smysl! Docházelo k oboustrannému obohacení, k mezioborové spolupráci, ke sdílení nejenom vědomostí, poznatků, ale i funkčních metod a technik, jak je lze učivo kreativně předat dětem a žákům mateřských a základních škol. Jako velmi cenné a výjimečné bylo propojení pedagogů s dalšími odborníky a lektory kreativního učení. Obohacení výuky tímto způsobem děti a žáky nesmírně bavil, aktivně se zapojovali do různých aktivit a měli velkou radost z realizace.

V závěru setkání proběhla diskuse o možnostech a podobách další spolupráce. Více informací o projektu Probuď v sobě kreativce naleznete na jeho oficiálních stránkách.

Aktivity v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“ naplňují vybrané cíle Strategie vzdělávání města Ostravy 2030.

Všechny aktivity v rámci projektu „Probuď v sobě kreativce“ jsou realizovány za finanční podpory Evropské unie.

reg. č. projektu: 0313000031