Metodický interaktivní workshop s THeatr ludem, z.s.

Zobrazit: Metodický interaktivní workshop s THeatr ludem, z.s.

V současnosti se v českých školách stále více setkáváme s zážitkovou pedagogikou, nebo alespoň s jejími prvky. Zážitkové vzdělávání je učení se prostřednictvím vlastního zážitku a jeho aktivního prožívání. Toto učení je založené na vyšší schopnosti lidské paměti zpracovávat a ukládat ty informace, které jsou provázeny intenzivní emocí. Jde o učení z důsledků vlastního jednání, hledání různých řešení a ze společného překonávání úkolů a výzev. A je to také umění, které lze strukturovaně ovládnout.

Na konci dubna se uskutečnil druhý metodický interaktivní workshop v rámci projektu Probuď v sobě kreativce“. Workshop byl zaměřený na podporu pedagogů základních škol v osvojování si kreativních technik metody zážitkového vzdělávání.

Workshopu se účastnily pedagožky dvou do projektu zapojených základních škol – ZŠ Bulharská a ZŠ Šoupala. Provázejícími lektory byli Pavla a Jindřich ze spolku THeatr ludem. Počáteční reflexe předešlého metodického workshopu odkryla fakt, že kreativní výuka má smysl. Děti baví a hodí se nejenom pro tzv. drama kroužky, ale lze jí využít i v dalších předmětech, jako například vlastivěda, dějepis, výtvarná výchova, angličtina, český jazyk a literatura a další.

Jak takový workshop vypadá?

Koncept workshopu byl rozdělen do dvou výukových lekcí. První lekce se zaměřovala na práci se sociálními a emočními dovednostmi s využitím tvorby současných českých tvůrců, spisovatelů a ilustrátorů. Zúčastněná zkušenost s touto lekcí umožnila prožitek zvnitřnit a reflektovat jej i z pozice žáka. Reflexe z pedagogické perspektivy zase nabídla různé variace této lekce s ohledem na podmínky ve třídách – od klimatu ve třídě, přes počet žáků až po nastavení prostředí, ve kterém se výuka odehrává.

Ukázka druhé lekce pak svým využitím propojila učivo vícero předmětů. Jindřich pedagožky provedl příběhem staré norské pohádky a demonstroval, jak lze techniku vyprávění příběhu využít v češtině, výtvarní výchově, vlastivědě, ale třeba i v astronomii nebo hudební výchově. Různost inspirace byla doslova hmatatelná!

Odkazy na další informace k projektu a jeho partnerům

Více informací o projektu „Probuď v sobě kreativce“ naleznete pod projekty města v sekci Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. V případě, že vás činnost spolku THeatr ludem zaujala, můžete využít příležitost zapojit vaši školu do programu Dramadílen v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV.. O programu dramadílen jsme psali minulý týden v samostatném článku. Inspiraci pro svoji práci s technikami zážitkového vzdělávání můžete nalézt rovněž na webových stránkách THeatr ludem, z.s.

Foto: Monika Bjelončíková

reg. č. projektu: 0313000031